Cách sửa siêu dữ liệu không chính xác của video trên Facebook và Twitter

Khi bạn nhập URL của một video trên YouTube vào Facebook hoặc Twitter thì tiêu đề, nội dung mô tả hoặc hình thu nhỏ của video đó có thể không chính xác hoặc chưa được cập nhật.

Cách cập nhật tiêu đề hoặc nội dung mô tả ngay lập tức

Facebook

Người khác có thể chia sẻ video của bạn trên Facebook và bạn có thể thấy video đó có tiêu đề hoặc nội dung mô tả không chính xác. Hãy nhập URL của video đó vào công cụ gỡ lỗi của Facebook để cập nhật ngay tiêu đề và nội dung mô tả đã lưu vào bộ nhớ đệm.

Nếu bạn gặp phải các sự cố khác, hãy xem xét báo cáo vấn đề này với Facebook.

Twitter

Người khác có thể chia sẻ video của bạn trên Twitter và bạn có thể thấy video đó có tiêu đề hoặc nội dung mô tả không chính xác. Hãy nhập URL của video đó vào Card Validator (Trình xác thực thẻ) của Twitter để cập nhật ngay tiêu đề và nội dung mô tả đã lưu vào bộ nhớ đệm.

Cách tránh gặp vấn đề này

Trước khi bạn dán đường liên kết đến video của mình lên một trang web hoặc ứng dụng khác, hãy đảm bảo video này đã được xử lý xong, đang ở chế độ công khai và siêu dữ liệu của video đã được đặt xong trên YouTube. Thông tin của video tại thời điểm bạn dán đường liên kết sẽ được thêm vào bộ nhớ đệm. Ngay cả khi bạn đã thay đổi siêu dữ liệu trên YouTube, bất kỳ ai đã dán URL của video trước khi bộ nhớ đệm cập nhật cũng sẽ nhìn thấy các thông tin cũ.

Tìm hiểu thêm

Vấn đề này xảy ra khi một video trên YouTube chưa xử lý xong nhưng đã được thêm vào một bài đăng. Việc này cũng có thể xảy ra khi video ở chế độ riêng tư. Cũng có thể là do bạn đã chia sẻ bài đăng đó trước khi cập nhật hình thu nhỏ hoặc siêu dữ liệu của video.

Đôi lúc, ngay cả khi video đã xử lý xong và đang ở chế độ công khai, thì video đó vẫn có thể chứa tiêu đề, nội dung mô tả hoặc hình thu nhỏ chưa được cập nhật. Vấn đề này sẽ tự động khắc phục sau khi Facebook hoặc Twitter cập nhật bộ nhớ đệm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false