YouTube mobilās lietotnes pieejamība

YouTube Android lietotne ir saderīga ar Android pieejamības funkcijām. Android nodrošina pieejamības atbalstu neredzīgiem un vājredzīgiem lietotājiem, izmantojot lietojumprogrammu TalkBack un citas speciālās pieejamības funkcijas. Apmeklējiet Android pieejamības palīdzības centru, lai iegūtu vairāk informācijas un uzzinātu to, kā ieslēgt šos iestatījumus.

 

Darba sākšana
Kad esat ieslēdzis Android pieejamības iestatījumus, lietojumprogramma TalkBack un “Pārlūkot pieskaroties” var jums palīdzēt iepazīt YouTube lietotnes saturu un elementus. Papildinformāciju par šīm funkcijām skatiet pakalpojuma “Pārlūkot pieskaroties” norādījumos.
Lietotnes izpēte

Galvenās lietotnes cilnes ir Sākums, Abonementi un Bibliotēka. Pierakstieties savā kontā, lai skatītu cilni Abonementi.

 • Cilnē Sākums"" varat pārlūkot ieteiktos videoklipus.
 • Cilnē Abonementi "" varat skatīt videoklipus no abonētajiem kanāliem.
 • Cilnē Bibliotēka "" varat skatīt savu skatīšanas vēsturi, augšupielādes, pirkumus un atskaņošanas sarakstus.

Lietotnes augšdaļā profila attēlā "" ir pieejami jūsu iestatījumi, Google konfidencialitātes politika, palīdzība un pierakstīšanās iespējas.

Pierakstieties savā kontā, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Lietotnes augšdaļā pieskarieties profila attēlam "".
 2. Atlasiet vienumu Pierakstīties.

Izrakstieties no konta, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Lietotnes augšdaļā pieskarieties profila attēlam "".
 2. Atlasiet vienumu Izrakstīties.
Videoklipu un atskaņošanas sarakstu pārlūkošana

Ar vienu pirkstu varat ritināt videoklipus sadaļā Sākums "", atskaņošanas sarakstos vai kanālā. Ritināšanas laikā tiek atskaņots videoklipa nosaukums un saistītie metadati.

Kanāli. Lai pārlūkotu atlasītā kanāla saturu, izmantojiet šādas kanāla cilnes: Sākums, Videoklipi, Atskaņošanas saraksti.

Videoklipu un atskaņošanas sarakstu meklēšana

Lai meklētu videoklipu, izmantojot funkciju “Pārlūkot pieskaroties”, pieskarieties ekrāna augšdaļā, lai atrastu meklēšanas pogu. Šī poga atrodas blakus elementam “Papildu opcijas”.

 1. Veiciet dubultskārienu uz meklēšanas pogas un pievienojiet meklēšanas vaicājumu rediģēšanas lodziņā.
 2. Lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus, izmantojiet funkciju “Pārlūkot pieskaroties”.
Videoklipu atskaņošana un kontrole

Kad esat atradis videoklipu, veiciet dubultskārienu, lai to atskaņotu. Lai atvērtu atskaņotāja vadīklas, ekrāna augšdaļā veiciet dubultskārienu uz atskaņotāja.

Atskaņotāja vadīklas un opcijas

Apturēšana: lai apturētu videoklipu, veiciet dubultskārienu uz vienuma “Pārtraukt videoklipa atskaņošanu”.

Videoklipa minimizēšana: veiciet dubultskārienu uz pogas “Minimizēt”, lai videoklipa atskaņošanas laikā to minimizētu. Kad videoklips ir minimizēts, tā atskaņošanas laikā varat pārlūkot vai meklēt citu saturu.  

Minimizētā videoklipa aizvēršana: lai aizvērtu minimizēto videoklipu atskaņotāju, labajā pusē veiciet dubultskārienu uz pogas “Aizvērt mini atskaņotāju”.

Minimizētā videoklipa izvēršana: veiciet dubultskārienu uz atskaņotāja un ar diviem pirkstiem velciet uz augšu, lai izvērstu minimizēto videoklipa atskaņotāju.

Pievienošana atskaņošanas sarakstam: veiciet dubultskārienu uz pogas “Saglabāt videoklipu atskaņošanas sarakstā”, lai atvērtu videoklipa saglabāšanas brīdinājumu. Atlasiet atskaņošanas sarakstu, izmantojot funkciju “Pārlūkot pieskaroties”. Lai izveidotu atskaņošanas sarakstu, veiciet dubultskārienu uz vienuma “Jauns atskaņošanas saraksts”.

 • Pieskarieties rediģēšanas lodziņam “Nosaukums”, lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu nosaukumu.
 • Veiciet dubultskārienu uz nolaižamā saraksta “Privāts”, lai iestatītu atskaņošanas sarakstu kā privātu, publisku vai nerindotu.

Citas opcijas: lai piekļūtu šīm opcijām, augšējā labajā stūrī veiciet dubultskārienu uz pogas “Citas opcijas”.

 • Videoklipa kvalitātes maiņa: veiciet dubultskārienu uz pogas “Kvalitāte”.
 • Ziņošana par videoklipu: veiciet dubultskārienu uz pogas “Ziņot”.
 • Subtitri: veiciet dubultskārienu uz pogas “Subtitri”.

Zem attiecīgā videoklipa būs redzama tālāk norādītā informācija vai funkcijas.

 • Videoklipa apraksts un metadati.
 • Poga Patīk un poga Nepatīk.
 • Kanāla abonēšanas poga.
 • Ierosinājumi ar videoklipiem.
 • Komentāra pievienošanas opcija.
 • Komentāri par videoklipu.
Augšupielādes

Lai skatītu YouTube videoklipu augšupielādes, atveriet cilni Bibliotēka "" un atlasiet vienumu Jūsu videoklipi. Ar vienu pirkstu ritiniet videoklipus, kurus esat augšupielādējis savā kanālā.

Videoklipa augšupielāde

 1. Ekrāna apakšdaļā veiciet dubultskārienu uz pogas “Izveidot”.
 2. Ekrāna augšdaļā veiciet dubultskārienu uz pogas “Augšupielādēt videoklipu”, kas atrodas blakus vienumam “Uzsākt tiešraidi”.
 3. Lai atrastu augšupielādējamo videoklipu, ritiniet cauri ierīces fotogalerijai. Veiciet dubultskārienu, lai atlasītu videoklipu.
 4. Rediģēšanas lodziņā “Izveidot nosaukumu” ievadiet videoklipa nosaukumu.
 5. Rediģēšanas lodziņā “Pievienot aprakstu” ievadiet videoklipa aprakstu.
 6. Nolaižamajā sarakstā “Konfidencialitāte” atlasiet konfidencialitātes līmeni (Privāts, Nerindots vai Publisks).
 7. Ekrāna augšējā labajā stūrī veiciet dubultskārienu uz vienuma “Nākamais”.
 8. Ekrāna vidū atlasiet atbilstošo iestatījuma “izstrādāts bērniem” opciju.
 9. Ekrāna augšējā labajā stūrī veiciet dubultskārienu uz vienuma “Augšupielādēt”.

Videoklipa rediģēšana

Lai rediģētu videoklipa nosaukumu, aprakstu vai konfidencialitātes iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Ar diviem pirkstiem ritiniet augšupielādētos videoklipus.
 2. Veiciet dubultskārienu uz pogas “Darbību izvēlne” blakus videoklipam, kuru vēlaties rediģēt.
 3. Videoklipa brīdinājuma lodziņā veiciet dubultskārienu uz vienuma “Rediģēt”.
 4. Veiciet dubultskārienu uz nosaukuma vai apraksta rediģēšanas lodziņa vai uz nolaižamā saraksta “Konfidencialitāte”.
 5. Kad esat beidzis rediģēšanu, augšējā labajā stūrī veiciet dubultskārienu uz pogas “SAGLABĀT”.

Videoklipa dzēšana

Tālāk norādīts, kā dzēst kādu no augšupielādētajiem videoklipiem.

 1. Ar diviem pirkstiem ritiniet augšupielādētos videoklipus.
 2. Veiciet dubultskārienu uz pogas “Darbību izvēlne” blakus videoklipam, kuru vēlaties rediģēt.
 3. Videoklipa brīdinājuma lodziņā veiciet dubultskārienu uz vienuma “Dzēst”.
 4. Kad tiek parādīts šī videoklipa dzēšanas aicinājums, veiciet dubultskārienu labajā pusē uz pogas “DZĒST”

Pieejamības iestatījuma ieslēgšana/izslēgšana

Ja videoklipu atskaņotājā tiek rādīta ikona X, tas nozīmē, ka ir ieslēgts ierīces pieejamības iestatījums. Šo pieejamības iestatījumu varat izslēgt savā Android ierīcē vai YouTube lietotnē.
Android ierīcē veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Atveriet Android ierīces iestatījumu sadaļu .
 2. Pieskarieties vienumam Pieejamība.
 3. Atlasiet atbilstošo pieejamības opciju.
 4. Atlasiet vienumu Izslēgt.

YouTube lietotnē veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Lietotnes augšdaļā pieskarieties profila attēlam "".
 2. Atlasiet vienumu Iestatījumi "".
 3. Atlasiet vienumu Pieejamība.
 4. Ja vēlaties ignorēt Android ierīces līmeņa iestatījumu, izslēdziet vienumu “Pieejamība atskaņotājā”.
 5. Varat arī iestatīt taimeri, lai automātiski paslēptu videoklipu atskaņotāja vadīklas pēc X sekundēm.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
false
true
true
59
false
false