Personalizacja panelu twórcy

Możesz dostosować wygląd swojego panelu na komputerze, by widzieć to, co istotne i najbardziej Cię interesuje. Możesz wybrać widżety widoczne na stronie, a w niektórych przypadkach dostosować rodzaj informacji wyświetlanych w poszczególnych widżetach. Za pomocą różnych dostępnych opcji możesz utworzyć niepowtarzalny panel i dostosować go do własnych potrzeb.

Uwaga: panel twórcy jest obecnie dostępny tylko w języku angielskim w YouTube Studio. Panelu nie można dostosować w YouTube Studio. Możesz odrzucić te typy treści, które Cię nie interesują, lub możemy usunąć obejrzane przez Ciebie filmy. 

Dostosowywanie widżetów

Aby przesunąć lub usunąć widżet, najedź kursorem myszy na obszar, w którym pojawia się jego nazwa. Po prawej stronie tytułu zobaczysz dwie ikony.

Po najechaniu na siatkę kwadratów wskaźnik myszy zmieni się w ikonę chwytania. Oznacza to, że możesz widżet uchwycić i przesunąć w inne miejsce. Po naciśnięciu lewego przycisku myszy możesz zacząć go przesuwać. Przeciągnij go w dowolnie wybrane miejsce na stronie. Inne widżety automatycznie dostosują się do nowego położenia.

Dostosuj zawartość widżetów

Aby dostosować zawartość widżetu, kliknij ikonę koła zębatego. Otworzy się wtedy menu widżetu.

Dostosowywać można wyłącznie widżety Komentarze oraz Filmy. W widżecie Komentarze można ustawić liczbę komentarzy, które będą w nim wyświetlane. W widżecie Filmy można dostosować liczbę filmów, tytuł i inne parametry.

  • Tytuł: w polu znajdującym się u góry wpisz preferowany tytuł widżetu. W powyższym przykładzie zmieniliśmy tytuł „Filmy” na „Filmy publiczne”.

  • Liczba elementów: wybierz liczbę filmów, które będą wyświetlać się w widżecie – może ich być maksymalnie 20.

  • Filtry filmów: za pomocą filtrów filmów możesz określić treści wyświetlane w tym widżecie. Filtry domyślne pozwalają filtrować materiały wg ustawień prywatności. Aby to zrobić, wybierz filtr „własny” i skorzystaj z parametrów wyszukiwania zaawansowanego, by określić metadane filmu, które mają być uwzględnione podczas filtrowania, np. tytuł, opis, data przesłania, długość i inne.

W poniższym przykładzie utworzyliśmy niestandardowy widżet filmów, które zawierają w tytule słowo „webcam”. Użyliśmy w tym celu filtru niestandardowego i wpisaliśmy w odpowiednim polu tekst „title:webcam”. Ustawiliśmy także liczbę widocznych filmów na trzy.

 

Usuwanie widżetu

Aby usunąć widżet z panelu, umieść kursor myszy w obszarze, w którym pojawia się nazwa widżetu. Jeśli widżet można usunąć z panelu, zobaczysz krzyżyk w jego prawym górnym rogu. Kliknij ten krzyżyk, by usunąć widżet.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?