Коригиране на грешни метаданни във Facebook и Twitter

Когато въведете URL адрес от YouTube във Facebook или Twitter, заглавието, описанието или миниизображението на видеоклипа може да са грешни или неактуални.

Незабавно актуализиране на заглавието или описанието

Facebook

Ако искате да се уверите, че се показват правилното заглавие и описание, когато други хора споделят видеоклипа ви във Facebook, въведете URL адреса му в инструмента на Facebook за отстраняване на грешки. Това незабавно ще актуализира кешираното заглавие и описание.

Ако имате други проблеми, добре е да подадете сигнал до Facebook.

Twitter

Ако искате да се уверите, че се показват правилното заглавие и описание, когато други хора споделят видеоклипа ви в Twitter, въведете URL адреса му в инструмента Card Validator на Twitter. Това незабавно ще актуализира кешираното заглавие и описание.

Предотвратяване на този проблем

Проверете дали видеоклипът ви е обработен и зададен като публичен и дали метаданните му са зададени в YouTube, преди да поставите връзката към него в друг уебсайт или приложение. Когато връзката бъде поставена, в кеша ще се добави информацията за видеоклипа към текущия момент. Дори метаданните в YouTube да бъдат променени, при всяко поставяне на този URL адрес, преди да се актуализира кешът, ще се показва старата информация.

Научете повече

Този проблем възниква, когато видеоклип в YouTube бъде добавен към публикация, преди обработването му да завърши. Друга възможност е видеоклипът да е частен. Може също да сте споделили публикацията, преди да актуализирате миниизображението или метаданните.

Понякога е възможно заглавието, описанието или миниизображението на видеоклипа да не са актуални дори след като вече е обработен и е зададен като публичен. Този проблем в крайна сметка ще се реши след актуализирането на кеша във Facebook или Twitter.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?