Celosvětové publikum: Osvědčené postupy pro lokalizované kanály

Jak se okruh vašich diváků rozšiřuje a váš kanál začíná oslovovat uživatele z různých koutů světa, kteří neovládají váš jazyk, je vhodné zvážit, zda se vyplatí obsah uspořádat do samostatných lokalizovaných kanálů, nebo zda zachovat jeden velký celosvětový kanál s vícejazyčným obsahem. Různé značky a reklamní společnosti obvykle využívají k oslovení různých jazykových skupin jeden ze tří hlavních modelů. Konečné rozhodnutí o tom, které řešení je pro váš kanál a diváky nejlepší, je však samozřejmě na vás.

Pokud chcete oslovit více lidí po celém světě, můžete komunitu požádat o zadání titulků ve vlastním jazyce nebo překlady přidat ručně.
Jeden kanál s vícejazyčným obsahem

V tomto modelu si značka vytvoří jeden hlavní kanál, do kterého nahrává obsah v různých jazycích určený pro diváky v různých zemích.

Branding

Když vaši společnost zastupuje jediný kanál, bude se vaše značka společně s příslušnými díly zobrazovat ve všech částech světa stejně. Jestliže lidé z různých jazykových skupin používají k vyhledávání stejný výraz (například název produktu), kanál bude hrát významnou roli a bude snadné jej nalézt.

Zapojení

Pokud své diváky budete směrovat na jeden celosvětový kanál, diváci a odběratelé se soustředí na jediném místě a uživatelé tento kanál snadno vyhledají ve výsledcích YouTube.  Jakmile váš kanál vejde do povědomí uživatelů, může být náročnější komunikovat s odběrateli z různých částí světa, protože obsah bude k dispozici ve více jazycích.  Okruh diváků vašeho kanálu totiž bude jazykově rozdělen a komunita kanálu uvidí příspěvky, komentáře a aktualizace v mnoha různých jazycích. Pokud budete chtít diváky zaujmout více, můžete k videím přidat titulky a zpřístupnit tak jejich obsah širšímu okruhu uživatelů. Můžete také v kanálu vytvořit samostatné sekce a seznamy videí pro nejdůležitější jazykové oblasti, které budou v daném jazyce tvořit ucelenou nabídku a pomohou vám zvýšit sledovanost.   

Správa

Máte-li veškerý obsah na jediném místě, může váš tým soustředit veškeré zdroje na správu jediného kanálu a je pro vás jednodušší zachovat konzistentní prezentaci značky a jejího ducha po celém světě. Skutečný počet zdrojů potřebných pro správu kanálu samozřejmě závisí na tom, jak často plánujete přidávat příspěvky a jakou strategii u daného kanálu uplatňujete. Budování úspěšného kanálu vyžaduje pravidelné nahrávání příspěvků, pečlivé budování značky a citlivou správu okruhu uživatelů.   

Více kanálů v jednotlivých jazykových verzích

V tomto modelu značka vytvoří více kanálů, ve kterých nabízí různý obsah pro jednotlivé jazykové skupiny a geografické oblasti. Tato varianta je vhodná zejména u jazyků s jiným typem písma nebo v případě odlišných klíčových slov.

Branding

V případě jedinečného kanálu pro daný region nebo jazyk má značka možnost přizpůsobit jej na míru potřeb místních diváků a může do něj snadno zahrnout i místní události nebo propagační akce. Pokud se identita vaší značky v různých oblastech mírně liší, můžete tímto způsobem odlišnosti zohlednit a zapracovat je do strategie svého kanálu.

Zapojení

Vaši diváci a odběratelé sice budou roztroušeni ve více kanálech podle jednotlivých jazyků, vy však získáte možnost soustředěnější komunikace s užším a zapojenějším okruhem uživatelů. Všechny položky kanálu budou zaměřeny na diváky z konkrétní jazykové skupiny, což může být pro uživatele příjemnější a zajímavější. Když si divák najde kanál vaší značky ve svém jazyce, nehrozí riziko, že se ve vícejazyčném obsahu ztratí nebo se jím nechá odradit. Nezapomeňte, že je důležité zdůraznit, na jakou jazykovou skupinu je váš kanál zaměřen, protože ve výsledcích vyhledávání se obvykle zobrazí více různých kanálů a menší kanály jsou často většími vytlačeny na okraj.  Je také důležité jednotlivé jazykové kanály navzájem propagovat, aby je divák mohl snáze najít.  Výborný způsob takové propagace představuje například umístění doporučovaného kanálu do části Vybrané kanály na kartě Informace. 

Správa

Pokud máte obsah kanálu rozdělen do více jazykových a regionálních verzí, každý místní kanál bude vyžadovat vlastní zdroje na pravidelnou správu. Jednotlivé kanály mohou fungovat v rámci nastavené šablony nebo mohou být spravovány samostatnými týmy. Je však třeba zvážit, zda si vaše společnost může dovolit dostatečné zdroje na to, aby dokázala spustit více kanálů, pravidelně je zásobovala novými videi a komunikovala s uživateli. 

Jeden celosvětový kanál a podpora místních kanálů

Pokud si značka vytvoří jeden celosvětový kanál, který bude sloužit jako hlavní centrum, bude propagovat celosvětové kampaně v nejdůležitějším jazyce a regionu značky a bude podporovat místní kanály zacílené na jednotlivé jazykové a místní skupiny, může si budovat celosvětovou image a zároveň být v kontaktu s místními oblastmi, ve kterých bude nabízet konkrétnější obsah.

Branding

Při takovém systému rozdělení obsahu kanálu můžete budovat konzistentní povědomí o své značce v rámci hlavního kanálu a na regionálních kanálech můžete nabízet místní události a propagační akce. Doporučujeme vytvořit si šablony metadat a miniatur videí, které vám pomohou zachovat jednotnou image značky ve všech kanálech.

Zapojení

Při takovém počtu kanálů budou vaši diváci a odběratelé rozděleni do různých kanálů, uživatelé si však budou moci vyhledat příslušný obsah ve svém jazyce a při procházení vašich kanálů a komunikaci s komunitou jim bude vaše značka prezentována jednotně. Je důležité používat hlavní kanál tak, aby pomocí metadat, popisu jednotlivých kanálů a doporučování jejich obsahu pomohl diváky nasměrovat na konkrétní místní kanály. Někdy se může stát, že pokud budete u některého místního kanálu nahrávat nová videa častěji, zobrazí se ve výsledcích vyhledávání výše než samotný hlavní kanál.

Správa

Organizační struktura kanálu vyžaduje spolupráci mezi celosvětovým a místními týmy, nabízí však zároveň více možností přizpůsobení značky regionálním trhům a prezentace lokálních kampaní. Tato struktura kanálu je obvykle nejnáročnější na zdroje, neboť je třeba vyhradit část zdrojů na velký hlavní kanál a část na jednotlivé místní kanály. Skutečný objem zdrojů však závisí na tom, jak často plánujete přidávat příspěvky a jakou strategii zapojení u jednotlivých kanálů uplatňujete.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?