Chỉnh sửa danh sách phát

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề và nội dung mô tả của danh sách phát, sắp xếp lại video hoặc loại bỏ video khỏi danh sách phát.

Thêm mô tả danh sách phát

 1. Từ máy tính, hãy chọn một trong các danh sách phát của bạn từ Hướng dẫn.
 2. Nhấp vào Thêm mô tả và nhập thông tin chi tiết về danh sách phát của bạn.
 3. Nhấp Xong.

Chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả của danh sách phát

 1. Từ máy tính, hãy chọn một trong các danh sách phát của bạn từ Hướng dẫn.
 2. Nhấp vào tiêu đề hoặc mô tả của danh sách phát, sau đó chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả nếu cần.
 3. Nhấp Xong.

Sắp xếp lại video trong một danh sách phát

 1. Chọn một trong các danh sách phát của bạn.
 2. Di chuột lên video cho đến khi bạn nhìn thấy thanh dọc màu xám gần hình thu nhỏ của video.
 3. Kéo và thả video lên hoặc xuống để sắp xếp lại danh sách phát.

Xóa video khỏi danh sách phát

 1. Mở một danh sách phát.
 2. Di chuột lên video bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu X ở bên phải tiêu đề video.
Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật phiên bản cũ lên phiên bản YouTube hiện tại.
Mẹo: Bạn cũng có thể làm việc này với ứng dụng YouTube Studio trên thiết bị di động của mình. Hãy làm quen với ứng dụng bằng cách truy cập vào Trung tâm trợ giúp của ứng dụng YouTube Studio.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?