Chỉnh sửa danh sách phát

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề và mô tả danh sách phát, sắp xếp lại video hoặc xóa video khỏi danh sách phát. Bạn sẽ nhìn thấy hai tab trong menu danh sách phát:

 • Tab cơ bản: Sử dụng tab này để cập nhật cài đặt bảo mật, kiểm soát cách thêm video mới vào danh sách phát, cho phép nhúng danh sách phát, điều chỉnh cách sắp xếp mặc định của danh sách phát (lưu ý là cách sắp xếp này sẽ ghi đè mọi sắp xếp thủ công mà bạn đã thực hiện cho video trong danh sách phát) hoặc xóa danh sách phát.
 • Tab Tự động thêm: Sử dụng tab này để xác định quy tắc tự động thêm video vào danh sách phát này dựa trên các thẻ áp dụng cho video hoặc dựa trên từ khóa trong tiêu đề hoặc mô tả video. Bạn có thể áp dụng nhiều quy tắc cho một danh sách phát. Sau khi được xác định, chúng tôi sẽ áp dụng quy tắc này cho tất cả các video mới tải lên để mọi video đã tải lên có thẻ hay có mô tả hoặc tiêu đề chứa từ khóa mà bạn đã chỉ định sẽ tự động được thêm vào danh sách phát của bạn.

Thêm nội dung mô tả danh sách phát

 1. Chuyển đến tab Thư viện  trong ứng dụng YouTube.
 2. Chọn danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chọn biểu tượng Chỉnh sửa .
 4. Thêm tiêu đề hoặc nội dung mô tả.
 5. Để xác nhận thay đổi, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên Gửi ở góc trên cùng.

Nếu các hướng dẫn ở trên không đưa bạn đến đúng nơi thì có thể bạn chưa nhận được phiên bản mới của tính năng đang dần ra mắt với tất cả người dùng này. Vui lòng sử dụng hướng dẫn dưới đây.

 1. Chuyển đến tab Tài khoản  trong ứng dụng YouTube.
 2. Chọn danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấn vào bút chì chỉnh sửa xuất hiện bên dưới tiêu đề danh sách phát của bạn.
 4. Thêm nội dung mô tả.
 5. Để xác nhận thay đổi, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên ở góc trên cùng.

Chỉnh sửa tiêu đề hoặc nội dung mô tả của danh sách phát

 1. Chuyển đến tab Thư viện  trong ứng dụng YouTube.
 2. Chọn danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chọn biểu tượng Chỉnh sửa .
 4. Chỉnh sửa tiêu đề hoặc nội dung mô tả.
 5. Để xác nhận thay đổi, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên Gửi ở góc trên cùng.

Nếu các hướng dẫn ở trên không đưa bạn đến đúng nơi thì có thể bạn chưa nhận được phiên bản mới của tính năng đang dần ra mắt với tất cả người dùng này. Vui lòng sử dụng hướng dẫn dưới đây.

 1. Chuyển đến tab Tài khoản  trong ứng dụng YouTube.
 2. Chọn danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấn vào bút chì chỉnh sửa xuất hiện bên dưới tiêu đề danh sách phát của bạn.
 4. Chỉnh sửa nội dung mô tả.
 5. Để xác nhận thay đổi, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên ở góc trên cùng.

Sắp xếp lại video trong một danh sách phát

 1. Chuyển đến tab Thư viện  trong ứng dụng YouTube.
 2. Chọn danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Ở bên trái video, hãy nhấn và giữ hai dòng mà bạn muốn di chuyển.
 4. Kéo và thả video lên hoặc xuống.

Xóa video khỏi danh sách phát

Để xóa video khỏi danh sách phát, hãy làm theo các bước tương ứng với phiên bản YouTube dành cho thiết bị di động dưới đây.

Ứng dụng YouTube

 1. Chuyển đến tab Thư viện trong ứng dụng YouTube. 
 2. Chọn danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa. 
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm  bên cạnh video mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào Xóa khỏi [TÊN DANH SÁCH PHÁT].  

Nếu các hướng dẫn ở trên không đưa bạn đến đúng nơi thì có thể bạn chưa nhận được phiên bản mới của tính năng đang dần ra mắt với tất cả người dùng này. Vui lòng sử dụng hướng dẫn dưới đây.

 1. Chuyển đến tab Tài khoản  trong ứng dụng YouTube. 
 2. Chọn danh sách phát mà bạn muốn chỉnh sửa. 
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm   bên cạnh video mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào Xóa khỏi [TÊN DANH SÁCH PHÁT]. 

Trang web dành cho thiết bị di động

 1. Chuyển đến tab Tài khoản  trong ứng dụng YouTube. 
 2. Chọn danh sách phát bạn muốn chỉnh sửa. 
 3. Nhấn vào Menu   bên cạnh video bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào Xóa. 
Mẹo: Bạn cũng có thể làm việc này với ứng dụng YouTube Studio trên thiết bị di động của mình. Hãy làm quen với ứng dụng bằng cách truy cập vào Trung tâm trợ giúp của ứng dụng YouTube Studio.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?