Úprava zoznamov

Čoskoro zrušíme niektoré funkcie zoznamu: nasledujúce funkcie zoznamu budú zrušené:
 • Poznámky k videám: táto funkcia vám umožňovala pridať súkromné poznámky k videám v zozname. 
 • Preložené názvy a popisy zoznamov: táto funkcia vám umožňovala pridať vlastné preklady názvu a popisu zoznamu.
 • Tlačidlo odstránenia duplikátov: toto tlačidlo vám umožňovalo odstrániť duplicitné videá zo zoznamu.
 • Automatické pridanie: táto funkcia vám umožňovala nastaviť pravidlá automatického pridania nahraných videí do konkrétneho zoznamu.
Tieto funkcie sa používali len zriedka a odstránime ich, aby sme sa mohli zamerať na zlepšenie funkcií pre autorov. Zoznamy sú základom služby YouTube a na ich správu môžete naďalej využívať iné funkcie. Na stiahnutie svojich údajovmáte čas do 8. októbra 2020.

Môžete pridať alebo upraviť názvy a popisy zoznamov, zmeniť poradie videí alebo odstrániť videá zo zoznamu.

Pridanie popisu zoznamu videí

 1. Na počítači vyberte v sprievodcovi jeden zo svojich zoznamov videí.
 2. Kliknite na možnosť Pridať popis a zadajte podrobnosti o zozname videí.
 3. Kliknite na položku Hotovo.

Úprava názvu alebo popisu zoznamu videí

 1. Na počítači vyberte v sprievodcovi jeden zo svojich zoznamov videí.
 2. Kliknite na názov alebo popis zoznamu videí a upravte ho podľa potreby.
 3. Kliknite na položku Hotovo.

Zmena poradia videí v zozname

 1. Vyberte jeden zo svojich zoznamov videí.
 2. Umiestnite kurzor myši na video, kým sa vedľa jeho miniatúry nezobrazí sivý zvislý pruh.
 3. Presunutím videa hore alebo dole zmeňte poradie zoznamu videí.

Odstránenie videí zo zoznamu

 1. Otvorte zoznam videí.
 2. Umiestnite kurzor myši na video, ktoré chcete odstrániť.
 3. Kliknite na ikonu X napravo od názvu videa.
Ak nemôžete postupovať podľa týchto pokynov, zrejme používate starú verziu aplikácie YouTube. Ak používate novší prehliadač, aktualizujte aplikáciu YouTube na aktuálnu verziu.
Tip: Toto môžete urobiť aj pomocou aplikácie Štúdio YouTube v mobilnom zariadení. Začnite v centre pomoci aplikácie Štúdio YouTube.
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?