Προσαρμογή του Πίνακα ελέγχου δημιουργού

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον Πίνακα ελέγχου από τον υπολογιστή σας, ώστε να εμφανίζει ό,τι σας αφορά και σας ενδιαφέρει προσωπικά. Μπορείτε να επιλέξετε τα γραφικά στοιχεία που εμφανίζονται στη σελίδα και, όταν η δυνατότητα είναι διαθέσιμη, να προσαρμόσετε τι θα δείχνει κάθε γραφικό στοιχείο.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τον Πίνακα ελέγχου στο YouTube Studio. Μπορείτε να παραβλέψετε ορισμένους τύπους περιεχομένου που δεν σας ενδιαφέρουν. Μπορεί να καταργήσουμε περιεχόμενο από τον Πίνακα ελέγχου, αφότου το δείτε.

Μετακίνηση ή κατάργηση γραφικού στοιχείου

Για να μετακινήσετε ένα γραφικό στοιχείο, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από αυτό και κάντε παρατεταμένο κλικ στο πλέγμα τετραγώνων. Σύρετε το γραφικό στοιχείο σε όποιο σημείο της σελίδας θέλετε. Τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία θα μετακινηθούν αυτόματα, για να προσαρμοστούν στη νέα διάταξη.

Για να καταργήσετε ένα γραφικό στοιχείο, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από αυτό και επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Κατάργηση. Διαφορετικά, μπορεί να δείτε ένα Χ στην επάνω δεξιά γωνία. Επιλέξτε το Χ για να καταργήσετε το γραφικό στοιχείο.

Προσαρμογή του γραφικού στοιχείου σας

Για να προσαρμόσετε το περιεχόμενο ενός γραφικού στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις  για να ανοίξετε το μενού του γραφικού στοιχείου.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μόνο τα γραφικά στοιχεία Σχόλια και Βίντεο. Μπορείτε να προσαρμόσετε το γραφικό στοιχείο Σχόλια ώστε να εμφανίζει διαφορετικό αριθμό σχολίων. Στο γραφικό στοιχείο Βίντεο μπορείτε να προσαρμόσετε τον αριθμό των βίντεο, τον τίτλο και άλλες ρυθμίσεις.

  • Τίτλος: Στο πεδίο στο επάνω μέρος, εισαγάγετε τον τίτλο που προτιμάτε. Στο παραπάνω παράδειγμα, αντικαταστήσαμε τον τίτλο Βίντεο με τον τίτλο Δημόσια βίντεο.

  • Αριθμός στοιχείων: Επιλέξτε πόσα βίντεο θέλετε να περιέχει το γραφικό στοιχείο. Μπορούν να εμφανίζονται έως και 20 βίντεο.

  • Φίλτρα βίντεο: Για να καθορίσετε τι περιεχόμενο θέλετε σε αυτό το γραφικό στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα βίντεο. Τα προεπιλεγμένα φίλτρα σάς επιτρέπουν να φιλτράρετε βάσει απορρήτου. Επιλέξτε το προσαρμοσμένο φίλτρο και χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους σύνθετης αναζήτησης για να κάνετε προσαρμογή βάσει μεταδεδομένων βίντεο, όπως τίτλο, περιγραφή, ημερομηνία μεταφόρτωσης και διάρκεια.

Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργήσαμε ένα προσαρμοσμένο γραφικό στοιχείο για βίντεο με τη λέξη webcam στον τίτλο. Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο γραφικό στοιχείο, εισαγάγετε "title:webcam" στο προσαρμοσμένο πεδίο φίλτρου. Επίσης, ορίσαμε να εμφανίζονται μόνο τρία βίντεο στο γραφικό στοιχείο.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;