קביעת הגדרות ברירת מחדל של YouTube Analytics

אפשר לקבוע הגדרות ברירת מחדל שבהן תשתמשו בדוחות של YouTube Analytics. ההגדרות האלה יחולו ברמת המשתמש, ואפשר להחליף אותן כשמציגים דוחות נפרדים.

שינוי ההגדרות ב-YouTube Studio

ב-YouTube Studio אפשר להגדיר את מטבע ברירת המחדל לדוחות, ובקרוב תוכלו לקבוע הגדרות ברירת מחדל נוספות.

 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. בתפריט מימין, בוחרים באפשרות הגדרות .
 3. בכרטיסייה 'כללי', מחפשים את האפשרות 'יחידות ברירת מחדל'.
 4. בוחרים את המטבע הרצוי מהרשימה הנפתחת.

שינוי הגדרות בגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים

אפשר לעבור ישירות אל youtube.com/analytics או לבצע את הפעולות הבאות כדי לבחור הגדרות אחרות.

 1. נכנסים ל-YouTube ולוחצים על תמונת הפרופיל  ואז סטודיו ליוצרים.
 2. בצד ימין, בוחרים באפשרות Analytics.
 3. בצד שמאל למעלה, לוחצים על הסמל ההגדרות .
 4. בוחרים את הגדרת ברירת המחדל הרצויה בשדות הבאים. למידע נוסף על כל הגדרה, אפשר ללחוץ על הקישור למטה.
מטבע

אפשר לבחור את המטבע שבו אתם מקבלים דיווח על הרווחים שלכם. המטבע הזה ישמש רק להצגת הדוחות ב-YouTube Analytics, למשל דוח 'רווחים משוערים'. ההגדרה הזו לא תשפיע על המטבע שבו אתם מקבלים תשלום.

הערה: הרווחים היומיים מומרים על פי שער החליפין הקובע לאותו יום. שערי החליפין שבהם נעשה שימוש ב-YouTube Analytics עשויים להיות שונים משער החליפין שחל על הרווחים הסופיים שלכם ב-AdSense.

מטבעות שאינם דולר אמריקאי זמינים רק החל מאוקטובר 2009.

תקופות זמן

תקופת זמן להצגת דוחות

תוכלו לבחור באחת מתקופות הזמן המוגדרות כברירת מחדל בתפריט הדוחות של YouTube Analytics. ניתן לבחור מבין אותם פרקי זמן הזמינים לבחירתכם בדוחות הנפרדים.

אם לא בחרתם באחת מברירות המחדל, הנתונים שיוצגו בדוחות יהיו הנתונים ל-28 הימים האחרונים.

תקופת זמן להצגת תרשימים וטבלאות

כדי להציג תרשימים וטבלאות, אפשר לבחור מבין תקופות הזמן הבאות:

 • יומי
 • יומי (סכומים מצטברים ב-7 הימים האחרונים)
 • יומי (ממוצעים מצטברים ב-7 הימים האחרונים)
 • יומי (סכומים מצטברים ב-28 הימים האחרונים)
 • יומי (ממוצעים מצטברים ב-28 הימים האחרונים)
 • יומי (סכומים מצטברים ב-30 הימים האחרונים)
 • שבועי
 • חודשי
 • רבעוני
 • שנתי

אם לא בחרתם באחת מברירות המחדל, הנתונים שיוצגו בתרשימים ובטבלאות יהיו נתונים יומיים.

תוכן ברירת מחדל (לבעלי תוכן)

אם אתם בעלי תוכן, תוכלו לבחור איך להציג את הדוחות של YouTube Analytics שכוללים את התוכן שלכם.

 • כל התכנים שהוגשו לגביהם הצהרות על זכויות יוצרים: כל הסרטונים שבהם אחד השותפים החיל מדיניות שימוש או מדיניות התאמה.
 • תוכן שהוגשה לגביו הצהרת זכויות יוצרים שהועלה על ידי שותפים ומשתמשים בתשלום: סרטונים שהוגשה לגביהם הצהרת זכויות יוצרים שהועלו לערוצים מקושרים של שותף, וכן הצהרות שנמצאה לגביהם התאמה גבוהה מאוד להעלאות של משתמשים. ברוב המקרים, הצהרות אלה חלות על שותפי מוזיקה.
 • תוכן שהוגשה לגביו הצהרת זכויות יוצרים שהועלה על ידי משתמשים רגילים: סרטונים שהועלו על ידי צד שלישי וחלה עליהם מדיניות התאמה של שותף.
 • כל התוכן שהועלה על ידי שותפים: סרטונים עם או בלי הצהרות על זכויות יוצרים שהועלו על ידי הערוצים של בעלי התוכן. מדדים מסוימים, כגון מספר המנויים ו'מאפיין הערוץ', זמינים רק כשמציגים את סוג התוכן הזה.
 • פלייליסטים (אם רלוונטי): כל הפלייליסטים שנוצרו על ידי הערוצים של בעלי התוכן.

אם לא תבחרו ברירת מחדל, הנתונים שיוצגו בדוחות שלכם יהיו נתונים על 'כל התוכן שהוצהר לגביו על זכויות יוצרים'.

יחידות למדידת זמן הצפייה

אפשר לבחור בין 'דקות' ל'שעות' כיחידת הזמן המוגדרת כברירת מחדל של זמן הצפייה. חלקי שעות יעוגלו כלפי מעלה או כלפי מטה כדי להציג שעות שלמות.

טיפ: אם בדרך כלל אתם מחפשים נתונים על קטעי תוכן קצרים יותר, למשל סרטונים ספציפיים, כדאי להשתמש ב'דקות'. מומלץ להשתמש ב'שעות' אם אתם רוצים להעריך את הביצועים כבעלי ערוץ או כמנהלי תוכן.

אפשר להוסיף את האפשרות 'זמן צפייה (שעות)' כערך באמצעות התפריט הנפתח ערך להשוואה כדי לראות את שתי היחידות, דקות ושעות, בו-זמנית.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?