Edytowanie playlist

Możesz dodawać lub edytować tytuły i opisy playlisty, zmieniać kolejność filmów na playliście lub je z niej usuwać. W menu playlist znajdziesz dwie karty:

 • Podstawowe: na tej karcie możesz zmienić ustawienia prywatności, określić sposób dodawania filmów do playlisty, zezwolić na jej umieszczanie na stronach, zmienić domyślną kolejność wyświetlania filmów (to ustawienie zastąpi wszelkie ręcznie wprowadzone zmiany ich kolejności), a także usunąć playlistę.
 • Dodaj automatycznie: ta karta pozwala określić reguły automatycznego dodawania filmów do playlisty na podstawie tagów dodanych do filmu albo słów kluczowych z tytułu lub opisu. Możesz dodać kilka różnych reguł do jednej playlisty. Gdy już określisz reguły, zaczniemy stosować je do wszystkich nowo przesłanych filmów. Dzięki temu każdy nowy film z określonym przez Ciebie tagiem albo słowem kluczowym w opisie lub tytule zostanie automatycznie dodany do Twojej playlisty.

Dodawanie opisu do playlisty

 1. Na komputerze wybierz playlistę w przewodniku.
 2. Kliknij Dodaj opis i wpisz szczegółowe informacje o playliście.
 3. Kliknij Gotowe.

Edytowanie tytułu lub opisu playlisty

 1. Na komputerze wybierz playlistę w przewodniku.
 2. Kliknij jej tytuł albo opis i wprowadź zmiany.
 3. Kliknij Gotowe.

Zmiana kolejności filmów na playliście

 1. Wybierz jedną ze swoich playlist.
 2. Najedź wskaźnikiem myszy na film. Koło jego miniatury pojawi się pionowy, szary pasek.
 3. Przeciągnij film w górę lub w dół i upuść w miejscu, na którym ma się znajdować na playliście.

Usuwanie filmów z playlisty

 1. Otwórz playlistę.
 2. Najedź wskaźnikiem na film, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij ikonę X na prawo od tytułu filmu.
Jeżeli nie możesz wykonać tych instrukcji, najprawdopodobniej korzystasz ze starej wersji YouTube. Jeśli używasz nowszej przeglądarki, zaktualizuj YouTube do najnowszej wersji.
Wskazówka: możesz to zrobić również za pomocą aplikacji YouTube Studio na urządzeniu mobilnym. Sprawdź pierwsze kroki w Centrum pomocy aplikacji YouTube Studio.
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?