Cách sửa siêu dữ liệu không chính xác của video trên Facebook và Twitter

Khi bạn nhập URL của một video trên YouTube vào Facebook hoặc Twitter thì tiêu đề, nội dung mô tả hoặc hình thu nhỏ của video đó có thể không chính xác hoặc chưa được cập nhật.

Cách cập nhật tiêu đề hoặc nội dung mô tả ngay lập tức

Facebook

Nếu bạn muốn đảm bảo tiêu đề và nội dung mô tả hiển thị chính xác khi người khác chia sẻ video của mình trên Facebook, hãy nhập URL của video đó trong Facebook debug tool (Công cụ gỡ lỗi của Facebook). Thao tác này sẽ cập nhật ngay tiêu đề và nội dung mô tả đã lưu trong bộ nhớ đệm.

Nếu bạn gặp phải các sự cố khác, hãy xem xét báo cáo vấn đề này với Facebook.

Twitter

Nếu bạn muốn đảm bảo tiêu đề và nội dung mô tả hiển thị chính xác khi người khác chia sẻ video của mình trên Twitter, hãy nhập URL của video đó trong Card Validator (Trình xác thực thẻ) của Twitter. Thao tác này sẽ cập nhật ngay tiêu đề và nội dung mô tả đã lưu trong bộ nhớ đệm.

Cách tránh gặp phải vấn đề này

Hãy đảm bảo video của bạn đã xử lý xong, đang ở chế độ công khai và bạn đã nhập xong siêu dữ liệu của video trên YouTube trước khi dán đường liên kết của video đó lên trang web hoặc ứng dụng khác. Khi dán đường liên kết, thông tin của video tại thời điểm đó sẽ được thêm vào bộ nhớ đệm. Ngay cả khi bạn đã thay đổi siêu dữ liệu trên YouTube, thì bất kỳ ai đã dán URL của video trước khi bộ nhớ đệm cập nhật cũng sẽ nhìn thấy các thông tin cũ.

Tìm hiểu thêm

Vấn đề này xảy ra khi một video trên YouTube chưa xử lý xong nhưng đã được thêm vào một bài đăng. Vấn đề này cũng có thể xảy ra khi video ở chế độ riêng tư. Cũng có thể là do bạn đã chia sẻ bài đăng đó trước khi cập nhật hình thu nhỏ hoặc siêu dữ liệu của video.

Đôi lúc, ngay cả khi video đã xử lý xong và đang ở chế độ công khai, thì video đó vẫn có thể chứa tiêu đề, nội dung mô tả hoặc hình thu nhỏ chưa được cập nhật. Vấn đề này sẽ tự động khắc phục sau khi Facebook hoặc Twitter cập nhật bộ nhớ đệm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?