Zoznamy videí seriálu

Zoznam videí seriálu umožňuje označiť zoznam ako oficiálnu skupinu videí, ktoré by sa mali sledovať spolu. Po pridaní videí do zoznamu videí seriálu sa môžu divákovi, ktorý si video pozrie, zobraziť aj ďalšie videá z daného zoznamu ako odporúčané. Na základe týchto informácií môže YouTube upraviť spôsob prezentovania alebo objavovania takýchto videí.

Pri používaní zoznamov videí seriálu by ste mali mať na pamäti niekoľko vecí:

  • Ak chcete používať zoznamy videí seriálu, musíte mať overený účet.
  • Video sa môže objaviť iba v jednom zozname videí seriálu.
  • Do zoznamu videí seriálu môžete pridať iba videá, ktoré ste nahrali vy alebo na ktoré vlastníte práva.

Ak chcete zapnúť zoznam videí seriálu, v počítači prejdite na nastavenia zoznamov a začiarknite políčko pri položke Nastaviť ako oficiálny seriál pre tento zoznam.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?