Thích hoặc không thích một video

Nhấn nút thích video là cách nhanh chóng để người sáng tạo video biết rằng bạn thích tác phẩm của họ. Nếu đã đăng nhập thì khi bạn nhấn nút thích một video, video đó sẽ được thêm vào danh sách phát "Video đã thích".

Nếu không thực sự thích một video nào đó, thì bạn có thể nhấn nút không thích để thể hiện quan điểm của mình. Xin lưu ý rằng nếu muốn báo cáo về nội dung không phù hợp thì bạn nên báo video đó vi phạm thay vì nhấn nút không thích.

Sau ngày 5 tháng 12 năm 2019, danh sách phát công khai "Video đã thích" của bạn sẽ chuyển sang chế độ riêng tư, nghĩa là chỉ mình bạn xem được danh sách phát này. Bạn vẫn có thể nhấn nút thích và xem số lượt thích của các video.

Thích hoặc không thích video

Để thích video, sử dụng biểu tượng thích  bên dưới trình phát video. Để không thích video, hãy sử dụng biểu tượng không thích . Để hoàn tác lựa chọn của bạn, chỉ cần chọn lại biểu tượng đó.

Biểu tượng trái tim trên nhận xét

Nếu bạn để lại nhận xét trên tab Cộng đồng hoặc trang xem, thì người sáng tạo có thể sử dụng biểu tượng trái tim để bày tỏ sự cảm kích với nhận xét của bạn.

Khi người sáng tạo sử dụng biểu tượng trái tim  trên nhận xét của bạn, thì bạn sẽ biết được điều này theo hai cách:

 • Bạn sẽ nhìn thấy hình đại diện của người sáng tạo đó có một trái tim nhỏ trên nhận xét của bạn.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo (tùy theo cài đặt nhận thông báo của bạn trên máy tính để bàn và thiết bị di động) cho biết chủ sở hữu kênh "thích nhận xét của bạn". 

Truy cập vào tab Thảo luận

Tab Cộng đồng thay thế cho tab Thảo luận. Bạn có thể truy cập vào các nhận xét trên tab Thảo luận từ nhật ký hoạt động. Các nhận xét này sẽ hiển thị trong vòng 30 ngày sau khi tài khoản của bạn có quyền truy cập vào tab Cộng đồng. 

Để truy cập nhật ký hoạt động:

 1. Mở ứng dụng YouTube rồi đăng nhập vào YouTube.
 2. Truy cập vào www.youtube.com/comments.

Xem video đã thích của bạn

Khi bạn thích một video, video đó sẽ tự động được thêm vào danh sách phát để bạn có thể dễ dàng xem lại tất cả các video đã thích của mình. Dưới đây là cách xem các video mà bạn đã thích:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
 2. Trong menu bên trái màn hình, bên dưới "Thư viện", hãy chọn Video đã thích.

Danh sách phát Video đã thích có thể hiển thị tối đa 5.000 video.

Xóa video đã thích

Bạn có thể xóa "lượt thích" khỏi video và quản lý danh sách phát Video đã thích của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
 2. Trong menu bên trái màn hình, bên dưới "Thư viện", hãy chọn Video đã thích.
 3. Di chuột lên trên video bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào biểu tượng dấu X ở bên phải.
Trong phiên bản hiện tại của trải nghiệm YouTube trên máy tính để bàn, bạn cần nhấp vào Chỉnh sửa mới có thể nhìn thấy biểu tượng dấu để xóa video đó.

Quản lý cài đặt bảo mật cho video đã thích

Bạn có thể quản lý khả năng hiển thị danh sách phát video đã thích.

 1. Truy cập youtube.com/account_privacy và đảm bảo bạn đã đăng nhập.
 2. Chọn hoặc bỏ chọn hộp Giữ tất cả video đã thích của tôi ở chế độ riêng tư.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?