Đóng góp bản dịch nội dung

Một số kênh cho phép bạn đóng góp tiêu đề, thông tin mô tả và phụ đề cho video của họ. Nội dung đã phê duyệt do chủ sở hữu video quản lý nhưng bạn có thể được ghi nhận tác giả cho các phụ đề đóng góp của mình cho video đó.

Bạn có thể gửi nội dung cho toàn bộ video hoặc chỉ cần thêm nội dung mà bạn biết. Nếu bạn thấy nội dung hiện tại đã được một người khác trong cộng đồng thêm vào thì bạn có thể thêm các phần bị thiếu — một chút cũng hữu ích.

Nếu đã đủ người đóng góp bản ghi hoặc bản dịch cho một video, bạn sẽ được nhắc giúp đánh giá nội dung thay vì thêm nội dung.

Hãy đăng ký kênh của nhóm phụ trách TeamYouTube để nhận trợ giúp, mẹo hay và thông tin cập nhật mới nhất.

Bạn có thể xem có bao nhiêu người khác hiện đang thực hiện cùng một bản dịch bằng biểu tượng cộng tác viên . Nếu có nhiều người đang làm một phiên bản, hãy cân nhắc quay lại sau hoặc làm việc với một video khác đã được đề xuất cho bạn trong tab Đóng góp.

Gửi đóng góp

Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm hiện chưa hỗ trợ tính năng này. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm (studio.youtube.com), hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở menu bên trái để làm theo các bước sau.
 1. Chuyển đến video bạn muốn đóng góp bản dịch hoặc bản ghi âm. Lưu ý rằng không phải tất cả các video đều hỗ trợ đóng góp của cộng đồng.
 2. Trong trình phát, hãy chọn biểu tượng bánh răng Settings.
 3. Từ menu thả xuống, hãy chọn Phụ đề > Thêm phụ đề. Bạn cũng có thể chuyển đến tùy chọn này từ bên dưới trình phát video bằng cách chọn ...Thêm > Thêm bản dịch.
 4. Chọn nội dung bạn muốn làm việc:

  Phụ đề (cùng ngôn ngữ với video)

  1. Chọn ngôn ngữ của video.
  2. Phát video. Khi đến vị trí muốn thêm phụ đề, hãy nhập phụ đề của bạn vào hộp.
  3. Lặp lại quy trình này cho toàn bộ âm thanh trong video, sau đó nhấp vào Gửi đóng góp.
  4. Bạn sẽ được hỏi xem phụ đề hoàn chỉnh chưa hay phụ đề vẫn cần chỉnh sửa thêm. Điều này giúp chúng tôi tìm hiểu xem các cộng tác viên khác có cần chọn nơi họ đã rời đi hay không. Chọn Không - Để người khác tiếp tục chỉnh sửa hoặc Có - Phụ đề đã sẵn sàng đánh giá.
  5. Nhấp vào Gửi.

  Để tăng tốc công việc, bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt sau:

  • Shift + mũi tên trái: Tua lùi một giây. 
  • Shift + mũi tiên phải: Tua tiến một giây. 
  • Shift + dấu cách: Tạm dừng hoặc phát video.
  • Shift + enter: Thêm dòng mới.
  • Shift + mũi tên xuống: Chỉnh sửa phụ đề tiếp theo.
  • Shift + mũi tên lên: Chỉnh sửa phụ đề trước.
  • Enter: Thêm phụ đề.

  Phụ đề (ngôn ngữ khác với video)

  1. Chọn ngôn ngữ bạn muốn đóng góp. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm ngôn ngữ không hiển thị tự động trong danh sách.
  2. Phát video. Khi đến vị trí muốn thêm phụ đề, hãy nhập bản dịch của bạn vào hộp. Bạn cũng có thể nhấp vào Dịch tự động để điền bản dịch đề xuất của Google Dịch vào từng dòng. Nếu chọn dịch tự động, hãy đảm bảo bạn xem xét và sửa cẩn thận từng dòng.
  3. Lặp lại quy trình này cho toàn bộ âm thanh trong video, sau đó nhấp vào Gửi.
  4. Bạn sẽ được hỏi xem phụ đề hoàn chỉnh chưa hay phụ đề vẫn cần chỉnh sửa thêm. Điều này giúp chúng tôi tìm hiểu xem các cộng tác viên khác có cần chọn nơi họ đã rời đi hay không. Chọn Không - Để người khác tiếp tục chỉnh sửa hoặc Có - Phụ đề đã sẵn sàng đánh giá.
  5. Nhấp vào Gửi.

  Lưu ý: Bạn không thể điều chỉnh thời gian của phụ đề vì thời gian được đặt tự động dựa trên thời gian của phụ đề gốc.

  Tiêu đề và mô tả

  1. Chọn tab Tiêu đề và mô tả.
  2. Nhập bản dịch của bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào Dịch tự động để điền bản dịch đề xuất của Google Dịch vào từng dòng. Nếu chọn dịch tự động, hãy đảm bảo bạn xem xét và sửa cẩn thận từng dòng.
  3. Nhấp vào Gửi rồi chọn liệu bạn có muốn đóng góp thêm bản dịch hay không.
  Bạn có thể nhìn thấy từ “đã khóa” cho tab Tiêu đề và mô tả. Điều này là do bạn đang cung cấp cùng bản chép lời ngôn ngữ không cần thiết cho siêu dữ liệu.

Phụ đề đóng góp của bạn có thể được kết hợp với các phụ đề đóng góp của người khác cho video cho đến khi siêu dữ liệu, phụ đề bằng ngôn ngữ đó đã sẵn sàng để các bên liên quan đánh giá. Các thành viên khác trong cộng đồng sẽ thấy đóng góp của bạn và họ có thể thêm hay cải thiện đóng góp đó. Họ sẽ không thấy tên hoặc thông tin hồ sơ của bạn.

Giúp đánh giá nội dung đã gửi

Sau khi tiêu đề, mô tả, phụ đề được gửi đã hoàn tất, chúng sẽ trải qua quy trình đánh giá. YouTube kiểm duyệt để tìm spam và nội dung đóng góp không phù hợp nhưng bạn cũng có thể giúp đánh giá nội dung. Nếu đã đủ người đóng góp bản dịch cho video, bạn sẽ được nhắc giúp đánh giá nội dung thay vì thêm nội dung.

Khi đánh giá nội dung, hãy đảm bảo:
 • Kiểm tra và sửa lỗi chính tả hoặc phụ đề không chính xác.
 • Báo cáo spam hoặc bản dịch phản cảm bằng cách nhấp vào Báo cáo.

Nếu bạn muốn đề nghị cộng đồng cải thiện thêm phụ đề, hãy nhấp vào Cần chỉnh sửa thêm.

Nếu bạn hài lòng với nội dung đó, hãy nhấp vào OK để hoàn tất đánh giá. Khi nhận được đủ số lần đánh giá, phụ đề đóng góp sẽ được phê duyệt tự động hoặc do chủ sở hữu phê duyệt.

Xóa các phụ đề đóng góp của bạn

Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm hiện chưa hỗ trợ tính năng này. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm (studio.youtube.com), hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở menu bên trái để làm theo các bước sau.

Bạn có thể bỏ các phụ đề đóng góp để phụ đề đó không còn liên kết với tài khoản của mình nữa. Việc này sẽ không xóa phụ đề đóng góp vì nội dung đã phê duyệt do chủ sở hữu video quản lý.

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Tài khoản của bạn > Creator Studio.
 3. Trong menu bên trái, hãy chuyển đến phần Đóng góp của bạn.
 4. Chọn video và ngôn ngữ mà bạn muốn xóa phụ đề đóng góp của mình khỏi đó.
 5. Nhấp vào Xóa phụ đề đóng góp của tôi.

Nếu muốn lưu giữ hồ sơ về phụ đề đóng góp mà bạn được ghi nhận tác giả và chỉ không muốn tiếp tục được ghi nhận tác giả nữa, thì bạn có thể xóa thông tin ghi nhận tác giả.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?