ดูวิดีโอที่อัตราเฟรมสูง

วิธีรับชมวิดีโอที่อัตราเฟรมสูง

เพื่อให้การเล่นมีอัตราเฟรมสูง ให้รับชมวิดีโอ YouTube ที่คุณภาพระดับ 720p หรือ 1080p

ในเมนูคุณภาพ อัตราเฟรมสูงจะแสดงอยู่ข้างความละเอียด (เช่น 1080p60)

บังคับเล่นที่อัตราเฟรมต่ำลง

หากต้องการดูวิดีโอที่อัตราเฟรมต่ำลง ให้เปลี่ยนคุณภาพเป็น 480p หรือต่ำกว่า

ข้อกำหนดของอัตราเฟรมสูง

เฉพาะวิดีโอที่อัปโหลดหรือสตรีมแบบสดด้วยอัตราเฟรมสูงเท่านั้นที่จะเล่นแบบอัตราเฟรมสูงได้

วิดีโอที่มีอัตราเฟรมสูงจะใช้ได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแพลตฟอร์มอื่นต่อไปนี้

  • Android: อุปกรณ์ที่รองรับรูปแบบ 720p ที่ใช้ Android 4.1 หรือใหม่กว่าโดยใช้แอป YouTube เวอร์ชัน 10.18 ขึ้นไป
  • Apple TV
  • แอป PS3 และ PS4
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร