Hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng YouTube trên thiết bị di động

Ứng dụng YouTube dành cho Android hoạt động với các tính năng hỗ trợ tiếp cận của Android. Android hỗ trợ khả năng tiếp cận cho người mù và người có thị lực kém bằng ứng dụng TalkBack, BrailleBack và các tính năng hõ trợ tiếp cận đặc biệt. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp khả năng truy cập Android để tìm hiểu thêm, bao gồm cả cách bật những tùy chọn cài đặt này.

 

Bắt đầu
Sau khi bạn đã bật tùy chọn cài đặt hỗ trợ truy cập Android, TalkBack và Khám phá bằng cách chạm có thể giúp bạn khám phá nội dung và các phần trong ứng dụng YouTube. Hãy xem hướng dẫn Khám phá bằng cách chạm để biết thêm thông tin về những tính năng này.
Di chuyển trong ứng dụng

Các tab chính để di chuyển trong ứng dụng là Trang chủ, Đăng kýThư viện. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản để xem tab Đăng ký.

 • Trang chủ  cho phép bạn xem qua các video đề xuất.
 • Đăng ký  cho phép bạn tìm video từ những kênh mà bạn đã đăng ký.
 • Thư viện  là nơi bạn tìm thấy lịch sử xem, video đã tải lên, video đã mua và danh sách phát.

Ngoài ra, Menu  ở trên cùng ứng dụng cho phép bạn truy cập vào mục cài đặt, chính sách bảo mật của Google, trợ giúp và đăng nhập.

Để đăng nhập vào tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Nhấn vào Menu ở đầu ứng dụng.
 2. Chọn Đăng nhập

Đăng xuất khỏi tài khoản bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Nhấn vào Menu ở đầu ứng dụng.
 2. Chọn Đăng xuất
Duyệt qua video và danh sách phát

Sử dụng một ngón tay để cuộn qua các video trong Trang chủ , danh sách phát hoặc kênh. Khi cuộn, bạn sẽ nghe thấy tên của video và siêu dữ liệu có liên quan.

Kênh: Trên một kênh, hãy sử dụng các tab Trang chủ, Video, Danh sách phát để duyệt qua nội dung của kênh đã chọn.

Tìm kiếm video và danh sách phát

Để tìm kiếm video bằng tính năng Khám phá bằng cách chọn, hãy nhấn vào phần đầu màn hình để tìm nút tìm kiếm bên cạnh phần "Tùy chọn khác".

 1. Nhấn đúp vào nút tìm kiếm và thêm truy vấn tìm kiếm vào "hộp chỉnh sửa".
 2. Nhấn đúp vào "Danh sách thả xuống" để thay đổi bộ lọc tìm kiếm của bạn.
 3. Sử dụng tính năng Khám phá bằng cách chạm để duyệt qua kết quả tìm kiếm.
Phát và điều khiển video

Khi bạn tìm thấy một video muốn phát, hãy nhấn đúp để bắt đầu phát. Nhấn đúp vào "Trình phát" ở đầu màn hình để hiển thị các nút điều khiển trình phát.

Tùy chọn và các nút điều khiển của trình phát

Tạm dừng: Nhấn đúp vào "tạm dừng video" để tạm dừng video.

Thu nhỏ video: Nhấn đúp vào "Nút thu nhỏ" để thu nhỏ video trong khi phát. Khi đã thu nhỏ video, bạn có thể duyệt qua hoặc tìm kiếm trong khi video tiếp tục phát.  

Loại bỏ video thu nhỏ: Nhấn đúp vào "Trình phát" và dùng hai ngón tay vuốt sang phải để loại bỏ trình phát video đã thu nhỏ.

Mở rộng video thu nhỏ: Nhấn đúp vào "Trình phát" và dùng hai ngón tay vuốt lên để mở rộng trình phát video thu nhỏ.

Thêm vào danh sách phát: Nhấn đúp vào "Nút thêm vào" để mở thông báo "Thêm video vào". Sử dụng tính năng Khám phá bằng cách chạm để chọn danh sách phát. Để tạo một danh sách phát mới, hãy nhấn đúp vào "Danh sách phát mới".

 • Chạm vào "Hộp chỉnh sửa - Tiêu đề" để đặt tên cho danh sách phát của bạn.
 • Nhấn đúp vào hộp kiểm "Riêng tư" để đặt danh sách phát của bạn là riêng tư hoặc công khai. Nếu bạn chọn hộp kiểm đó thì danh sách phát sẽ là riêng tư.

Tùy chọn khác:

 • Thay đổi chất lượng video: Nhấn đúp vào nút menu "Chất lượng video".
 • Báo cáo video: Nhấn đúp vào nút có biểu tượng "Cờ".
 • Phụ đề: Nhấn đúp vào nút "Phụ đề".

Bên dưới video, bạn sẽ tìm thấy thông tin hoặc tính năng sau:

 • Mô tả và siêu dữ liệu của video.
 • Nút thích và không thích.
 • Nút đăng ký kênh.
 • Video đề xuất.
 • Tùy chọn thêm nhận xét.
 • Các nhận xét về video.
Video đã tải lên

Để tìm video bạn đã tải lên YouTube, hãy mở Thư viện  và nhấn vào Video đã tải lên. Dùng một ngón tay để cuộn qua các video bạn đã tải lên kênh của mình.

Tải video lên

 1. Nhấn đúp vào "Video đã tải lên" ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
 2. Nhấn đúp vào nút "Tải lên" ở đầu màn hình, bên cạnh "Tìm kiếm".
 3. Cuộn qua thư viện ảnh của thiết bị để tìm video cần tải lên. Nhấn đúp để chọn một video.
 4. Nhập tiêu đề video vào hộp chỉnh sửa "Tiêu đề".
 5. Nhập mô tả video vào hộp "Mô tả".
 6. Chọn cấp độ bảo mật (Riêng tư, Không công khai hoặc Công khai) từ danh sách thả xuống của phần "Quyền riêng tư".
 7. Nhấn đúp vào "Tải lên" ở góc phải trên cùng của màn hình để tải video lên.

Chỉnh sửa video

Để chỉnh sửa tiêu đề, mô tả hay các tùy chọn quyền riêng tư của video, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Dùng hai ngón tay để cuộn qua các video bạn đã tải lên.
 2. Nhấn đúp vào nút "Menu" bên cạnh video bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấn đúp vào "Chỉnh sửa" trong hộp "Thông báo" của video.
 4. Nhấn đúp vào hộp chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả hay danh sách thả xuống "Quyền riêng tư".
 5. Nhấn đúp vào nút "Ok" khi bạn chỉnh sửa xong.

Xóa video

Để xóa một trong các video bạn đã tải lên:

 1. Dùng hai ngón tay để cuộn qua các video bạn đã tải lên.
 2. Nhấn đúp vào nút "Menu" bên cạnh video bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấn đúp vào "Xóa" trong hộp "Thông báo" của video.
 4. Khi được nhắc "Xóa video này", nhấn đúp vào nút "OK" ở bên phải.

 

Lưu ý: Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng X trong trình phát video, thì đó là bởi thiết bị của bạn đã bật tùy chọn cài đặt hỗ trợ tiếp cận. Bạn có thể tắt tùy chọn cài đặt hỗ trợ tiếp cận này theo hướng dẫn dưới đây.

 1. Chuyển đến mục Cài đặt trên thiết bị Android.
 2. Nhấn vào Hỗ trợ tiếp cận.
 3. Nhấn vào Tiếp cận bằng công tắc.
 4. Chọn Tắt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?