Đóng góp bản dịch nội dung

Một số kênh cho phép bạn đóng góp tiêu đề, thông tin mô tả và phụ đề cho video. Bạn có thể xem phụ đề trên trang xem của video đó và bằng cách nhấp vào biểu tượng [CC] trong trình phát. Nội dung đã phê duyệt do chủ sở hữu video quản lý nhưng bạn có thể được ghi nhận tác giả cho các phụ đề đóng góp của mình cho video đó.

Bạn có thể gửi nội dung cho toàn bộ video hoặc chỉ cần thêm nội dung mà bạn biết. Bạn cũng có thể hoàn thành phần còn thiếu của các nội dung đóng góp khác. Dù ít dù nhiều, đóng góp của bạn đều có ích.

Nếu đã có đủ số người đóng góp bản chép lời hoặc bản dịch cho một video, bạn sẽ nhận được yêu cầu giúp xem xét thay vì bổ sung cho nội dung đó.

Bạn có thể xem có bao nhiêu người khác hiện đang đóng góp cho cùng một bản dịch thông qua biểu tượng cộng tác viên . Nếu có nhiều người đang cùng chỉnh sửa một phiên bản, hãy cân nhắc quay lại sau. Bạn có thể tìm video khác để thêm nội dung đóng góp trong tab Đóng góp.

Gửi nội dung đóng góp

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng YouTube Studio, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.
 1. Chuyển đến video mà bạn muốn đóng góp bản dịch hoặc bản chép lời. Không phải tất cả video đều hỗ trợ tính năng đóng góp của cộng đồng.
 2. Trong trình phát, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Settings.
 3. Chọn Phụ đề sau đó Thêm phụ đề.
 4. Chọn nội dung mà bạn muốn đóng góp:

  Phụ đề (ngôn ngữ gốc của video)

  1. Chọn ngôn ngữ của video.
  2. Phát video. Khi phát đến phần mà bạn muốn thêm phụ đề, hãy nhập phụ đề vào hộp.
  3. Lặp lại quy trình này cho toàn bộ âm thanh trong video, sau đó nhấp vào Gửi đóng góp.
  4. Bạn sẽ được hỏi xem phụ đề hoàn chỉnh chưa hay phụ đề vẫn cần chỉnh sửa thêm. Điều này giúp chúng tôi tìm hiểu xem các cộng tác viên khác có cần hoàn thiện phần bạn vẫn chưa hoàn tất hay không. Chọn Chưa – Hãy để người khác làm tiếp phụ đề hoặc Rồi – Phụ đề đã sẵn sàng để đánh giá.
  5. Nhấp vào Gửi.

  Để tăng tốc công việc, bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt sau:

  • Shift + mũi tên trái: Tua lùi một giây. 
  • Shift + mũi tiên phải: Tua tiến một giây. 
  • Shift + dấu cách: Tạm dừng hoặc phát video.
  • Shift + enter: Thêm dòng mới.
  • Shift + mũi tên xuống: Chỉnh sửa phụ đề tiếp theo.
  • Shift + mũi tên lên: Chỉnh sửa phụ đề trước.
  • Enter: Thêm phụ đề.

  Phụ đề (ngôn ngữ khác với video)

  1. Chọn ngôn ngữ bạn muốn đóng góp. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm ngôn ngữ không hiển thị tự động trong danh sách.
  2. Phát video. Khi chuyển đến phần mà bạn muốn thêm phụ đề, hãy nhập bản dịch vào hộp văn bản. Bạn cũng có thể nhấp vào nút Dịch tự động để điền bản dịch đề xuất của Google Dịch vào từng dòng. Nếu chọn dịch tự động, hãy đảm bảo bạn xem xét và sửa cẩn thận từng dòng.
  3. Lặp lại quy trình này cho toàn bộ âm thanh trong video, sau đó nhấp vào Gửi đóng góp.
  4. Bạn sẽ được hỏi xem phụ đề hoàn chỉnh chưa hay vẫn cần chỉnh sửa thêm. Điều này giúp chúng tôi tìm hiểu xem các cộng tác viên khác có cần hoàn thiện phần bạn vẫn chưa hoàn tất hay không. Chọn Chưa – Hãy để người khác làm tiếp phụ đề hoặc Rồi – Phụ đề đã sẵn sàng để đánh giá.
  5. Nhấp vào Gửi.

  Lưu ý: Bạn không thể điều chỉnh thời gian của phụ đề vì thời gian được đặt tự động dựa trên thời gian của phụ đề gốc.

  Tiêu đề và nội dung mô tả

  1. Chọn tab Tiêu đề và mô tả.
  2. Nhập bản dịch của bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào nút Dịch tự động để điền bản dịch đề xuất của Google Dịch vào từng dòng. Nếu chọn dịch tự động, hãy đảm bảo bạn xem xét và sửa cẩn thận từng dòng.
  3. Nhấp vào Gửi rồi chọn liệu bạn có muốn đóng góp thêm bản dịch hay không.
  Bạn có thể nhìn thấy trạng thái “đã khóa” cho tab Tiêu đề và mô tả. Điều này là do bạn đang cung cấp bản chép lời thuộc cùng ngôn ngữ không cần thiết cho siêu dữ liệu.

Phụ đề bạn đóng góp có thể sẽ được kết hợp với các phụ đề do người khác đóng góp cho video đến khi siêu dữ liệu và phụ đề bằng ngôn ngữ đó đã sẵn sàng để được đánh giá. Các thành viên khác trong cộng đồng sẽ nhìn thấy phụ đề bạn đóng góp và có thể thêm hay cải thiện phụ đề đó. Họ sẽ không nhìn thấy tên hoặc thông tin hồ sơ của bạn.

Giúp đánh giá nội dung đã gửi

Sau khi đã hoàn tất, tiêu đề, nội dung mô tả, phụ đề đóng góp sẽ trải qua quy trình đánh giá. YouTube kiểm duyệt để tìm các nội dung đóng góp vi phạm và không phù hợp. Tuy nhiên, bạn cũng có thể giúp chúng tôi xem xét nội dung. Nếu đã có đủ số người đóng góp bản dịch cho một video, bạn sẽ nhận được yêu cầu giúp xem xét thay vì bổ sung cho nội dung đó.

Khi đánh giá nội dung, hãy đảm bảo:
 • Kiểm tra và sửa lỗi chính tả hoặc phụ đề không chính xác.
 • Báo vi phạm hoặc bản dịch phản cảm bằng cách nhấp vào Báo vi phạm.

Nếu bạn muốn đề nghị cộng đồng cải thiện thêm phụ đề, hãy nhấp vào Cần chỉnh sửa thêm.

Nếu bạn hài lòng với nội dung đó, hãy nhấp vào Duyệt để hoàn tất phần đánh giá. Khi nhận được đủ số lần đánh giá, phụ đề đóng góp sẽ tự động được phê duyệt hoặc do chủ sở hữu phê duyệt.

Xóa nội dung bạn đóng góp

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng YouTube Studio, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.

Bạn có thể xóa các nội dung mình đóng góp để những nội dung này không còn liên kết với tài khoản của bạn nữa. Việc này sẽ không xóa hoàn toàn nội dung đóng góp vì chủ sở hữu video là người quản lý nội dung đã phê duyệt.

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn  sau đó Creator Studio.
 3. Ở menu bên trái, hãy chọn Đóng góp của bạn.
 4. Chọn video và ngôn ngữ có nội dung đóng góp mà bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào Xóa phụ đề đóng góp của tôi sau đó Xóa.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chọn không hiển thị tên mình trong phần ghi nhận đóng góp cho cộng tác viên. Hãy tìm hiểu cách xóa phần ghi nhận đóng góp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?