Administrer ejerskab af et aktiv

Funktionerne, der er beskrevet i denne artikel, er kun tilgængelige for partnere, der bruger YouTubes CMS.

Det er vigtigt at forstå ejerskab af aktiver og at holde oplysninger om ejerskab opdaterede. Ejerskab påvirker den territoriale anvendelse af brugs- og matchpolitikker for videoer, der er knyttet til aktivet. Det væsentligste er, at dine politikker kun gælder i lande, hvor du ejer aktivet. Hvis din politik f.eks. er indtægtsgenerering i hele verden, men du kun ejer aktivet i USA, viser YouTube kun annoncer i videoen i USA.

Flere partnere kan erklære ejerskab af det samme aktiv, så længe ejerskabet ikke overlapper hinanden i nogen lande. YouTube anvender hver partners politikker i det land, hvor vedkommende ejer aktivet (se eksempler). Hvis ejerskabskrav overlapper hinanden, skal du løse konflikten om ejerskab, før din politik tages i brug.

Når du kun ejer et aktiv i bestemte områder, kan du vælge at blokere den tilknyttede YouTube-video i områder, hvor du ikke ejer aktivet.

Eftersom ejerskab påvirker, hvor og hvordan videoer vises på YouTube, er det vigtigt at opdatere ejerskabsoplysninger, når de ændrer sig, f.eks. når du licenserer indhold til personer i bestemte områder.

Du angiver ejerskabet for et aktiv, når du leverer det, ved hjælp af en regnearksskabelon eller en feedfil til administration af indhold og rettigheder. Du kan se eller redigere ejerskabsoplysningerne på fanen Ejerskab og politik på siden med oplysninger om aktivet.

Sådan får du vist eller opdaterer du oplysninger om ejerskab for et aktiv:

 1. På siden Aktiver skal du vælge det aktiv, hvis ejerskabsoplysninger du vil opdatere.

  Klik på aktivets navn for at få vist siden med oplysninger om det pågældende aktiv.

 2. Klik på fanen Ejerskab og politik.

  Siden viser de aktuelle oplysninger om ejerskab og den matchpolitik, der anvendes på brugergenererede videoer, der gøres krav på ved brug af dette aktiv (hvis det er relevant). Som standard viser siden det ejerskab, der faktisk er anvendt på aktivet i det område, som vises i feltet Filter, efter at alle ejeres krav er taget i betragtning. For at se det ejerskab, som de enkelte ejere har angivet for aktivet, skal du vælge Som angivet i rullemenuen Vis.

  Hvis du ønsker at kontakte en af indholdsejerne, du kan se i visningen Som angivet, skal du klikke på vedkommendes navn for at åbne en forudfyldt kontaktformular, med hvilken du kan kommunikere med indholdsejeren om det pågældende aktiv.

 3. For at opdatere ejerskabsoplysningerne skal du klikke på blyantikonet øverst til højre i sektionen Ejerskab.

 4. Angiv de områder, du ejer aktivet i.

  Du kan angive de områder, du ejer aktivet i, eller de områder, du ikke ejer aktivet i, alt efter hvad der er lettest. Når du har valgt ejer dette aktiv i (standard) eller ejer dette aktiv alle steder undtagen, skal du klikke i feltet og vælge et område. Gentag denne proces, indtil du har valgt alle relevante områder.

 5. Klik på Gem.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?