Úprava zoznamov

Môžete pridať alebo upraviť názvy a popisy zoznamov, zmeniť poradie videí alebo odstrániť videá zo zoznamu.

Pridanie popisu zoznamu

 1. V aplikácii YouTube prejdite na kartu Knižnica .
 2. Vyberte zoznam, ktorý chcete upraviť.
 3. Vyberte možnosť Upraviť .
 4. Pridajte názov alebo popis.
 5. Zmenu potvrďte klepnutím na šípku Odoslať v hornom rohu.

Ak nedokážete postupovať podľa vyššie uvedených pokynov, pravdepodobne nemáte novú verziu tejto funkcie, ktorá sa postupne sprístupňuje všetkým používateľom. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

 1. V aplikácii YouTube prejdite na kartu Účet .
 2. Vyberte zoznam, ktorý chcete upraviť.
 3. Klepnite na ikonu úprav (ceruzka), ktorá sa zobrazí pod názvom zoznamu.
 4. Pridajte popis.
 5. Zmenu potvrďte klepnutím na šípku v pravom hornom rohu.

Úprava názvu alebo popisu zoznamu

 1. V aplikácii YouTube prejdite na kartu Knižnica .
 2. Vyberte zoznam, ktorý chcete upraviť.
 3. Vyberte možnosť Upraviť .
 4. Upravte názov alebo popis.
 5. Zmenu potvrďte klepnutím na šípku Odoslať v hornom rohu.

Ak nedokážete postupovať podľa vyššie uvedených pokynov, pravdepodobne nemáte novú verziu tejto funkcie, ktorá sa postupne sprístupňuje všetkým používateľom. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

 1. V aplikácii YouTube prejdite na kartu Účet .
 2. Vyberte zoznam, ktorý chcete upraviť.
 3. Klepnite na ikonu úprav (ceruzka), ktorá sa zobrazí pod názvom zoznamu.
 4. Upravte popis.
 5. Zmenu potvrďte klepnutím na šípku v pravom hornom rohu.

Zmena poradia videí v zozname

 1. V aplikácii YouTube prejdite na kartu Knižnica .
 2. Vyberte zoznam, ktorý chcete upraviť.
 3. Vľavo od videa pridržte dva riadky, ktoré chcete presunúť.
 4. Presuňte video hore alebo dole.

Odstránenie videí zo zoznamu

Ak chcete odstrániť video zo zoznamu, použite niektorý z postupov nižšie podľa toho, akú verziu platformy YouTube pre mobil používate.

Aplikácia YouTube

 1. V aplikácii YouTube prejdite na kartu Knižnica
 2. Vyberte zoznam, ktorý chcete upraviť. 
 3. Vedľa videa, ktoré chcete odstrániť, klepnite na možnosť Viac .
 4. Klepnite na Odstrániť zo zoznamu [PLAYLIST NAME].  

Ak nedokážete postupovať podľa vyššie uvedených pokynov, pravdepodobne nemáte novú verziu tejto funkcie, ktorá sa postupne sprístupňuje všetkým používateľom. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

 1. V aplikácii YouTube prejdite na kartu Účet 
 2. Vyberte zoznam videí, ktorý chcete upraviť. 
 3. Vedľa videa, ktoré chcete odstrániť, klepnite na možnosť Viac .
 4. Klepnite na Odstrániť zo zoznamu [PLAYLIST NAME] .
Tip: Toto môžete urobiť aj pomocou aplikácie Štúdio YouTube v mobilnom zariadení. Začnite v centre pomoci aplikácie Štúdio YouTube.
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?