Playlisty serialu

Tworząc playlistę serialu, możesz oznaczyć swoją playlistę jako oficjalny zbiór odcinków serialu, które należy oglądać razem. Gdy dodasz film do playlisty serialu, inne filmy na niej będą wyświetlać się jako polecane użytkownikom, którzy oglądają film pochodzący z tej playlisty. YouTube może wykorzystać te informacje do zmiany sposobu prezentacji filmów i tego, jak odkrywają je inni użytkownicy.

Kilka ważnych informacji o korzystaniu z playlist serialu:

  • Aby móc korzystać z playlist serialu, Twoje konto musi być zweryfikowane.
  • Dany film może pojawiać się tylko na jednej playliście serialu.
  • Do playlisty serialu możesz dodawać wyłącznie filmy, które zostały przesłane przez Ciebie i do których masz prawa.

Aby włączyć playlistę serialu, na komputerze przejdź do ustawień playlisty i zaznacz pole „Oznacz jako oficjalną playlistę serialu”.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?