Създаване и прилагане на етикети на активи

Чрез етикетите на активи можете да организирате активите си в персонализирани категории. Етикетите на активи улесняват:
 • търсенето на актива, от който се интересувате;
 • актуализирането на активи с конкретен етикет;
 • създаването на кампании за активи с етикет;
 • прегледа на отчетите за ефективността и анализите;

прегледа на съществуващи етикети на активи.

За намирането на списък със съществуващите ви етикети и активите с тези етикети:

 1. Влезте в профила си в „Мениджър на съдържанието“ на Studio.
 2. От менюто вляво изберете Етикети на активи.
 3. Кликнете върху Етикет на активи, за да прегледате списък с активите, към които е добавен този етикет.
  • Можете също да кликнете върху броя на заявленията или кампаниите, за да прегледате списък със видеоклиповете със заявления за права или кампаниите, които използват етикета.

Създаване и прилагане на нови етикети на активи

За да създадете и приложите нови етикети към активите си:

 1. Влезте в профила си в „Мениджър на съдържанието“ на Studio.
 2. В менюто вляво кликнете върху Активи.
 3. Поставете отметка в едно или повече квадратчета до активите, към които искате да приложите новия етикет.
 4. Кликнете върху Редактиране  от банера по-горе и изберете Етикети на активи.
 5. Въведете името на новия етикет на активи.
  • Ако още нямате етикет с това име, до името ще бъде посочено „(създаване на нов)“.Ако етикетът вече съществува, няма да бъде посочено „(създаване на нов)“
  • Имената на етикетите могат да включват интервали. Не могат да включват триъгълни скоби, запетая, двоеточие, амперсанд (&), знак за процент (%) или вертикална черта „|“.
  • За съвети относно създаването на ясни и конкретни имена на етикети прочетете нашите най-добри практики за етикети на активи.
 6. Поставете отметка в квадратчето до новия етикет на активи и кликнете върху ДОБАВЯНЕ.
Забележка: Можете да прилагате до 30 етикета за актив. Можете да имате максимум 5000 етикета за „Мениджър на съдържанието“.Научете как да премахвате етикети на активи, за да не надхвърлите тези ограничения.

Добавяне на съществуващи етикети на активи

За да добавите съществуващи етикети към активите си:

 1. Влезте в профила си в Мениджър на съдържанието в Studio.
 2. В менюто вляво кликнете върху Активи.
 3. Поставете отметка в едно или повече квадратчета до активите, към които искате да приложите съществуващия етикет.
 4. Кликнете върху Редактиране  от банера по-горе и изберете Етикети на активи.
 5. Потърсете етикета на активи и поставете отметка в квадратчето, за да го изберете.
 6. Кликнете върху Добавяне.
Можете също да управлявате етикетите на активи чрез шаблони в CSV формат, емисията за DDEX или API на YouTube за Content ID. Научете как да предоставяте съдържание в YouTube.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false