Tự động thêm video vào danh sách phát

Bạn có thể tự động thêm video vào danh sách phát của mình với tùy chọn cài đặt Tự động thêm trên danh sách phát.

Tùy chọn cài đặt Tự động thêm cho phép bạn xác định quy tắc cho video dựa trên thẻ, từ khóa trong tiêu đề hoặc từ khóa trong phần thông tin mô tả. Nếu video mới đáp ứng được các tiêu chí đó thì video sẽ được tự động thêm vào danh sách phát.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.

Dưới đây là hướng dẫn để bắt đầu:

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Danh sách phát.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa, sau đó chọn mục Chỉnh sửa một lần nữa bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn.
  3. Từ trang đích của danh sách phát, nhấp vào Cài đặt danh sách phát.
  4. Nhấp vào tab Tự động thêm và xác định quy tắc của bạn.
  5. Nhấp vào Lưu.

Giờ đây, mọi video mới tải lên đáp ứng tiêu chí này sẽ được thêm tự động vào danh sách phát này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?