ไม่สามารถเพิ่ม URL ที่กำหนดเองได้

ก่อนหน้านี้ URL ของ YouTube ถูกสร้างขึ้นโดยการเลือกชื่อผู้ใช้ ซึ่งจะได้สิทธิ์ตามเกณฑ์แบบเลือกใช้ก่อนได้ก่อน เมื่อชื่อผู้ใช้ถูกช่องนำไปใช้แล้ว ชื่อนั้นจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีกแม้ว่าช่องนั้นจะไม่ได้ใช้งานหรือถูกลบไปแล้วก็ตาม ระบบนี้ส่งผลให้หลายๆ ช่องไม่สามารถมี URL ตามที่ต้องการและเหมาะสมกับช่องของตัวเอง

โปรดตรวจสอบว่าช่องของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์เพื่อรับ URL ที่กำหนดเอง จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่ออ้างสิทธิ์ URL ที่กำหนดเอง

URL ที่กำหนดเองจะอิงตามคำอธิบายช่อง ข้อมูลประจำตัวของ Google เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และปัจจัยอื่นๆ อีก 2-3 อย่าง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าช่องต่างๆ จะมี URL ที่เป็นหนึ่งเดียวกับแบรนด์ของช่อง สอดคล้องกันบน YouTube และใช้เหมือนกันในทุกๆ บริการของ Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร