קביעת הגדרות ברירת המחדל של YouTube Analytics

אפשר לקבוע את הגדרות ברירת מחדל שבהן תשתמשו בדוחות של YouTube Analytics. ההגדרות האלה יחולו ברמת המשתמש, ואפשר להחליף אותן כשמציגים דוחות נפרדים.

שינוי הגדרות בגרסת הבטא של YouTube Studio

אפשר להגדיר את מטבע ברירת המחדל לדיווח בגרסת הבטא של YouTube Studio, ובקרוב תוכלו לקבוע הגדרות ברירת מחדל נוספות.

 1. נכנסים לגרסת הבטא של YouTube Studio.
 2. בתפריט הימני, בוחרים את סמל ההגדרות .
 3. בכרטיסייה 'כללי', מחפשים את האפשרות 'יחידות ברירת מחדל'.
 4. בוחרים את המטבע הרצוי מהרשימה הנפתחת.

שינוי הגדרות בגרסה הקלאסית של הסטודיו ליוצרים

אפשר לעבור ישירות אל youtube.com/analytics או לבצע את הפעולות הבאות כדי לבחור הגדרות אחרות.

 1. נכנסים לחשבון YouTube ולוחצים על תמונת הפרופיל שלכם > הסטודיו ליוצרים.
 2. בצד ימין, בוחרים Analytics.
 3. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות .
 4. בוחרים בהגדרת ברירת המחדל בשדות הבאים. למידע נוסף על כל הגדרה, אפשר ללחוץ על הקישור למטה.
מטבע

אפשר לבחור את המטבע שבו אתם מדווחים על הרווחים שלכם. המטבע הזה ישמש רק להצגת הדוחות של YouTube Analytics, למשל 'דוח רווחים משוערים' ו'דוח ביצועי מודעות', ולא ישפיע על המטבע שבו אתם מקבלים תשלום.

הערה: הרווחים היומיים מומרים על פי שער החליפין הקובע לאותו יום. גם אם המטבע שהגדרתם לדיווח ב-YouTube Analytics זהה למטבע שבו אתם מקבלים תשלום, שערי החליפין שבהם נעשה שימוש ב-YouTube Analytics עשויים להיות שונים משער החליפין החל על הרווחים הסופיים שלכם ב-AdSense.

מטבעות שאינם דולר אמריקאי זמינים רק החל מאוקטובר 2009.

תקופות זמן

תקופת זמן להצגת דוחות

תוכלו לבחור באחת מתקופות הזמן המוגדרות כברירת מחדל בתפריט הדוחות של YouTube Analytics. ניתן לבחור מבין אותם פרקי זמן הזמינים לבחירתכם בדוחות הנפרדים.

אם לא בחרתם באחת מברירות המחדל, הנתונים שיוצגו בדוחות יהיו הנתונים ל-28 הימים האחרונים.

תקופת זמן להצגת תרשימים וטבלאות

כדי להציג תרשימים וטבלאות, אפשר לבחור מבין תקופות הזמן הבאות:

 • יומי
 • יומי (סכומים מצטברים ב-7 הימים האחרונים)
 • יומי (ממוצעים מצטברים ב-7 הימים האחרונים)
 • יומי (סכומים מצטברים ב-28 הימים האחרונים)
 • יומי (ממוצעים מצטברים ב-28 הימים האחרונים)
 • יומי (סכומים מצטברים ב-30 הימים האחרונים)
 • שבועי
 • חודשי
 • רבעוני
 • שנתי

אם לא בחרתם באחת מברירות המחדל, הנתונים שיוצגו בתרשימים ובטבלאות יהיו נתונים יומיים.

תוכן ברירת מחדל (לבעלי תוכן)

אם אתם בעלי תוכן, תוכלו לבחור איך להציג את הדוחות של YouTube Analytics שכוללים את התוכן שלכם.

 • כל התוכן עם תלונות בעלות: כל הסרטונים שבהם אחד השותפים החיל מדיניות שימוש או מדיניות התאמה.
 • תוכן עם תלונות בעלות שהועלה על ידי שותפים ומשתמשים בתשלום: סרטונים עם תלונות בעלות, שהועלו לערוצים מקושרים של שותף, וכן תלונות בעלות עם איכות התאמה גבוהה מאוד בהעלאות של משתמשים. ההגדרה הזו חלה לרוב על שותפי מוזיקה.
 • תוכן עם תלונות בעלות שהועלה על ידי משתמשים רגילים: סרטונים שהועלו על ידי צד שלישי, שחלה עליהם מדיניות התאמה של שותף.
 • כל התוכן שהועלה על ידי שותפים: סרטונים עם או בלי תלונות בעלות, שהועלו על ידי הערוצים של בעלי התוכן. מדדים מסוימים, כגון מספר המנויים ו'מאפיין הערוץ', זמינים רק כשמציגים את סוג התוכן הזה.
 • פלייליסטים (אם רלוונטי): כל הפלייליסטים שנוצרו על ידי הערוצים של בעלי התוכן.

אם לא תבחרו ברירת מחדל, הנתונים שיוצגו בדוחות שלכם יהיו נתונים על 'כל התוכן עם תלונות בעלות'.

יחידות למדידת זמן הצפייה

אפשר לבחור בין 'דקות' ל'שעות' כיחידת הזמן המוגדרת כברירת מחדל של זמן הצפייה. חלקי שעות יעוגלו כלפי מעלה או כלפי מטה כדי להציג שעות שלמות.

טיפ: אם אתם בדרך כלל מחפשים נתונים על קטעי תוכן קצרים יותר, למשל סרטונים נפרדים, כדאי להשתמש ב'דקות'. מומלץ להשתמש ב'שעות' אם אתם רוצים להעריך את הביצועים בנתונים נצברים, למשל ברמת בעלי התוכן או ברמת הערוץ כולו.

אפשר גם להוסיף את האפשרות 'זמן צפייה (שעות)' כערך באמצעות התפריט הנפתח, ערך להשוואה כדי לראות את שתי היחידות, דקות ושעות בטבלה בו-זמנית.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?