Přizpůsobení výchozího nastavení YouTube Analytics

Pro přehledy YouTube Analytics si můžete určit výchozí nastavení. Nastavení jsou platná pro uživatele a při zobrazení jednotlivých přehledů je můžete změnit.

Změna nastavení ve Studiu YouTube

Ve Studiu YouTube můžete nastavit výchozí měnu pro přehledy. Další možnosti výchozího nastavení se objeví již brzy.

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V nabídce vlevo vyberte Nastavení .
 3. Na kartě Obecné vyhledejte možnost Výchozí jednotky.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte měnu.
Měna

Můžete si vybrat měnu, ve které se budou vaše příjmy zobrazovat. Ta bude použita pouze v YouTube Analytics, například v přehledu odhadovaných příjmů, a nemá žádný vliv na měnu, která je vám vyplácena.

Poznámka: Denní příjmy se převádějí na základě tržního směnného kurzu platného pro daný den. Směnné kurzy používané v YouTube Analytics se mohou lišit od směnného kurzu použitého pro konečné příjmy v AdSense.

Měny jiné než USD jsou k dispozici až od října 2009.

Časová období

Časové období pro přehledy

Můžete nastavit výchozí časové období, které chcete zobrazit v přehledech YouTube Analytics. Můžete si vybrat stejné časové intervaly, které jsou k dispozici v jednotlivých přehledech.

Pokud neurčíte výchozí nastavení, budou se zobrazovat data za posledních 28 dní.

Časové období pro grafy a tabulky

Na výběr máte následující možnosti časových období pro grafy a tabulky:

 • Denně
 • Denně (souhrn za předchozích 7 dnů)
 • Denně (průměr za předchozích 7 dnů)
 • Denně (souhrn za předchozích 28 dnů)
 • Denně (průměr za předchozích 28 dnů)
 • Denně (souhrn za předchozích 30 dnů)
 • Týdně
 • Měsíčně
 • Čtvrtletně
 • Ročně

Pokud neurčíte výchozí nastavení, budou se v grafech a tabulkách zobrazovat denní data.

Výchozí obsah (pro vlastníky obsahu)

Pokud jste vlastníkem obsahu, můžete si vybrat, jak chcete svůj obsah v přehledech YouTube Analytics zobrazit.

 • Veškerý nárokovaný obsah: Všechna videa, na která partner použil zásady použití nebo identifikace.
 • Nárokovaný obsah partnera nebo prémiový obsah nahraný uživatelem: Nárokovaná videa nahraná do propojených kanálů partnera a nároky s vysokou kvalitou shody mezi videi nahranými uživateli. Tyto nároky se týkají především hudebních partnerů.
 • Nárokovaný obsah nahraný běžným uživatelem: Videa nahraná třetími stranami, pro která platí zásady identifikace partnera.
 • Všechen obsah nahraný partnerem: Nárokovaná i nenárokovaná videa nahraná do kanálů vlastníka obsahu. Některé metriky, například odběratelé a „dimenze kanálu“, jsou dostupné pouze při zobrazení tohoto typu obsahu.
 • Seznamy videí (pokud existují): Všechny seznamy videí vytvořené v kanálech vlastníka obsahu.

Pokud neurčíte výchozí nastavení, budou se zobrazovat data pro „Veškerý nárokovaný obsah“.

Jednotky pro dobu sledování

Jako výchozí časovou jednotku pro dobu sledování můžete nastavit minuty nebo hodiny. Doba v hodinách je zaokrouhlená, aby bylo možné zobrazovat celé hodiny.

Tip: Pokud se nejčastěji díváte na menší části obsahu, jako jsou jednotlivá videa, použijte minuty. Pokud vás zajímá výkon na úrovni správce obsahu nebo vlastníka kanálu, zvolte hodiny.

Můžete využít rozevírací nabídku Porovnat metriky a přidat mezi metriky položku Celková doba sledování v hodinách. Můžete pak sledovat minuty i hodiny současně.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?