Xem video ở tốc độ khung hình cao

Cách xem ở tốc độ khung hình cao

Để phát lại ở tốc độ khung hình cao, hãy xem video YouTube ở chất lượng 720p hoặc 1080p.

Trong menu chất lượng, tốc độ khung hình cao sẽ được liệt kê bên cạnh độ phân giải (ví dụ: 1080p60).

Buộc phát lại ở tốc độ khung hình thấp hơn

Để xem video ở tốc độ khung hình thấp hơn, hãy chuyển chất lượng sang 480p hoặc thấp hơn.

Yêu cầu tốc độ khung hình cao

Bạn chỉ có thể phát những video đã tải lên hoặc đã phát trực tiếp với tốc độ khung hình cao ở tốc độ khung hình cao.

Video có tốc độ khung hình cao phát được trên thiết bị di động và các nền tảng khác sau đây:

  • Android: Thiết bị có khả năng phát 720p chạy Android 4.1 trở lên, sử dụng ứng dụng YouTube v10.18 trở lên.
  • Apple TV.
  • Ứng dụng PS3 và PS4.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?