Bidra med översatt innehåll

Bidrag från tittare försvinner snart
Funktionen Bidrag från tittare tas bort från alla kanaler efter den 28 september 2020. Med den här funktionen kunde tittarna lägga till undertexter, titlar och beskrivningar i videor. Funktionen användes sällan och det fanns problem med spam och trakasserier. Därför tar vi bort den till förmån för andra verktyg för kreatörer. Du kan fortfarande använda egna undertexter, automatiska undertexter och verktyg och tjänster från tredje part. Du kan publicera bidrag från tittarna till och med den 28 september 2020. 

På vissa kanaler kan du bidra med titlar, beskrivningar och undertexter till videorna. De går att se på videons visningssida och genom att klicka på ikonen Undertexter i spelaren. Allt godkänt innehåll kontrolleras av videornas ägare, men du kan få erkännande för dina bidrag till videorna.

Du kan bidra med innehåll för en hel video eller bara skicka in det du kan. Du kan också fylla i delar som saknas i andra bidrag. Alla bidrag hjälper till.

Om tillräckligt många redan har skickat in transkriptioner eller översättningar av en video blir du ombedd att granska innehållet i stället för att lägga till innehåll.

Ikonen visar hur många andra användare som för tillfället jobbar med samma översättning. Om det är många andra som jobbar på översättningar kan du komma tillbaka senare. Du kan också börja med en annan video på fliken Bidra.

Skicka in bidrag

 1. Öppna videon som du vill bidra till med en översättning eller transkription. Bidrag från tittare fungerar inte för alla videor.
 2. Välj Inställningar Settings i spelaren.
 3. Välj Undertexter följt av Lägg till undertexter.
 4. Välj vad du vill arbeta med:

  Textning (videons ursprungliga språk)

  1. Välj språk för videon.
  2. Spela upp videon. När du kommer till den del där du vill lägga till en text skriver du in den i rutan.
  3. Gör samma sak med resten av ljudet i videon och klicka sedan på Skicka bidraget.
  4. Du blir tillfrågad om undertexten är helt klar eller inte. Det är för att vi ska veta om andra användare behöver fortsätta där du slutade. Välj Nej – låt andra fortsätta att jobba med dem eller Ja – de är klara för granskning.
  5. Klicka på Skicka.

  Du kan använda följande kortkommandon för att jobba snabbare:

  • Skift + vänsterpil: Hoppa en sekund bakåt. 
  • Skift + högerpil: Hoppa en sekund framåt. 
  • Skift + mellanslag: Pausa eller spela upp videon.
  • Skift + retur: Lägg till en ny rad.
  • Skift + nedåtpil: Redigera nästa undertext.
  • Skift + uppåtpil: Redigera föregående undertext.
  • Retur: Lägg till undertexten.

  Undertexter (annat språk än i videon)

  1. Välj språket du vill bidra med. Du kan använda sökfältet för att hitta språk som inte visas automatiskt i listan.
  2. Spela upp videon. När du kommer till den del där du vill lägga till en undertext skriver du in översättningen i rutan. Om du klickar på Översätt automatiskt fylls raden i med ett förslag från Google Translate. Granska och redigera varje rad noggrant.
  3. Gör samma sak med resten av ljudet i videon och klicka sedan på Skicka bidraget.
  4. Du blir tillfrågad om undertexten är helt klar eller inte. Det är för att vi ska veta om andra användare behöver fortsätta där du slutade. Välj Nej – låt andra fortsätta att jobba med dem eller Ja – de är klara för granskning.
  5. Klicka på Skicka.

  Obs! Du kan inte ändra undertexternas tidkodning eftersom den är automatiskt inställd baserad på tidkodningen från den ursprungliga textningen.

  Titel och beskrivning

  1. Välj fliken Titel och beskrivning.
  2. Lägg till översättningen. Om du klickar på Översätt automatiskt fylls raden i med ett förslag från Google Translate. Granska och redigera varje rad noggrant.
  3. Klicka på Skicka och välj om du vill bidra med fler översättningar.​
  Det kan hända att fliken Titel och beskrivning är låst. Det beror på att du gör transkriptioner på samma språk av metadata som inte behövs.

Ditt bidrag kan kombineras med andra användares bidrag tills metadatan och undertexten för språket är klara för granskning. Andra användare kan se ditt bidrag och fortsätta där du slutade eller göra förbättringar. De kan inte se ditt namn eller din profilinformation.

Hjälpa till att granska bidrag

När titeln, beskrivningen eller undertexten är klar ska den granskas. YouTube kontrollerar om texten innehåller spam eller olämpligt innehåll, men du kan också hjälpa till att granska texter. Om tillräckligt många redan har skickat in översättningar av en video blir du ombedd att granska innehållet istället för att lägga till innehåll.

När du granskar innehåll ska du tänka på att
 • rätta stavfel och felaktigheter
 • rapportera spam och stötande översättningar genom att klicka på Rapportera.

Om du vill be communityn att göra ytterligare förbättringar klickar du på Måste omarbetas.

Om du är nöjd med innehållet kan du klicka på Det ser bra ut! och avsluta granskningen. När ett bidrag har granskats tillräckligt många gånger blir det godkänt automatiskt. Ägaren kan också godkänna bidraget.

Ta bort dina bidrag

Du kan ta bort dina bidrag så att de inte längre är kopplade till ditt konto. Själva bidraget tas inte bort, eftersom godkänt innehåll kontrolleras av videons ägare.
 1. Öppna bidragssidan.
 2. Välj den video och det språk du vill ta bort dina bidrag ifrån och klicka på Visa.
 3. Klicka på Ta bort mitt bidrag följt av Ta bort.

Du kan alltid välja att inte visa ditt namn i listan med medverkande. Läs om hur du tar bort erkännanden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?