Προσβασιμότητα για την εφαρμογή YouTube για κινητά

Η εφαρμογή YouTube για Android υποστηρίζει τις λειτουργίες προσβασιμότητας του Android. Το Android παρέχει προσβασιμότητα σε χρήστες με απώλεια όρασης ή περιορισμένη όραση, με τις εφαρμογές TalkBack και BrailleBack, καθώς και με ειδικές λειτουργίες προσβασιμότητας. Επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας προσβασιμότητας Android για να μάθετε περισσότερα, όπως πώς να ενεργοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

 

Έναρξη
Αφού ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας του Android, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TalkBack και την Εξερεύνηση με άγγιγμα για να ανακαλύψετε περιεχόμενο και να εξερευνήσετε τα στοιχεία της εφαρμογής YouTube. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες, ανατρέξτε στις οδηγίες της Εξερεύνησης με άγγιγμα.
Πλοήγηση στην εφαρμογή

Οι κύριες καρτέλες για πλοήγηση στην εφαρμογή είναι η Αρχική σελίδα, οι Συνδρομές και η Βιβλιοθήκη. Για να δείτε την καρτέλα Εγγραφές, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

 • Στην καρτέλα Αρχική σελίδα  μπορείτε να δείτε προτεινόμενα βίντεο.
 • Στην καρτέλα Εγγραφές   μπορείτε να βρείτε βίντεο από τα κανάλια στα οποία είστε εγγεγραμμένοι.
 • Στην καρτέλα Βιβλιοθήκη βρίσκετε το ιστορικό προβολής, τις μεταφορτώσεις, τις αγορές και τα playlist σας.

Επιπλέον, από τη φωτογραφία προφίλ στο επάνω μέρος της εφαρμογής έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις, την πολιτική απορρήτου της Google, τη βοήθεια και τη σύνδεση.

Για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο επάνω μέρος της εφαρμογής, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ σας .
 2. Επιλέξτε Σύνδεση.

Για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο επάνω μέρος της εφαρμογής, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ σας .
 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση.
Περιήγηση σε βίντεο και playlist

Χρησιμοποιήστε το ένα δάχτυλο για να περιηγηθείτε στα βίντεο στην Αρχική σελίδα , στα playlist ή σε ένα κανάλι. Κατά την κύλιση, ακούτε το όνομα κάθε βίντεο και τα σχετικά μεταδεδομένα.

Κανάλια: Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο ενός καναλιού, χρησιμοποιήστε τις καρτέλες "Αρχική σελίδα", "Βίντεο" και "Playlist" του καναλιού.

Αναζήτηση βίντεο και playlist

Για να αναζητήσετε βίντεο με την Εξερεύνηση με άγγιγμα, αγγίξτε το επάνω μέρος της οθόνης για να βρείτε το κουμπί αναζήτησης, το οποίο βρίσκεται δίπλα από το στοιχείο "Περισσότερες επιλογές".

 1. Πατήστε δύο φορές στο κουμπί αναζήτησης και προσθέστε το αίτημα αναζήτησης στο "πλαίσιο επεξεργασίας".
 2. Πατήστε δύο φορές στην "Αναπτυσσόμενη λίστα" για να αλλάξετε τα φίλτρα αναζήτησης.
 3. Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση με άγγιγμα για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Αναπαραγωγή και έλεγχος βίντεο

Μόλις βρείτε ένα βίντεο που θέλετε, πατήστε δύο φορές για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής, πατήστε δύο φορές το Πρόγραμμα αναπαραγωγής στο επάνω μέρος της οθόνης.

Στοιχεία ελέγχου και επιλογές προγράμματος αναπαραγωγής

Παύση: Πατήστε δύο φορές "παύση βίντεο" για να διακόψετε προσωρινά το βίντεο.

Ελαχιστοποίηση βίντεο: Πατήστε δύο φορές στο "κουμπί Ελαχιστοποίηση" για να ελαχιστοποιήσετε το βίντεο κατά την αναπαραγωγή. Όταν ελαχιστοποιείτε ένα βίντεο, μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγηση ή την αναζήτηση ενώ αυτό παίζει.  

Απόκρυψη ελαχιστοποιημένου βίντεο: Πατήστε δύο φορές στο "Πρόγραμμα αναπαραγωγής" και σύρετε προς τα δεξιά με δύο δάχτυλα για κρύψετε το ελαχιστοποιημένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Ανάπτυξη ελαχιστοποιημένου βίντεο: Πατήστε δύο φορές στο "Πρόγραμμα αναπαραγωγής" και σύρετε προς τα πάνω με δύο δάχτυλα για να αναπτύξετε το  ελαχιστοποιημένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Προσθήκη σε playlist: Πατήστε δύο φορές στο "κουμπί Προσθήκη σε" για να εμφανιστεί η ειδοποίηση "Προσθήκη βίντεο σε". Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση με άγγιγμα για να επιλέξετε playlist. Για να δημιουργήσετε νέο playlist, πατήστε δύο φορές το στοιχείο Νέο playlist.

 • Πατήστε το στοιχείο "Πλαίσιο επεξεργασίας - Τίτλος" για να δώσετε όνομα στο playlist.
 • Πατήστε δύο φορές το "αναπτυσσόμενο πλαίσιο ελέγχου Απόρρητο" για να ορίσετε το playlist ως απόρρητο ή ως δημόσιο.

Περισσότερες επιλογές:

 • Αλλαγή ποιότητας βίντεο: Πατήστε δύο φορές στο "κουμπί μενού Ποιότητα βίντεο".
 • Αναφορά βίντεο: Πατήστε δύο φορές στο "κουμπί Επισήμανση".
 • Υπότιτλοι: Πατήστε δύο φορές στο "κουμπί μενού Υπότιτλοι".

Κάτω από το βίντεο υπάρχουν οι εξής πληροφορίες ή λειτουργίες:

 • Περιγραφή και μεταδεδομένα βίντεο
 • Κουμπιά "Μου αρέσει" και "Δεν μου αρέσει"
 • Κουμπί εγγραφής στο κανάλι
 • Προτάσεις βίντεο
 • Επιλογή προσθήκης σχολίου
 • Σχόλια για το βίντεο
Μεταφορτώσεις

Για να περιηγηθείτε στις μεταφορτώσεις βίντεο YouTube, ανοίξτε τη Βιβλιοθήκη  και επιλέξτε Τα βίντεό μου. Κάντε κύλιση με ένα δάχτυλο για να περιηγηθείτε στα βίντεο που έχετε ανεβάσει στο κανάλι σας.

Μεταφόρτωση βίντεο

 1. Πατήστε δύο φορές στο στοιχείο Μεταφορτώσεις στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
 2. Πατήστε δύο φορές το κουμπί Μεταφόρτωση στο επάνω μέρος της οθόνης, δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση.
 3. Κάντε κύλιση στη συλλογή φωτογραφιών της συσκευής σας για να βρείτε το βίντεο που θέλετε να ανεβάσετε. Πατήστε δύο φορές σε ένα βίντεο για να το επιλέξετε.
 4. Πληκτρολογήστε τον τίτλο του βίντεο στο πλαίσιο επεξεργασίας "Τίτλος".
 5. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το βίντεο στο πλαίσιο επεξεργασίας "Περιγραφή".
 6. Επιλέξτε το επίπεδο απορρήτου (Απόρρητο, Εκτός λίστας ή Δημόσιο) στο αναπτυσσόμενο μενού Απόρρητο.
 7. Για να ανεβάσετε το βίντεό σας, πατήστε δύο φορές το στοιχείο Μεταφόρτωση στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Επεξεργασία βίντεο

Για να επεξεργαστείτε τον τίτλο, την περιγραφή ή τις ρυθμίσεις απορρήτου ενός βίντεο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κύλιση με τα δύο δάκτυλα στα βίντεο που έχετε ανεβάσει.
 2. Πατήστε δύο φορές στο "κουμπί Μενού" δίπλα από το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Πατήστε δύο φορές στο στοιχείο "Επεξεργασία" στο πλαίσιο "Ειδοποίηση" του βίντεο.
 4. Πατήστε δύο φορές στο πλαίσιο επεξεργασίας "Τίτλος" ή "Περιγραφή" ή στην αναπτυσσόμενη λίστα "Απόρρητο".
 5. Πατήστε δύο φορές στο "κουμπί OK" μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία.

Διαγραφή βίντεο

Για να διαγράψετε κάποιο από τα βίντεο που έχετε ανεβάσει:

 1. Κάντε κύλιση με τα δύο δάκτυλα στα βίντεο που έχετε ανεβάσει.
 2. Πατήστε δύο φορές στο "κουμπί Μενού" δίπλα από το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Πατήστε δύο φορές το στοιχείο "Διαγραφή" στο πλαίσιο "Ειδοποίηση" του βίντεο.
 4. Μόλις σας ζητηθεί να γίνει "Διαγραφή αυτού του βίντεο", πατήστε δύο φορές στο "κουμπί OK" στα δεξιά.

 

Σημείωση: Αν βλέπετε ένα εικονίδιο Χ στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, αυτό συμβαίνει επειδή είναι ενεργοποιημένη μια ρύθμιση προσβασιμότητας στη συσκευή σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

 1. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις της συσκευής Android .
 2. Πατήστε Προσβασιμότητα.
 3. Πατήστε Πρόσβαση με διακόπτη, Ζωντανή απομαγνητοφώνηση, TalkBack ή Voice Access.
 4. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Android iPhone και iPad