Accessibility para sa YouTube mobile app

Gumagana ang YouTube Android app sa mga feature ng pagiging accessible ng Android. Nagbibigay ang Android ng suporta sa pagiging accessible para sa mga user na bulag at malabo ang paningin gamit ang TalkBack, at mga espesyal na feature ng pagiging accessible. Bumisita sa Help Center ng Pagiging Accessible ng Android para matuto pa, kabilang ang kung paano i-on ang mga setting na ito.

 

Pagsisimula
Pagkatapos mong ma-on ang iyong mga setting ng pagiging accessible ng Android, matutulungan ka ng TalkBack at Explore By Touch na mag-explore ng content at mga element sa YouTube app. Tingnan ang mga tagubilin ng Explore By Touch para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga feature na ito.
I-explore ang app

Ang mga pangunahing tab ng app ay Home, Mga Subscription, at Library. Mag-sign in sa iyong account para makita ang tab na Mga Subscription.

 • Nagbibigay-daan sa iyo ang Home  na mag-browse ng mga inirerekomendang video.
 • Nagbibigay-daan sa iyo ang Mga Subscription  na makahanap ng mga video mula sa mga channel kung saan ka naka-subscribe.
 • Sa Library  mo mahahanap ang iyong history ng panonood, mga pag-upload, mga pagbili, at mga playlist.

Binibigyang-daan ka ng larawan sa profile  sa itaas ng app na ma-access ang iyong mga setting, ang patakaran sa privacy ng Google, tulong, at mag-sign in.

Mag-sign in sa iyong account sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang sa ibaba:

 1. Sa itaas ng app, i-tap ang iyong larawan sa profile  .
 2. Piliin ang Mag-sign in.

Mag-sign out sa iyong account sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito:

 1. Sa itaas ng app, i-tap ang iyong larawan sa profile  .
 2. Piliin ang Mag-sign out.
Mag-browse ng mga video at playlist

Gumamit ng isang daliri para mag-scroll sa mga video sa Home , sa mga playlist, o sa isang channel. Habang nagso-scroll ka, maririnig mo ang pangalan ng video at ang nauugnay na metadata.

Mga Channel: Sa isang channel, gamitin ang mga tab para sa Home, Mga Video, at Mga Playlist para mag-browse sa content mula sa napiling channel.

Maghanap ng mga video at playlist

Para maghanap ng video gamit ang Explore By Touch, mag-tap sa itaas ng screen para hanapin ang button sa paghahanap. Nasa tabi ng element na "Higit pang opsyon" ang button.

 1. Mag-double tap sa button na maghanap at idagdag sa "edit box" ang iyong paghahanap.
 2. Gamitin ang Explore By Touch para mag-browse ng mga resulta ng paghahanap.
Mag-play at magkontrol ng mga video

Kapag nakahanap ka na ng video na ipe-play, mag-double tap para simulan ang pag-playback. I-double tap ang "Player" sa itaas ng screen para mapalabas ang mga kontrol ng player.

Mga kontrol at opsyon sa player

I-pause: I-double tap ang "i-pause ang video" para i-pause ang video.

I-minimize ang video: I-double tap ang button na "I-minimize" para ma-minimize ang isang video habang nagpe-playback. Kapag naka-minimize ang video, puwede kang mag-browse o maghanap habang patuloy itong nagpe-play.  

I-dismiss ang naka-minimize na video: Para i-dismiss ang naka-minimize na video player, i-double tap ang button na “Isara ang mini-player” sa kanan.

I-expand ang naka-minimize na video: I-double tap ang "Player" at mag-swipe pataas gamit ang dalawang daliri para i-expand ang naka-minimize na video player.

Idagdag sa playlist: I-double tap ang button na "I-save ang video sa playlist" para mabuksan ang alertong "I-save ang video sa." Gamitin ang Explore by Touch para pumili ng playlist. Para gumawa ng playlist, i-double tap ang "Bagong playlist."

 • I-tap ang "Pamagat - Edit box" para pangalanan ang iyong playlist.
 • I-double tap ang "Drop-down na listahan - Pribado" para gawing pribado, pampubliko, o hindi nakalista ang iyong playlist.

Higit pang opsyon: I-double tap ang button na “Higit pang opsyon” sa kanang bahagi sa itaas para mahanap ang mga opsyong ito.

 • Baguhin ang kalidad ng video: I-double tap ang button na "Kalidad."
 • Mag-ulat ng video: I-double tap ang button na "Mag-ulat."
 • Mga closed caption: I-double tap ang button na "Mga Caption."

Sa ibaba ng video, makikita mo ang sumusunod na impormasyon o mga feature:

 • Paglalarawan at metadata ng video.
 • Mga button na like at dislike.
 • Button sa pag-subscribe sa channel.
 • Mga suhestyong video.
 • Isang opsyon para magdagdag ng komento.
 • Mga komento tungkol sa video.
Mga Pag-upload

Para pumunta sa iyong mga na-upload na video sa YouTube, buksan ang Library  at piliin ang Iyong mga video. Gumamit ng isang daliri para mag-scroll sa mga video na na-upload mo sa iyong channel.

Mag-upload ng video

 1. Sa ibaba ng screen, i-double tap ang button na “Gumawa."
 2. Sa itaas ng screen, i-double tap ang button na "Mag-upload ng video," na makikita sa tabi ng "Mag-live."
 3. Para maghanap ng video na ia-upload, mag-scroll sa gallery ng larawan ng iyong device. Mag-double tap para pumili ng video.
 4. Ilagay ang pamagat ng iyong video sa edit box na "Gumawa ng pamagat."
 5. Maglagay ng paglalarawan ng video sa edit box na "Magdagdag ng paglalarawan."
 6. Pumili ng antas ng privacy (Pribado, Hindi Nakalista, o Pampubliko) sa drop-down na listahan na "Privacy."
 7. Sa kanang sulok sa itaas ng screen, i-double tap ang "Susunod."
 8. Piliin ang naaangkop na opsyong “para sa bata” sa gitna ng screen.
 9. Sa kanang sulok sa itaas ng screen, i-double tap ang “I-upload.”

Mag-edit ng video

Para i-edit ang pamagat, paglalarawan, o mga setting ng privacy ng isang video:

 1. Gumamit ng dalawang daliri para mag-scroll sa iyong mga na-upload na video.
 2. I-double tap ang button na "Menu ng pagkilos" sa tabi ng video na gusto mong i-edit.
 3. I-double tap ang "I-edit" sa kahong "Alerto" ng video.
 4. I-double tap ang mga edit box ng pamagat o paglalarawan, o ang drop-down na listahan na "Privacy."
 5. I-double tap ang button na "I-SAVE" sa kanang sulok sa itaas kapag tapos ka nang mag-edit.

Mag-delete ng video

Para i-delete ang isa sa iyong mga na-upload na video:

 1. Gumamit ng dalawang daliri para mag-scroll sa iyong mga na-upload na video.
 2. I-double tap ang button na "Menu ng pagkilos" sa tabi ng video na gusto mong i-edit.
 3. I-double tap ang "I-delete" sa kahong "Alerto" ng video.
 4. Kapag hiniling na "I-delete ang video na ito," i-double tap ang button na "I-DELETE" na nasa kanan.

I-on/i-off ang setting ng pagiging accessible

Kung may nakikita kang icon na X sa video player, ito ay dahil may naka-on na setting ng pagiging accessible sa iyong device. Puwede mong i-off ang setting ng pagiging accessible na ito sa iyong Android device, o sa YouTube app.
Sa iyong Android device:
 1. Pumunta sa Mga Setting ng iyong Android device  .
 2. I-tap ang Pagiging Accessible.
 3. Piliin ang kaugnay na opsyon sa pagiging accessible.
 4. Piliin ang I-off.

Sa iyong YouTube app:

 1. Sa itaas ng app, i-tap ang iyong larawan sa profile  .
 2. Piliin ang Mga Setting  .
 3. Piliin ang Pagiging Accessible.
 4. Kung gusto mong i-override ang setting sa antas ng Android device, i-off ang “Accessibility Player.”
 5. Puwede ka ring magtakda ng timer para awtomatikong itago ang mga kontrol ng video player pagkatapos ng X (na) segundo.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false