ร่วมแปลเนื้อหา

บางช่องให้คุณร่วมแปลชื่อ คำอธิบาย และคำบรรยายสำหรับวิดีโอได้ ดูได้ในหน้าสำหรับดูวิดีโอและโดยการคลิกที่ไอคอน [CC] ในโปรแกรมเล่น เจ้าของวิดีโอจะเป็นผู้ควบคุมว่าเนื้อหาใดที่ได้รับการอนุมัติ แต่คุณก็จะยังได้รับเครดิตสำหรับการมีส่วนร่วมในวิดีโอ

คุณส่งเนื้อหาสำหรับวิดีโอทั้งเรื่องหรือเพิ่มเฉพาะส่วนที่ทราบก็ได้ และเติมส่วนที่ขาดหายไปในการส่งครั้งอื่นๆ ได้ด้วย การทำทีละเล็กละน้อยก็ถือว่าช่วยได้แล้ว

หากมีคนร่วมให้การถอดเสียงเป็นคำหรือการแปลสำหรับวิดีโอมากพอแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่มีอยู่แล้วแทนการเพิ่มลงไปใหม่

ดูว่ามีผู้ใช้กี่คนกำลังแปลหรือตรวจงานชิ้นเดียวกันได้จากไอคอนผู้ร่วมให้คำบรรยาย หากมีคนจำนวนมากทำงานพร้อมกันอยู่ ให้ลองกลับมาใหม่ในภายหลัง หาวิดีโออื่นๆ สำหรับแปลได้ในแท็บมีส่วนร่วม

ส่งการมีส่วนร่วม

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ YouTube Studio ให้เลือก Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกในเมนูทางด้านซ้ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ไปยังวิดีโอที่คุณต้องการร่วมให้คำแปลหรือการถอดเสียงเป็นคำ โปรดทราบว่าวิดีโอบางรายการไม่รองรับการสนับสนุนของชุมชน
 2. ในโปรแกรมเล่น ให้เลือกการตั้งค่า Settings
 3. เลือกคำบรรยาย แล้ว เพิ่มคำบรรยาย
 4. เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำงาน ดังนี้

  คำบรรยาย (ภาษาต้นฉบับของวิดีโอ)

  1. เลือกภาษาของวิดีโอ
  2. เล่นวิดีโอ เมื่อไปยังส่วนที่ต้องการเพิ่มคำบรรยาย ให้ป้อนคำบรรยายลงในช่อง
  3. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับเสียงทั้งหมดในวิดีโอ แล้วคลิกส่งการร่วมให้คำบรรยาย
  4. ระบบจะถามว่าคำบรรยายนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือต้องดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ร่วมให้คำบรรยายรายอื่นต้องสานต่อสิ่งที่คุณทำค้างไว้หรือไม่ เลือกไม่ ให้คนอื่นช่วยแก้ไขต่อ หรือใช่ พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
  5. คลิกส่ง

  หากต้องการดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น คุณใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้

  • Shift + ลูกศรซ้าย: ย้อนกลับไป 1 วินาที 
  • Shift + ลูกศรขวา: กรอไปข้างหน้า 1 วินาที 
  • Shift + Space: หยุดวิดีโอชั่วคราวหรือเล่นวิดีโอ
  • Shift + Enter: เพิ่มบรรทัดใหม่
  • Shift + ลูกศรลง: แก้ไขคำบรรยายถัดไป
  • Shift + ลูกศรขึ้น: แก้ไขคำบรรยายก่อนหน้า
  • Enter: เพิ่มคำบรรยาย

  คำบรรยาย (คนละภาษากับในวิดีโอ)

  1. เลือกภาษาที่ต้องการร่วมให้คำบรรยาย โดยใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาภาษาที่ไม่ได้แสดงในรายการโดยอัตโนมัติ
  2. เล่นวิดีโอ เมื่อไปยังส่วนที่ต้องการเพิ่มคำบรรยาย ให้ป้อนคำแปลของคุณลงในช่อง หรือจะคลิกแปลอัตโนมัติเพื่อใส่คำแปลที่แนะนำจาก Google แปลภาษาลงในแต่ละบรรทัดก็ได้ หากทำเช่นนี้ อย่าลืมตรวจสอบและแก้ไขแต่ละบรรทัดอย่างละเอียด
  3. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับเสียงทั้งหมดในวิดีโอ แล้วคลิกส่งการร่วมให้คำบรรยาย
  4. ระบบจะถามว่าคำบรรยายนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือต้องดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ร่วมให้คำบรรยายรายอื่นต้องสานต่อสิ่งที่คุณทำค้างไว้หรือไม่ เลือกไม่ ให้คนอื่นช่วยแก้ไขต่อ หรือใช่ พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
  5. คลิกส่ง

  หมายเหตุ: คุณเปลี่ยนการกำกับเวลาของคำบรรยายไม่ได้เนื่องจากมีการกำหนดไว้โดยอัตโนมัติโดยยึดตามการกำกับเวลาของคำบรรยายต้นฉบับ

  ชื่อและคำอธิบาย

  1. เลือกแท็บชื่อและคำอธิบาย
  2. ป้อนคำแปลของคุณ หรือจะคลิกแปลอัตโนมัติเพื่อใส่คำแปลที่แนะนำจาก Google แปลภาษาลงในแต่ละบรรทัดก็ได้ หากทำเช่นนี้ อย่าลืมตรวจสอบและแก้ไขแต่ละบรรทัดอย่างละเอียด
  3. คลิกส่งและเลือกว่าต้องการร่วมให้คำแปลเพิ่มเติมหรือไม่
  คุณอาจเห็นคำว่า “ล็อก” ในแท็บชื่อและคำอธิบาย เนื่องจากคุณกำลังถอดเสียงเป็นคำในภาษาเดียวกันซึ่งไม่จำเป็นสำหรับข้อมูลเมตา

ระบบอาจนำการร่วมให้คำบรรยายของคุณมารวมกับการส่งของคนอื่นๆ สำหรับวิดีโอนั้นจนกว่าข้อมูลเมตาและคำบรรยายในภาษาดังกล่าวจะพร้อมสำหรับการตรวจสอบ สมาชิกในชุมชนรายอื่นจะเห็นการร่วมให้คำบรรยายของคุณและเพิ่มหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ แต่จะไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

ช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งเข้ามา

เมื่อชื่อ คำอธิบาย หรือคำบรรยายที่ส่งมาเสร็จสมบูรณ์แล้ว คำแปลเหล่านั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบ YouTube จะคัดกรองสแปมและคำบรรยายที่ไม่เหมาะสม แต่คุณอาจช่วยตรวจสอบเนื้อหาได้ หากมีคนร่วมให้คำแปลสำหรับวิดีโอมากพอแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ช่วยตรวจสอบเนื้อหาเหล่านั้น แทนการเพิ่มลงไปใหม่

เมื่อตรวจสอบเนื้อหา อย่าลืมดำเนินการต่อไปนี้
 • ตรวจสอบและแก้ไขคำผิดหรือคำบรรยายที่ไม่ถูกต้อง
 • รายงานการแปลที่เป็นสแปมหรือไม่เหมาะสมโดยคลิกรายงาน

หากต้องการขอให้ชุมชนปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ให้คลิกต้องแก้ไขเพิ่มเติม

หากพอใจกับเนื้อหาแล้ว ให้คลิกดูดีแล้วเพื่อแสดงว่าตรวจสอบแล้ว เมื่อคำแปลที่ส่งได้รับการตรวจสอบเพียงพอแล้ว ระบบจะอนุมัติโดยอัตโนมัติ หรืออาจมีการอนุมัติโดยเจ้าของ

นำการมีส่วนร่วมออก

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ YouTube Studio ให้เลือก Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกในเมนูทางด้านซ้ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

คุณนำการมีส่วนร่วมของคุณออกได้เพื่อไม่ให้มีการเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณอีกต่อไป การดำเนินการนี้จะไม่ลบการมีส่วนร่วมออก เนื่องจากเจ้าของวิดีโอเป็นผู้ควบคุมเนื้อหาวิดีโอที่ได้รับอนุมัติ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube
 2. ที่มุมบนขวา เลือกรูปโปรไฟล์  แล้ว Creator Studio
 3. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือก การมีส่วนร่วมของคุณ
 4. เลือกวิดีโอและภาษาที่ต้องการนำการมีส่วนร่วมออก
 5. คลิกนำการมีส่วนร่วมของฉันออก แล้ว นำออก

คุณสามารถเลือกไม่ให้แสดงชื่อของคุณในเครดิตผู้ร่วมเขียนข้อความได้ทุกเมื่อ ดูวิธีนำเครดิตออก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร