Συνεισφορά μεταφρασμένου περιεχομένου

Ορισμένα κανάλια σάς επιτρέπουν να συνεισφέρετε τίτλους, περιγραφές, υπότιτλους υπότιτλους στα βίντεό τους. Είναι ορατοί στη σελίδα παρακολούθησης βίντεο και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [CC] στο πρόγραμμα αναπαραγωγής. Το εγκεκριμένο περιεχόμενο ελέγχεται από τον κάτοχο του βίντεο, αλλά μπορείτε να λάβετε αναγνώριση για τις συνεισφορές σας στο βίντεο.

Μπορείτε να υποβάλετε περιεχόμενο για ένα ολόκληρο βίντεο ή απλώς για μερικά σημεία του. Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε μέρη που λείπουν από άλλες υποβολές. Και το παραμικρό μέρος μετράει.

Αν έχουν ήδη συνεισφέρει αρκετά άτομα σε μεταγραφές ή μεταφράσεις για ένα βίντεο, θα σας ζητηθεί να βοηθήσετε στον έλεγχο του περιεχομένου αντί να προσθέσετε νέο υλικό.

Κάθε στιγμή μπορείτε να βλέπετε πόσα άλλα άτομα δουλεύουν στις ίδιες μεταφράσεις ελέγχοντας το εικονίδιο εθελοντών . Αν ασχολούνται με την ίδια έκδοση πολλά άτομα, καλύτερα να δοκιμάσετε ξανά αργότερα. Μπορείτε να βρείτε άλλο βίντεο για να δουλέψετε στην καρτέλα Συνεισφορά.

Υποβολή συνεισφορών

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε την έκδοση beta του YouTube Studio, επιλέξτε Κλασική προβολή του Creator Studio στο αριστερό μενού για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.
 1. Πηγαίνετε στο βίντεο που θέλετε να συνεισφέρετε μεταφράσεις ή μεταγραφές. Δεν υποστηρίζουν όλα τα βίντεο τις συνεισφορές κοινότητας.
 2. Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής, επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings.
 3. Επιλέξτε Υπότιτλοι και μετά Προσθήκη υπότιτλων.
 4. Επιλέξτε σε τι θέλετε να δουλέψετε:

  Υπότιτλοι (αρχική γλώσσα βίντεο)

  1. Επιλέξτε τη γλώσσα του βίντεο.
  2. Παίξτε το βίντεο. Όταν φτάσετε στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε έναν υπότιτλο, γράψτε τον στο πλαίσιο.
  3. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλο το ηχητικό περιεχόμενο του βίντεο και κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή συνεισφοράς.
  4. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αν έχετε προσθέσει όλους τους υπότιτλους ή μόνο μέρος τους. Έτσι μάς βοηθάτε να καταλάβουμε αν χρειάζεται να συνεισφέρουν υπότιτλους και άλλοι χρήστες της κοινότητας. Επιλέξτε Όχι - Να επιτρέπεται σε άλλους να τους επεξεργάζονται ή Ναι - Είναι έτοιμοι για έλεγχο.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

  Για πιο γρήγορα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις εξής συντομεύσεις πληκτρολογίου:

  • Shift + αριστερό βέλος: Μετάβαση προς τα πίσω κατά ένα δευτερόλεπτο. 
  • Shift + δεξί βέλος: Μετάβαση προς τα εμπρός κατά ένα δευτερόλεπτο. 
  • Shift + διάστημα: Παύση ή αναπαραγωγή του βίντεο.
  • Shift + Enter: Προσθήκη νέας γραμμής.
  • Shift + κάτω βέλος: Επεξεργασία επόμενου υπότιτλου.
  • Shift + επάνω βέλος: Επεξεργασία προηγούμενου υπότιτλου.
  • Enter: Προσθήκη υπότιτλου.

  Υπότιτλοι (σε διαφορετική γλώσσα από αυτήν του βίντεο)

  1. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να συνεισφέρετε υπότιτλους. Αν η συγκεκριμένη γλώσσα δεν εμφανίζεται αυτόματα στη λίστα, χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης.
  2. Παίξτε το βίντεο. Όταν φτάσετε στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε έναν υπότιτλο, εισαγάγετε τη μετάφραση στο πλαίσιο. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Αυτόματη μετάφραση, ώστε κάθε γραμμή να συμπληρωθεί αυτόματα με μια προτεινόμενη μετάφραση από τη Μετάφραση Google. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να ελέγξετε και να διορθώσετε προσεκτικά κάθε γραμμή.
  3. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλο το ηχητικό περιεχόμενο του βίντεο και κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή συνεισφοράς.
  4. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αν έχετε προσθέσει όλους τους υπότιτλους ή μόνο μέρος τους. Έτσι μάς βοηθάτε να καταλάβουμε αν χρειάζεται να συνεισφέρουν υπότιτλους και άλλοι χρήστες της κοινότητας. Επιλέξτε Όχι - Να επιτρέπεται σε άλλους να τους επεξεργάζονται ή Ναι - Είναι έτοιμοι για έλεγχο.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον χρονισμό των υπότιτλων, εφόσον καθορίζεται αυτόματα βάσει του πρωτότυπου χρονισμού των υπότιτλων.

  Τίτλος και περιγραφή

  1. Επιλέξτε την καρτέλα Τίτλος και περιγραφή.
  2. Εισαγάγετε τη μετάφρασή σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Αυτόματη μετάφραση, ώστε κάθε γραμμή να συμπληρωθεί αυτόματα με μια προτεινόμενη μετάφραση από τη Μετάφραση Google. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να ελέγξετε και να διορθώσετε προσεκτικά κάθε γραμμή.
  3. Επιλέξτε Υποβολή και επιλέξτε αν θέλετε να συνεισφέρετε περισσότερες μεταφράσεις.​
  Μπορεί να δείτε την ένδειξη "κλειδωμένο" για την καρτέλα Τίτλος και περιγραφές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρέχετε μεταγραφές στην ίδια γλώσσα που δεν είναι απαραίτητες για τα μεταδεδομένα.

Η συνεισφορά σας μπορεί να συνδυαστεί με άλλες συνεισφορές για το βίντεο, μέχρι τα μεταδεδομένα και οι υπότιτλοι για τη συγκεκριμένη γλώσσα να είναι έτοιμα για έλεγχο. Τα άλλα μέλη της κοινότητας θα μπορούν να δουν τη συνεισφορά σας, καθώς και να προσθέσουν σε αυτή ή να την επεξεργαστούν για να τη βελτιώσουν. Δεν θα μπορούν να δουν το όνομά σας ή τις πληροφορίες του προφίλ σας.

Βοήθεια με τον έλεγχο περιεχομένου που έχει υποβληθεί

Μόλις υποβληθούν οι τίτλοι, οι περιγραφές ή οι υπότιτλοι, θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου. Το YouTube ελέγχει κάθε συνεισφορά για ανεπιθύμητο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Παράλληλα, μπορεί να ζητηθεί και η δική σας βοήθεια για τον έλεγχο του περιεχομένου. Αν έχουν ήδη συνεισφέρει αρκετά άτομα μεταφράσεις για ένα βίντεο, θα σας ζητηθεί να βοηθήσετε στον έλεγχο του περιεχομένου αντί να προσθέσετε.

Κατά τον έλεγχο του περιεχομένου, φροντίστε:
 • Να ελέγξετε και να διορθώσετε τυχόν ορθογραφικά λάθη ή άλλα λάθη στους υπότιτλους.
 • Να αναφέρετε μεταφράσεις με ανεπιθύμητο ή προσβλητικό περιεχόμενο κάνοντας κλικ στο στοιχείο Αναφορά.

Αν θέλετε να ζητήσετε από την κοινότητα να κάνει περισσότερες βελτιώσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία.

Αν είστε ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο, επιλέξτε Όλα εντάξει για να ολοκληρώσετε την αναθεώρηση. Κάθε συνεισφορά που λαμβάνει την έγκριση πολλών χρηστών εγκρίνεται αυτόματα — ή μπορεί να εγκριθεί από τον κάτοχο του βίντεο.

Κατάργηση των συνεισφορών σας

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε την έκδοση beta του YouTube Studio, επιλέξτε Κλασική προβολή του Creator Studio στο αριστερό μενού για να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

Μπορείτε να καταργήσετε τις συνεισφορές σας, ώστε να μην συνδέονται πλέον με τον λογαριασμό σας. Αυτή η ενέργεια δεν θα διαγράψει την ίδια τη συνεισφορά, καθώς το εγκεκριμένο περιεχόμενο ελέγχεται από τον κάτοχο του βίντεο.

 1. Συνδεθείτε στο YouTube.
 2. Επάνω δεξιά, επιλέξτε την εικόνα προφίλ σας  και μετά Creator Studio.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Οι συνεισφορές σας.
 4. Επιλέξτε το βίντεο και τη γλώσσα από όπου θέλετε να καταργήσετε τις συνεισφορές σας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση της συνεισφοράς μου και μετά Κατάργηση.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε, ώστε να μην αναφέρεται το όνομά σας στους συντελεστές. Μάθετε πώς να καταργήσετε τις αναφορές συντελεστών.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;