Mag-like o mag-dislike ng video

Ang pag-like sa isang video ay isang mabilis na paraan para ipaalam sa isang video creator na nagustuhan mo ang ginawa niya. Kung naka-sign in ka, kapag nag-like ka ng video, maidaragdag ito sa iyong playlist na "Mga ni-like na video."

Kung hindi ikaw ang pinakamalaking tagahanga ng video, ang pag-dislike dito ang isang paraan para ipakita ang iyong opinyon. Tandaang kung gusto mong mag-ulat ng hindi naaangkop na content, dapat mo na lang iulat ang video .

Pagkalipas ng Disyembre 5, 2019 gagawing pribado ang iyong pampublikong playlist na “Mga ni-like na video,” na nangangahulugang ikaw lang ang makakakita ng playlist na ito. Puwede ka pa ring mag-like ng mga video, at ipapakita pa rin ng mga video ang bilang ng mga like.

Mga puso sa mga komento

Kung mag-iwan ka ng komento sa tab na Community o sa page sa panonood, maaaring gumamit ang mga creator ng puso para magpakita ng pagpapahalaga para sa iyong komento.

Kapag gumamit ang creator ng puso  sa iyong komento, malalaman mo ito sa dalawang paraan:

  • Sa iyong komento, makikita mo ang avatar ng creator na may maliit na puso .
  • Makakatanggap ka ng notification (depende sa iyong mga setting sa pag-opt in sa desktop at mobile) na "nagustuhan ang iyong komento" ng may-ari ng channel. 

Access sa tab ng Talakayan

Pinapalitan ng tab na Community ang tab na Talakayan. Maa-access sa log ng aktibidad ang mga komento sa tab na Talakayan at magiging available ito sa loob ng 30 araw pagkatapos na makakuha ang iyong account ng access sa tab na Community. 

Para ma-access ang log ng aktibidad:

  1. Buksan ang YouTube app at mag-sign in sa YouTube.
  2. Pumunta sa www.youtube.com/comments.

Panoorin ang iyong mga ni-like na video

Kapag ni-like mo ang isang video, awtomatiko itong idaragdag sa isang playlist para madali mong mabisitang muli ang lahat ng iyong mga ni-like na video. Narito kung paano makikita ang mga video na ni-like mo:

  1. Mag-sign in sa iyong Google account.
  2. Sa menu sa kaliwa sa ilalim ng "Library," piliin ang Mga ni-like na video.

Maximum na 5,000 video ang maaaring maipakita sa playlist na Mga Ni-like na Video.

Mag-alis ng mga ni-like na video

Maaari kang mag-alis ng "mga like" mula sa mga video at pamahalaan ang iyong playlist na Mga ni-like na video.

  1. Mag-sign in sa iyong Google account.
  2. Sa menu sa kaliwa sa ilalim ng "Library," piliin ang Mga ni-like na video.
  3. Mag-hover sa video na gusto mong alisin at i-click ang X sa kanan.
Sa kasalukuyang bersyon ng karanasan sa desktop ng YouTube, kakailanganin mong i-click ang I-edit bago mo makita ang para alisin ang video.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?