Oprava chybných metadat videa na Facebooku a Twitteru

Při zadávání URL adresy videa YouTube na Facebook nebo Twitter se může stát, že automaticky vyplněný název, popis nebo miniatura videa jsou chybné nebo neaktuální.

Jak okamžitě aktualizovat název nebo popis videa

Facebook

Ostatní lidé mohou sdílet vaše video na Facebook a můžete si všimnout, že má nesprávný název nebo popis. Zadejte URL adresu videa do nástroje ladění Facebooku, název a popis v mezipaměti budou okamžitě aktualizovány.

Pokud narazíte na jiné potíže, můžete nahlásit problém Facebooku.

Twitter

Ostatní lidé mohou sdílet vaše video na Twitter a můžete si všimnout, že má nesprávný název nebo popis. Zadejte URL adresu videa do nástroje pro ověření karet Twitteru, název a popis v mezipaměti budou okamžitě aktualizovány.

Jak tomuto problému zabránit

Předtím než vložíte odkaz na video na jinou stránku nebo do jiné aplikace, zkontrolujte, že je video zpracované, veřejné a že jsou v YouTube nastavená metadata videa. Po vložení odkazu na video se do mezipaměti nahrají údaje, které jsou v tu chvíli k dispozici. I když se metadata na YouTube změní, při vkládání adresy URL zůstanou zachované původní údaje, dokud nedojde k aktualizaci mezipaměti.

Další informace

K této situaci může dojít, když se video YouTube přidá do příspěvku, předtím než je hotové jeho zpracování. Stává se to i tehdy, pokud je video soukromé. Také je možné, že jste příspěvek sdíleli ještě před aktualizací miniatury nebo metadat.

Zastaralý název, popis nebo miniatura videa se někdy může zobrazit i v případě, že je video už zpracované a veřejné. Až Facebook nebo Twitter aktualizuje mezipaměť, chyba se opraví.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?