תכונות נגישוּת באפליקציה של YouTube לנייד

תכונות הנגישוּת של Android פועלות באפליקציה של YouTube למכשירי Android. מכשירי Android מונגשים למשתמשים עיוורים ולקויי ראייה באמצעות התכונה TalkBack, וכן באמצעות תכונות נגישוּת מיוחדות. כדאי לבקר במרכז העזרה לנגישוּת במכשירים עם Android כדי לקבל מידע נוסף. אפשר למצוא שם גם הסבר על הפעלת ההגדרות האלו.

 

איך מתחילים
לאחר הפעלת ההגדרות של Android בנושא נגישוּת, התכונות TalkBack ו'גילוי באמצעות מגע' יעזרו לכם לגלות תוכן ורכיבים באפליקציית YouTube. אפשר לעיין בהוראות השימוש של גילוי באמצעות מגע כדי לקבל מידע נוסף על התכונות האלה.
סקירת האפליקציה

הכרטיסיות הראשיות באפליקציה הן דף הבית, מינויים וספרייה. הכרטיסייה מינויים מוצגת רק לאחר שנכנסים לחשבון.

 • בדף הבית  אפשר לעיין בסרטונים המומלצים.
 • במינויים  אפשר למצוא סרטונים מהערוצים שנרשמתם אליהם למינוי.
 • בספרייה  תוכלו למצוא את ההעלאות, הרכישות, הפלייליסטים ואת היסטוריית הצפייה שלכם.

בהקשה על תמונת הפרופיל  בחלק העליון של האפליקציה תוכלו לגשת להגדרות, למדיניות הפרטיות של Google, למרכז העזרה ולדף הכניסה.

כדי להיכנס לחשבון, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. בחלק העליון של האפליקציה, מקישים על תמונת הפרופיל  .
 2. בוחרים באפשרות כניסה.

כדי לצאת מהחשבון, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. בחלק העליון של האפליקציה, מקישים על תמונת הפרופיל  .
 2. בוחרים באפשרות יציאה.
עיון בסרטונים ובפלייליסטים

בדף הבית  אפשר לגלול את המסך באצבע אחת כדי לדפדף בסרטונים, בפלייליסטים או בערוץ. בזמן הגלילה, תוכלו לשמוע את שם הסרטון והמטא-נתונים המשויכים אליו.

ערוצים: כשנמצאים בדף של ערוץ מסוים, אפשר לדפדף בתוכן שלו בהקשה על הכרטיסיות הבאות: 'דף הבית', 'סרטונים' ו'פלייליסטים'.

חיפוש סרטונים ופלייליסטים

כדי לחפש סרטון בעזרת 'גילוי באמצעות מגע', מקישים בראש המסך כדי למצוא את לחצן החיפוש. הלחצן יופיע לצד הרכיב 'אפשרויות נוספות'.

 1. מקישים הקשה כפולה על לחצן החיפוש ומזינים את שאילתת החיפוש ב'תיבת העריכה'.
 2. מדפדפים בתוצאות החיפוש בעזרת התכונה 'גילוי באמצעות מגע'.
הפעלת סרטונים ושימוש בלחצנים

אחרי שמוצאים את הסרטון הרצוי, מקישים הקשה כפולה כדי להפעיל אותו. כדי להציג את לחצני הנגן, מקישים הקשה כפולה על 'נגן' בחלק העליון של המסך.

הלחצנים והאפשרויות של הנגן

השהיה: כדי להשהות את הסרטון, מקישים הקשה כפולה על 'השהיית הסרטון'.

מזעור הסרטון: אפשר למזער את הנגן בזמן שהסרטון מופעל. כדי לעשות זאת, מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'מזעור'. גם כאשר הסרטון ממוזער, אפשר לדפדף ולחפש סרטונים בזמן שהוא ממשיך לפעול.  

סגירת הנגן הממוזער של הסרטון: כדי לסגור את נגן הווידאו הממוזער, מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'סגירת המיני-נגן' משמאל.

הרחבת הנגן הממוזער של הסרטון:  כדי להרחיב את הנגן הממוזער, מקישים הקשה כפולה על 'נגן' ומחליקים למעלה בשתי אצבעות.

הוספה לפלייליסט: מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'שמירת סרטון בפלייליסט' כדי לפתוח את ההתראה 'שמירת הסרטון ב'. בוחרים פלייליסט בעזרת התכונה 'גילוי באמצעות מגע'. כדי ליצור פלייליסט, מקישים הקשה כפולה על 'פלייליסט חדש'.

 • כדי לתת שם לפלייליסט, מקישים על 'שם' ועל תיבת העריכה.
 • כדי לקבוע אם הפלייליסט יהיה פרטי, גלוי לכול או לא רשום, מקישים הקשה כפולה על הרשימה הנפתחת ואז על 'פרטי'.

אפשרויות נוספות: כדי להציג את האפשרויות האלה, מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'אפשרויות נוספות' בפינה השמאלית העליונה.

 • שינוי איכות הווידאו: מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'איכות'.
 • דיווח על סרטון: מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'דיווח'.
 • כתוביות: מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'כתוביות'.

מתחת לסרטון תמצאו את התכונות או את הפרטים הבאים:

 • תיאור הסרטון והמטא-נתונים שלו
 • הלחצנים 'לייק' ו'דיסלייק'
 • לחצן ההרשמה כמנויים לערוץ
 • הצעות לסרטונים
 • אפשרות להוספת תגובות
 • התגובות לסרטון
העלאות

כדי לעבור לסרטונים שהעליתם ל-YouTube, פותחים את הספרייה  ומקישים על הסרטונים שלך. אפשר לגלול את הדף באצבע אחת כדי לדפדף בסרטונים שהעליתם לערוץ.

העלאת סרטון

 1. בתחתית המסך, מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'יצירה'.
 2. בחלק העליון של המסך, מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'העלאת סרטון', שנמצא לצד האפשרות 'התחלת סטרימינג בשידור חי'.
 3. כדי למצוא סרטון להעלאה, מדפדפים בגלריית התמונות של המכשיר. מקישים הקשה כפולה כדי לבחור את הסרטון.
 4. מזינים את שם הסרטון בתיבת העריכה 'שם הסרטון'.
 5. מזינים את תיאור הסרטון בתיבת העריכה 'הוספת תיאור'.
 6. בוחרים בהגדרת הפרטיות (פרטי, לא רשום או גלוי לכול) מהרשימה הנפתחת 'פרטיות'.
 7. בפינה השמאלית העליונה של המסך, מקישים הקשה כפולה על 'הבא'.
 8. בוחרים באפשרות המתאימה באמצע המסך, כדי להגדיר אם הסרטון הוא 'במיוחד לילדים' או לא.
 9. בפינה השמאלית העליונה של המסך, מקישים הקשה כפולה על 'העלאה'.

עריכת סרטון

כדי לערוך שם, תיאור או הגדרות פרטיות של סרטון מסוים:

 1. גוללים את הדף בשתי אצבעות כדי לדפדף בסרטונים שהעליתם.
 2. מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'תפריט פעולות' ליד הסרטון שרוצים לערוך.
 3. בתיבה 'התראה' בסרטון, מקישים הקשה כפולה על 'עריכה'.
 4. בהתאם לפעולה הרצויה, מקישים הקשה כפולה על תיבות העריכה של שם הסרטון או התיאור שלו, או על הרשימה הנפתחת 'פרטיות'.
 5. לאחר סיום העריכה, מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'שמירה' בפינה השמאלית העליונה.

מחיקת סרטון

כדי למחוק את אחד הסרטונים שהעליתם, מבצעים את הפעולות הבאות:

 1. גוללים את הדף בשתי אצבעות כדי לדפדף בסרטונים שהעליתם.
 2. מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'תפריט פעולות' ליד הסרטון שרוצים לערוך.
 3. בתיבה 'התראה' בסרטון, מקישים הקשה כפולה על 'מחיקה'.
 4. כשמוצגת השאלה 'למחוק את הסרטון הזה?', מקישים הקשה כפולה על הלחצן 'מחיקה' בצד שמאל.

הפעלה/כיבוי של ההגדרות בנושא נגישוּת

אם מוצג בנגן הווידאו סמל X, סימן שמופעלות במכשיר הגדרות נגישוּת. אפשר לכבות את הגדרת הנגישוּת הזו במכשיר ה-Android שלכם או מתוך אפליקציית YouTube.
במכשיר ה-Android:
 1. עוברים לתפריט 'הגדרות'  במכשיר ה-Android.
 2. מקישים על נגישות.
 3. בוחרים את אפשרות הנגישות הרלוונטית.
 4. בוחרים באפשרות השבתה.

באפליקציית YouTube:

 1. בחלק העליון של האפליקציה, מקישים על תמונת הפרופיל  .
 2. מקישים על הגדרות  .
 3. בוחרים באפשרות נגישוּת.
 4. אם רוצים לשנות את הגדרות Android ברמת המכשיר, יש לכבות את התכונה 'נגן עם נגישות'.
 5. אפשר גם להגדיר טיימר כדי להסתיר את לחצני נגן הווידאו אחרי X שניות באופן אוטומטי.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
6725784912068004612
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
59