Automatyczne dodawanie filmów do playlist

Korzystając z ustawień na karcie Dodaj automatycznie, możesz automatycznie dodawać nowe filmy do swoich playlist.

Ustawienia Dodaj automatycznie umożliwiają ustalanie reguł do filmów na podstawie tagów oraz słów kluczowych w tytule lub opisie. Nowe filmy, które spełniają te kryteria, będą automatycznie dodawane do Twojej playlisty.

Uwaga: jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta, w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców i wykonaj te czynności.

Aby włączyć to ustawienie:

  1. Na komputerze otwórz stronę Playlisty.
  2. Kliknij Edytuj przy playliście, którą chcesz edytować, i jeszcze raz wybierz Edytuj obok swojego zdjęcia profilowego.
  3. Na stronie docelowej playlisty kliknij Ustawienia playlisty.
  4. Kliknij kartę Dodaj automatycznie i ustal swoje reguły.
  5. Kliknij Zapisz.

Od teraz wszystkie nowo przesłane filmy, które spełniają te kryteria, będą automatycznie dodawane do tej playlisty.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?