Przesyłanie przetłumaczonych treści

Niektóre kanały umożliwiają przesyłanie tłumaczeń tytułów, opisów i napisów do filmów. Można je wyświetlać na stronie odtwarzania filmu oraz po kliknięciu ikony [Napisy] w odtwarzaczu. Nad zaakceptowanymi treściami ma kontrolę właściciel filmu, ale możesz znaleźć wzmiankę o sobie w informacjach o współtwórcach, którzy pomagali przy jego tworzeniu.

Możesz przesłać napisy do całego filmu lub dodać tylko to, co wiesz. Możesz również uzupełnić brakujące części innych napisów. Doceniamy każdą pomoc.

Jeśli wystarczająca liczba osób przesłała już transkrypcje lub tłumaczenia do filmu, zobaczysz prośbę o pomoc w sprawdzeniu treści zamiast w jej uzupełnianiu.

Aby zobaczyć, ilu użytkowników pracuje obecnie nad tym samym tłumaczeniem, co Ty, spójrz na ikonę aktywnych współtwórców . Jeśli nad daną wersją pracuje wiele osób, warto wrócić później. W zakładce Dodaj tłumaczenie znajdziesz inne filmy, nad którymi możesz pracować.

Przesyłanie swojej pracy

Uwaga: jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta, w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców i wykonaj te czynności.
 1. Otwórz stronę z filmem, do którego chcesz stworzyć tłumaczenie lub transkrypcję. Nie we wszystkich filmach jest włączona opcja dodawania treści tłumaczonych przez widzów.
 2. Z poziomu odtwarzacza wybierz Ustawienia Settings.
 3. Wybierz Napisy a potem Dodaj napisy.
 4. Wybierz, nad czym chcesz pracować:

  Napisy dla niesłyszących (oryginalny język filmu)

  1. Wybierz język filmu.
  2. Włącz odtwarzanie filmu. Gdy dojdziesz do miejsca, w którym chcesz dodać napisy, wpisz tekst w polu tekstowym.
  3. Powtórz te czynności dla całej ścieżki dźwiękowej filmu, a następnie kliknij Prześlij tłumaczenie.
  4. Pojawi się pytanie, czy napisy są kompletne, czy trzeba je jeszcze uzupełnić. Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy inni użytkownicy muszą kontynuować Twoją pracę. Wybierz Nie – niech inni jeszcze nad nimi popracują lub Tak – są gotowe do sprawdzenia.
  5. Kliknij Prześlij.

  Możesz używać skrótów klawiszowych, które przyspieszają pracę:

  • Shift + strzałka w lewo: cofnięcie o sekundę. 
  • Shift + strzałka w prawo: przewinięcie do przodu o sekundę. 
  • Shift + spacja: pauza/odtwarzanie.
  • Shift + enter: dodanie nowej linii.
  • Shift + strzałka w dół: edytowanie następnego napisu.
  • Shift + strzałka w górę: edytowanie poprzedniego napisu.
  • Enter: dodanie napisu.

  Napisy (w innym języku niż film)

  1. Wybierz język przesyłanych napisów. Jeśli jakiegoś języka nie widać na liście, znajdziesz go za pomocą paska wyszukiwania.
  2. Włącz odtwarzanie filmu. Gdy dojdziesz do miejsca, w którym chcesz dodać napis, wpisz tłumaczenie w polu tekstowym. Możesz również kliknąć Przetłumacz automatycznie, aby wypełnić poszczególne wiersze tłumaczeniami sugerowanymi przez Tłumacza Google. W takim przypadku sprawdź dokładnie każdą linijkę tekstu i popraw ewentualne błędy.
  3. Powtórz te czynności dla całej ścieżki dźwiękowej filmu, a następnie kliknij Prześlij tłumaczenie.
  4. Zobaczysz pytanie o to, czy napisy są kompletne, czy trzeba je jeszcze uzupełnić. Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy inni użytkownicy muszą kontynuować Twoją pracę. Wybierz Nie – niech inni jeszcze nad nimi popracują lub Tak – są gotowe do sprawdzenia.
  5. Kliknij Prześlij.

  Uwaga: nie można zmienić czasu wyświetlania napisów, ponieważ jest on automatycznie ustawiany na podstawie oryginalnego czasu wyświetlania napisów w pierwotnym języku.

  Tytuł i opis

  1. Otwórz kartę Tytuł i opis.
  2. Wpisz swoje tłumaczenie. Możesz również kliknąć Przetłumacz automatycznie, aby wypełnić poszczególne wiersze tłumaczeniami sugerowanymi przez Tłumacza Google. W takim przypadku sprawdź dokładnie każdą linijkę tekstu i popraw ewentualne błędy.
  3. Kliknij Prześlij i wybierz, czy chcesz przesłać więcej tłumaczeń.
  Na karcie Tytuł i opis może wyświetlić się informacja „Zablokowano”. Powodem jest to, że tworzysz transkrypcje dla metadanych w oryginalnym języku filmu, co nie jest wymagane.

Twoje tłumaczenia mogą pojawiać się wraz z materiałami przesłanymi do tego filmu przez inne osoby – będzie tak do czasu, aż metadane i napisy w danym języku będą gotowe do sprawdzenia. Inni członkowie społeczności będą widzieć przesłany przez Ciebie tekst i będą mogli go uzupełniać lub poprawiać. Twoja nazwa ani informacje o profilu nie będą widoczne.

Pomoc w sprawdzaniu przesłanych napisów

Gdy tytuły, opisy i napisy zostaną przez kogoś przetłumaczone, rozpoczyna się proces sprawdzania. Moderujemy materiały pod kątem spamu i niestosownych treści, ale Ty również możesz pomóc w ich sprawdzaniu. Jeśli wystarczająca liczba osób udostępniła już tłumaczenia filmu, zobaczysz prośbę o pomoc w przejrzeniu treści zamiast w jej uzupełnianiu.

Podczas sprawdzania treści pamiętaj, aby:
 • wyszukiwać i poprawiać literówki oraz błędnie przetłumaczone napisy;
 • zgłaszać spam lub obraźliwe treści, klikając Zgłoś.

Jeśli chcesz poprosić społeczność o poprawienie tłumaczeń, kliknij Wymagają dopracowania.

Jeśli uważasz, że tłumaczenie wygląda dobrze, kliknij W porządku, aby zakończyć swoje sprawdzanie. Po sprawdzeniu przez odpowiednią liczbę użytkowników napisy zostaną automatycznie zatwierdzone. Może je też zatwierdzić właściciel.

Usuwanie informacji o współtworzeniu

Uwaga: jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta, w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców i wykonaj te czynności.

Możesz usunąć informacje o swoim udziale w tłumaczeniu, aby nie było ono już powiązane z Twoim kontem. Nie usunie to jednak samego tłumaczenia, ponieważ zatwierdzone treści są kontrolowane przez właściciela filmu.

 1. Zaloguj się w YouTube.
 2. W prawym górnym rogu wybierz swoje zdjęcie profilowe  a potem Studio twórców.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Twój wkład.
 4. Wybierz film oraz język tłumaczenia, z których chcesz usunąć informacje o współtworzeniu.
 5. Kliknij Usuń moje tłumaczenie a potem Usuń.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z wyświetlania Twojej nazwy na liście współtwórców. Dowiedz się, jak usunąć informacje o współtworzeniu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?