Персонализиране на таблото за управление за създатели

Можете да персонализирате таблото за управление от компютъра си, за да виждате само това, което е подходящо и интересно за вас. Можете да изберете кои приспособления да се показват на страницата и в някои случаи да персонализирате какво се показва във всеки тип приспособление. Използвайте различните опции, за да персонализирате и да направите таблото си за управление уникално и полезно според нуждите си.

Забележка: Таблото за управление за създатели понастоящем е достъпно в YouTube Studio само на английски език. То не може да се персонализира. Можете да отхвърлите някои типове съдържание, които не ви интересуват, или може ние да премахнем определено съдържание, ако вече е гледано. 

Коригиране на приспособленията

За да преместите или премахнете дадено приспособление, трябва само да задръжите курсора на мишката върху горната част на приспособлението, където се показва името му. Отдясно на заглавието ще се покажат две икони.

Когато се премести над решетката от квадратчета, курсорът на мишката ще се превърне в ръка, за да ви покаже, че можете да вземете и преместите приспособлението. Задръжте левия бутон на мишката и ще можете да контролирате разположението на приспособлението. Преместете приспособлението до желаното от вас място на страницата. Другите приспособления ще се преместят автоматично, за да се приспособят към новото разположение.

Персонализиране съдържанието на приспособлението

За да персонализирате съдържанието на дадено приспособление, кликнете върху бутона на зъбно колело, за да влезете в менюто му.

Можете да персонализирате само приспособления за коментари и видеоклипове. Приспособлението за коментари може да показва различен брой коментари според конкретната настройка. Приспособлението за видеоклипове може да бъде персонализирано по отношение на количество, заглавие и др.

  • Заглавие: Задайте заглавие на приспособлението, като въведете предпочитаното заглавие в полето горе. В горния пример сменихме „Видеоклипове” с „Обществени видеоклипове”.

  • Брой елементи: Изберете желания брой видеоклипове в приспособлението – могат да се показват не повече от 20 видеоклипа.

  • Филтри за видеоклипове: Използвайте филтри за видеоклипове, за да посочите желаното съдържание на това приспособление. Основните филтри позволяват филтриране по поверителност – изберете „персонализиран” филтър и използвайте параметри за разширено търсене, за да персонализирате по метаданни на видеоклипа като заглавие, описание, дата на качване, дължина и много други.

В този пример създадохме персонализирано приспособление за видеоклипове с думата „уебкамера” в заглавието, като избрахме персонализиран филтър и въведохме „title:уебкамера” в съответното поле. Също така зададохме броят на показаните видеоклипове да не надвишава три.

 

Премахване на приспособление

За да премахнете дадено приспособление от таблото за управление, задръжте курсора на мишката върху горната част на приспособлението, където се показва името му. Ако премахването от таблото за управление е възможно, в горния десен ъгъл ще се покаже „х”. Избирайки го, можете да премахнете приспособлението.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?