Xem trước, bắt đầu và dừng Sự kiện

Our Classic live streaming tools are going away soon. You can try the new Live Control Room, which combines our classic desktop streaming tools with new and improved features. Learn more
 

Có hai cách để bắt đầu một Sự kiện trực tiếp:

Tự động bắt đầu

 • Chọn tùy chọn này trong phần Cài đặt nâng cao khi bạn thiết lập sự kiện
 • Ngay khi quá trình truyền dẫn bắt đầu diễn ra từ phần mềm mã hóa, một sự kiện tự động bắt đầu sẽ tự động phát trực tiếp và gửi dữ liệu đến người xem.
 • Lưu ý: Sự kiện tự động bắt đầu không tự động dừng (trong trường hợp bạn gặp vấn đề về truyền dẫn). Hãy nhớ Dừng sự kiện trực tiếp khi phát xong.
 • Khi sự kiện kết thúc, hãy nhấp vào Dừng phát trực tiếp.
 • Bạn không thể bắt đầu lại sự kiện sau khi đã dừng sự kiện đó.
Phòng điều khiển trực tiếp hiện không có sẵn trên thiết bị di động và máy tính bảng.

Bắt đầu bằng cách thủ công

Xem trước
 • Chạy bộ mã hóa.
 • Nhấp vào Xem trước để kiểm tra sự kiện trực tiếp từ bộ mã hóa. (Vui lòng chờ 1 phút để bắt đầu quá trình chuyển mã).
Bạn không thể quay về trạng thái xem trước sau khi đã bắt đầu.  
Bắt đầu

Bạn có hai tùy chọn để bắt đầu sự kiện trực tiếp

 

Tùy chọn 1 Tùy chọn 2
Bắt đầu ngay bằng cách bỏ chọn hộp trình phát 'Đồng bộ hóa với trình phát bản xem trước' và nhấp vào Bắt đầu phát trực tiếp. Tùy chọn này sẽ xóa trình phát bản xem trước. Bắt đầu phát trực tiếp bằng cách chọn hộp trình phát 'Đồng bộ hóa với trình phát bản xem trước'.  Bắt đầu Trình phát bản xem trước, sau đó nhấp vào Bắt đầu phát trực tiếp.
 
 • Nhấp vào Bắt đầu phát trực tiếp để bắt đầu sự kiện sau khi đã kiểm tra xong.
 • Theo dõi sự kiện từ Phòng điều khiển trực tiếp.
 • Bạn có thể chèn Quảng cáo giữa video và phương tiện chặn của YouTube.  
 • Sử dụng Cảnh báo phát khi cần thiết trước và trong khi diễn ra sự kiện để thông báo cho người xem về sự chậm trễ.
Dừng

Khi sự kiện kết thúc, hãy nhấp vào Dừng phát trực tiếp.

Bạn không thể bắt đầu lại sự kiện sau khi đã dừng sự kiện đó.

**Trung tâm điều khiển trực tiếp hiện không sử dung trên thiết bị di động và máy tính bảng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?