Mag-like o mag-dislike ng video

Ang pag-like sa isang video ay isang mabilis na paraan para ipaalam sa isang video creator na nagustuhan mo ang ginawa niya. Kung naka-sign in ka, kapag nag-like ka ng video, maidaragdag ito sa iyong playlist na "Mga ni-like na video."

Kung hindi mo gusto ang isang video, ang pag-dislike dito ang isang paraan para ipahayag ang iyong opinyon. Tandaang kung gusto mong mag-ulat ng hindi naaangkop na content, dapat mo na lang iulat ang video .

Pagkalipas ng Disyembre 5, 2019 gagawing pribado ang iyong pampublikong playlist na “Mga ni-like na video,” na nangangahulugang ikaw lang ang makakakita ng playlist na ito. Puwede ka pa ring mag-like ng mga video, at ipapakita pa rin ng mga video ang bilang ng mga like.

Mag-like o mag-dislike ng mga video

Para mag-like ng video, gamitin ang thumbs up  sa ilalim ng video player. Para mag-dislike ng video, gamitin ang thumbs down . Para i-undo ang iyong pagpili, piliin lang ulit ang icon.

Mga puso sa mga komento

Kung mag-iiwan ka ng komento sa tab na Komunidad o sa page sa panonood, puwedeng gumamit ng puso ang mga creator para magpakita ng pagpapahalaga para sa iyong komento.

Kapag gumamit ng puso ang creator sa iyong komento, malalaman mo ito sa dalawang paraan:

  • Sa iyong komento, makikita mo ang avatar ng creator na may maliit na puso .
  • Makakatanggap ka ng notification (depende sa iyong mga setting ng pag-opt in sa desktop at mobile) na "nagustuhan ang komento mo" ng may-ari ng channel.

Tingnan ang iyong mga ni-like na video

Kapag ni-like mo ang isang video, awtomatiko itong idaragdag sa isang playlist para madali mong mabisita ulit ang lahat ng iyong ni-like na video. Ganito mo makikita ang mga video na ni-like mo:

  1. Mag-sign in sa iyong Google Account.
  2. Sa menu sa kaliwa, piliin ang Mga ni-like na video .

Maximum na 5,000 video ang puwedeng ipakita sa playlist na Mga Ni-like na Video.

Mag-alis ng mga ni-like na video

Magagawa mong mag-alis ng "mga like" sa mga video at pamahalaan ang iyong playlist na Mga ni-like na video.

  1. Mag-sign in sa iyong Google Account.
  2. Sa menu sa kaliwa, piliin ang Mga ni-like na video .
  3. Sa tabi ng video, i-click ang Higit pa  at pagkatapos ay Alisin sa Mga ni-like na video .
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false