Sai tiêu đề, nội dung mô tả hoặc hình thu nhỏ của video trên Facebook và Twitter

Khi nhập URL YouTube vào Facebook hoặc Twitter, đôi khi tiêu đề, nội dung mô tả hoặc hình thu nhỏ của video được điền tự động có thể bị để trống hoặc đã lỗi thời. Điều này có thể xảy ra khi người dùng nhập URL của một video trên YouTube vào bài đăng trước khi hệ thống xử lý xong video đó hoặc khi video đó đang ở chế độ riêng tư. Bạn có thể cũng đã cập nhật hình thu nhỏ hoặc siêu dữ liệu của mình trên YouTube sau khi chia sẻ bài đăng đó trên trang web của bên thứ ba. 

Ngay cả sau khi video đó được xử lý xong và đặt là công khai, thì tiêu đề, nội dung mô tả hoặc hình thu nhỏ cũ vẫn có thể thỉnh thoảng xuất hiện. Vấn đề này sẽ tự động được khắc phục sau khi Facebook cập nhật bộ nhớ đệm.

Cách cập nhật tiêu đề hoặc nội dung mô tả ngay lập tức

Facebook

Nếu là người tải lên và muốn đảm bảo rằng những người dùng khác sẽ nhìn thấy đúng tiêu đề và nội dung mô tả khi chia sẻ video của bạn trên Facebook, thì bạn có thể nhập URL của video đó vào công cụ gỡ lỗi của Facebook để ngay lập tức cập nhật tiêu đề và nội dung mô tả đã lưu vào bộ nhớ đệm.

Nếu bạn gặp phải các vấn đề khác, hãy xem xét báo cáo vấn đề này với Facebook.

Twitter

Nếu là người tải lên và muốn đảm bảo rằng những người dùng khác sẽ nhìn thấy đúng tiêu đề và nội dung mô tả khi chia sẻ video của bạn trên Twitter, thì bạn có thể nhập URL của video đó vào công cụ Card Validator (Trình xác thực thẻ) của Twitter để ngay lập tức cập nhật tiêu đề và nội dung mô tả đã lưu vào bộ nhớ đệm.

Cách tránh gặp phải vấn đề này

Khi bạn tải video lên, hãy đảm bảo rằng video đó đã được xử lý xong, đặt ở chế độ công khai và thông tin cũng như hình thu nhỏ đã được đưa lên YouTube trước khi dán đường dẫn liên kết video trên trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Dán đường dẫn liên kết sẽ tải thông tin của video đó vào bộ nhớ đệm ngay tại thời điểm đó. Ngay cả khi bạn thay đổi tiêu đề hoặc nội dung mô tả trên YouTube, thông tin cũ sẽ vẫn tồn tại đối với bất kỳ ai dán URL đó cho đến khi bộ nhớ đệm được cập nhật.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?