Strategian valitseminen maailmanlaajuisen yleisön tavoittamiseen

Kanavasi kasvaessa tavoitat enemmän katsojia ympäri maailman. Tällöin voi olla kannattavaa luoda kieli-, maa- tai aluekohtaisia kanavia. Alla on kuvattu kolme eri strategiaa maailmanlaajuisen yleisön tavoittamiseen.

Jos haluat laajentaa katsojakuntaasi ulkomaille, voit pyytää yhteisön jäseniä luomaan tekstityksiä omalla kielellään tai lisätä itse käännöksiä videoihisi.
Yksi kanava, monta kieltä

Jos julkaiset sisältöä vain yhdellä kanavalla, voit kuitenkin ladata videoita eri kielillä eri maantieteellisille alueille.

Brändi

Brändisi on yhdenmukainen kaikilla alueilla. Jos yleisö käyttää samoja hakusanoja eri kielillä, kanavasi on helpompi löytää.

Aktivointi

Yksi kanava yhdistää katsojia ja tilaajia. Lisäksi se helpottaa kanavasi löytämistä YouTube-haun avulla.

Yksi kanava kerää postauksia, kommentteja ja päivityksiä monella eri kielellä. Tämä voi hämmentää joitakin katsojia.

Tue yleisöäsi:

Ylläpito

Kun kaikki sisältö on samassa paikassa, tiimisi voi keskittyä yhden kanavan hallintaan ja pitää sisällön ja ulkoasun yhdenmukaisina. 

Eri kanavat eri kielille

Perusta erilliset kanavat eri kielille ja alueille. Tämä strategia on erityisen hyödyllinen, jos eri kielillä on erilaiset aakkoset tai hakutermit.

Brändi

Voit räätälöidä kunkin kanavan sisällön paikallista yleisöä kiinnostavaksi. Erillisiin kanaviin on myös helppo sisällyttää tietoa paikallisista tapahtumista ja mainoskampanjoista. Jos brändin identiteetti vaihtelee maittain tai alueittain, strategia mahdollistaa myös erojen sisällyttämisen kanavan strategiaan.

Aktivointi

Erillisten kanavien avulla voit kohdentaa viestintää eri yleisöille. Kaikki kanavan sisältö kohdistetaan tietylle yleisölle, mikä saattaa parantaa katsojien kokemusta. Heidän on myös helpompi ymmärtää yksikielistä sisältöä, mikä todennäköisemmin myös pitää heidät kiinnostuneena.

Paranna kanavasi löydettävyyttä:

  • määritä kullekin kanavalle kieli tai maantieteellinen alue, jotta katsojien on helpompi löytää paikallinen kanava YouTube-haussa
  • markkinoi erikielisiä kanavia ristiin eri kanavilla, jotta katsojien on helpompi löytää ne 
  • lisää erikielisiä kanavia kanavasivusi Kanavasuositukset-kohtaan. 

Ylläpito

Kukin kanava vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja huomiota. Varmista, että brändilläsi on riittävästi resursseja eri kanavien ylläpitämiseen säännöllisen lataus- ja päivitysaikataulun mukaisesti.

Yksi maailmanlaajuinen kanava, useita paikallisia kanavia

Luo yksi pääkanava, jonka tarkoituksena on esitellä brändisi maailmanlaajuisia kampanjoita. Tue pääkanavaa perustamalla myös useita kieli-, maa- tai aluekohtaisia kanavia.

Brändi

Julkaise pääkanavalla maailmanlaajuista sisältöä ja paikallisilla kanavilla mainoksia ja tietoa tapahtumista. Tee mallipohjia videoiden sisällönkuvaustietoja ja pikkukuvia varten, jotta brändisi on yhdenmukainen kaikilla kanavilla.

Aktivointi

Vaikka katsoja- ja tilaajamäärät jakautuvat usealle kanavalle, voit tarjota katsojille yhdenmukaisen mutta samalla paikallisen katsojakokemuksen. Käytä maailmanlaajuista pääkanavaa katsojien ohjaamiseen paikallisille kanaville videoiden sisällönkuvaustietojen, kanavien kuvausten ja kanavasuositusten avulla. 

Jos paikallisille kanaville ladataan sisältöä tiheästi, ne saattavat näkyä paremmin YouTube-haun tuloksissa.

Ylläpito

Tämä toimintamalli edellyttää, että maailmanlaajuisen kanavan ja paikallisten kanavien tiimit tekevät yhteistyötä, mutta se myös mahdollistaa brändiviestisi räätälöinnin alueellisten markkinoiden mukaan. Strategia vaatii myös eniten aikaa ja panostusta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?