Tính năng Hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng YouTube trên thiết bị di động

Ứng dụng YouTube dành cho Android hoạt động với các tính năng hỗ trợ tiếp cận của Android. Android cung cấp tính năng hỗ trợ tiếp cận cho người mù và người có thị lực kém qua ứng dụng TalkBack, BrailleBack và các tính năng hỗ trợ tiếp cận đặc biệt. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp về tính năng Hỗ trợ tiếp cận của Android để tìm hiểu thêm thông tin, bao gồm cả cách bật những tùy chọn cài đặt này.

 

Bắt đầu
Sau khi bạn đã bật tùy chọn cài đặt hỗ trợ truy cập Android, TalkBack và Khám phá bằng cách chạm có thể giúp bạn khám phá nội dung và các phần trong ứng dụng YouTube. Hãy xem hướng dẫn Khám phá bằng cách chạm để biết thêm thông tin về những tính năng này.
Thao tác trong ứng dụng

Các tab chính để thao tác trong ứng dụng là Trang chủ, Đăng kýThư viện. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình để xem tab Kênh đăng ký.

 • Tab Trang chủ  cho phép bạn duyệt qua các video đề xuất.
 • Tab Kênh đăng ký giúp bạn tìm video từ những kênh mà bạn đã đăng ký.
 • Tab Thư viện  là nơi chứa lịch sử xem, các video tải lên, các giao dịch mua và các danh sách phát của bạn.

Ngoài ra, khi nhấn vào ảnh hồ sơ ở đầu ứng dụng, bạn có thể truy cập vào phần cài đặt, chính sách quyền riêng tư của Google, phần trợ giúp và phần đăng nhập.

Để đăng nhập vào tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Ở đầu ứng dụng, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
 2. Chọn Đăng nhập.

Để đăng xuất khỏi tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Ở đầu ứng dụng, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
 2. Chọn Đăng xuất.
Duyệt qua video và danh sách phát

Dùng một ngón tay để di chuyển qua các video trên Trang chủ , các danh sách phát hoặc kênh bất kỳ. Khi di chuyển, bạn sẽ nghe thấy tên của video và siêu dữ liệu có liên quan đến video đó.

Kênh: Trên một kênh, hãy dùng các tab Trang chủ, Video, Danh sách phát để duyệt qua nội dung của kênh đã chọn.

Tìm kiếm video và danh sách phát

Để tìm kiếm video bằng tính năng Khám phá bằng cách chọn, hãy nhấn vào phần đầu màn hình để tìm nút tìm kiếm bên cạnh phần "Tùy chọn khác".

 1. Nhấn đúp vào nút tìm kiếm và thêm cụm từ tìm kiếm vào "hộp chỉnh sửa".
 2. Nhấn đúp vào "Danh sách thả xuống" để thay đổi bộ lọc tìm kiếm của bạn.
 3. Sử dụng tính năng Khám phá bằng cách chạm để duyệt qua kết quả tìm kiếm.
Phát và điều khiển video

Khi bạn tìm thấy video mình muốn, hãy nhấn đúp để bắt đầu phát. Để sử dụng các nút điều khiển trình phát, hãy nhấn đúp vào "Trình phát" ở đầu màn hình.

Các tùy chọn và các nút điều khiển trình phát

Tạm dừng: Nhấn đúp vào "tạm dừng video" để tạm dừng video.

Thu nhỏ video: Nhấn đúp vào "Nút thu nhỏ" để thu nhỏ video trong khi phát. Khi đã thu nhỏ video, bạn có thể duyệt qua hoặc tìm kiếm trong khi video tiếp tục phát.  

Đóng video thu nhỏ: Nhấn đúp vào "Trình phát" và dùng hai ngón tay vuốt sang phải để đóng trình phát video đã thu nhỏ.

Mở rộng video thu nhỏ: Nhấn đúp vào "Trình phát" và dùng hai ngón tay vuốt lên để mở rộng trình phát video thu nhỏ.

Thêm vào danh sách phát: Nhấn đúp vào "nút Thêm vào" để mở thông báo "Thêm video vào". Sau đó, hãy chọn danh sách phát bằng tính năng Khám phá bằng cách chạm. Để tạo một danh sách phát mới, hãy nhấn đúp vào "Danh sách phát mới".

 • Nhấn vào "Hộp chỉnh sửa – Tiêu đề" để đặt tên cho danh sách phát của bạn.
 • Nhấn đúp vào "hộp kiểm Riêng tư ở dạng thả xuống" để đặt danh sách phát của bạn ở chế độ riêng tư hoặc công khai.

Tùy chọn khác:

 • Thay đổi chất lượng video: Nhấn đúp vào nút menu "Chất lượng video".
 • Báo video vi phạm: Nhấn đúp vào nút có biểu tượng "Cờ".
 • Phụ đề: Nhấn đúp vào nút "Phụ đề".

Bên dưới video, bạn sẽ tìm thấy thông tin hoặc tính năng sau:

 • Nội dung mô tả và siêu dữ liệu của video.
 • Nút thích và không thích.
 • Nút đăng ký kênh.
 • Video đề xuất.
 • Tùy chọn thêm nhận xét.
 • Các nhận xét về video.
Video tải lên

Để tìm các video mà bạn đã tải lên YouTube, hãy mở tab Thư viện  rồi chọn Video của tôi. Sau đó, hãy dùng một ngón tay để di chuyển qua các video mà bạn đã tải lên kênh của mình.

Tải video lên

 1. Nhấn đúp vào "Video tải lên" ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấn đúp vào nút "Tải lên" ở đầu màn hình, bên cạnh "Tìm kiếm".
 3. Di chuyển qua thư viện ảnh của thiết bị để tìm video cần tải lên. Nhấn đúp để chọn một video.
 4. Nhập tiêu đề video vào hộp chỉnh sửa "Tiêu đề".
 5. Nhập mô tả video vào hộp "Mô tả".
 6. Chọn một cấp độ bảo mật (Riêng tư, Không công khai hoặc Công khai) từ danh sách thả xuống của phần "Bảo mật".
 7. Để tải video lên, hãy nhấn đúp vào "Tải lên" ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

Chỉnh sửa video

Để chỉnh sửa tiêu đề, mô tả hay các tùy chọn quyền riêng tư của video, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Dùng hai ngón tay để di chuyển qua các video bạn đã tải lên.
 2. Nhấn đúp vào nút "Trình đơn" bên cạnh video bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấn đúp vào "Chỉnh sửa" trong hộp "Thông báo" của video.
 4. Nhấn đúp vào hộp chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả hay danh sách thả xuống của phần "Quyền riêng tư".
 5. Nhấn đúp vào nút "Ok" khi bạn chỉnh sửa xong.

Xóa video

Để xóa một trong các video bạn đã tải lên:

 1. Dùng hai ngón tay để di chuyển qua các video bạn đã tải lên.
 2. Nhấn đúp vào nút "Trình đơn" bên cạnh video bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấn đúp vào "Xóa" trong hộp "Thông báo" của video.
 4. Khi được nhắc "Xóa video này", hãy nhấn đúp vào nút "OK" ở bên phải.

 

Lưu ý: Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng X trong trình phát video, thì đó là vì thiết bị đã bật tùy chọn cài đặt hỗ trợ tiếp cận. Bạn có thể tắt tùy chọn hỗ trợ tiếp cận này theo hướng dẫn dưới đây.

 1. Chuyển đến mục Cài đặt trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào Hỗ trợ tiếp cận.
 3. Nhấn vào Tiếp cận bằng công tắc, Tạo phụ đề trực tiếp, TalkBack hoặc Tiếp cận bằng giọng nói.
 4. Chọn Tắt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?