แก้ไขข้อมูลเมตาที่ไม่ถูกต้องของวิดีโอใน Facebook และ Twitter

เมื่อป้อน URL ของ YouTube ลงใน Facebook หรือ Twitter ชื่อวิดีโอ คำอธิบาย หรือภาพขนาดย่ออาจไม่ถูกต้องหรือไม่อัปเดต

อัปเดตชื่อหรือคำอธิบายทันที

Facebook

บุคคลอื่นสามารถแชร์วิดีโอของคุณบน Facebook และคุณอาจสังเกตเห็นว่าวิดีโอมีชื่อหรือคำอธิบายที่ไม่ถูกต้อง ให้ป้อน URL ของวิดีโอในเครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องของ Facebook และระบบจะอัปเดตชื่อและคำอธิบายที่แคชทันที

หากคุณพบปัญหาอื่นๆ โปรดรายงานปัญหาให้ Facebook ทราบ

Twitter

บุคคลอื่นสามารถแชร์วิดีโอของคุณบน Twitter และคุณอาจสังเกตเห็นว่าวิดีโอมีชื่อหรือคำอธิบายที่ไม่ถูกต้อง ให้ป้อน URL ของวิดีโอในโปรแกรมตรวจสอบการ์ดของ Twitter และระบบจะอัปเดตชื่อและคำอธิบายที่แคชทันที

หลีกเลี่ยงปัญหานี้

ตรวจสอบว่าวิดีโอได้รับการประมวลผล ตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะ และระบุข้อมูลเมตาของวิดีโอบน YouTube แล้วก่อนวางลิงก์ของวิดีโอดังกล่าวในเว็บไซต์หรือแอปอื่น เนื่องจากการวางลิงก์จะเป็นการเพิ่มข้อมูลของวิดีโอในขณะนั้นลงไปยังแคช แม้จะเปลี่ยนข้อมูลเมตาบน YouTube แล้วก็ตาม แต่ผู้ที่วาง URL ก่อนการอัปเดตแคชจะยังคงได้รับข้อมูลเก่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มวิดีโอ YouTube ลงในโพสต์ก่อนที่วิดีโอจะประมวลผลเสร็จสิ้น หรืออาจเกิดขึ้นกับวิดีโอที่เป็นแบบส่วนตัว และรวมถึงกรณีที่คุณอาจแชร์โพสต์ก่อนอัปเดตภาพขนาดย่อหรือข้อมูลเมตา

ในบางครั้ง แม้วิดีโอจะประมวลผลเสร็จสิ้นและเป็นสาธารณะแล้ว แต่ก็ยังอาจมีชื่อ คำอธิบาย หรือภาพขนาดย่อที่ไม่อัปเดตได้ โดยท้ายที่สุดแล้ว ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเมื่อ Facebook หรือ Twitter อัปเดตแคช

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร