Włączanie funkcji dodawania treści tłumaczonych przez widzów i zarządzanie nimi

Treści tłumaczone przez widzów zostaną wkrótce wycofane
Po 28 września 2020 r. treści tłumaczone przez widzów zostaną wycofane ze wszystkich kanałów. Funkcja ta pozwalała widzom dodawać do filmów napisy oraz tytuły i opisy. Rzadko z niej korzystano, a poza tym była podatna na spam i nadużycia, dlatego usuwamy ją, by skupić się na innych narzędziach dla twórców. Nadal możesz korzystać z własnych napisów, napisów automatycznych oraz narzędzi i usług innych firm. Na opublikowanie treści tłumaczonych przez widzów, zanim zostaną usunięte, masz czas do 28 września 2020 r.

Społeczność widzów może dodawać do Twoich filmów tytuły, opisy i napisy. W ten sposób pomoże Ci dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Jeśli masz już napisy w oryginalnym języku filmu, Twoi fani mogą je przetłumaczyć, dzięki czemu film stanie się dostępny dla międzynarodowego grona odbiorców.

Gdy treści od społeczności zostaną przesłane, będziesz mieć możliwość zarządzania nimi – przeglądania, edytowania, publikowania, zgłaszania i odrzucania. Treści przesyłane przez użytkowników mogą też być sprawdzane przez samą społeczność i automatycznie publikowane po zebraniu odpowiedniej liczby ocen.

Zasubskrybuj kanał TeamYouTube, aby otrzymywać najnowsze informacje, wskazówki i pomoc.

Włączanie i wyłączanie możliwości tłumaczenia treści przez widzów

Zanim Twoja społeczność będzie mogła przesyłać tytuły, opisy lub napisy, musisz włączyć funkcję tłumaczenia treści przez widzów. Możesz to zrobić w wybranych filmach lub wybrać jako ustawienie domyślne dla wszystkich filmów na swoim kanale.Dowiedz się, jak fani tworzą i sprawdzają napisy do Twoich filmów.

Uwaga: jeśli tworzenie napisów przez społeczność jest włączone, musisz ręcznie sprawdzić utworzone napisy, zanim będzie można je opublikować.

Włączanie możliwości tłumaczenia dla wszystkich filmów

Wykonaj te czynności, aby włączyć możliwość tłumaczenia treści przez widzów we wszystkich filmach. Pamiętaj, że ta zmiana spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień zastosowanych do poszczególnych filmów.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Napisy.
 3. U góry wybierz Społeczność.
 4. Wybierz Włącz.
Włączanie lub wyłączanie w konkretnym filmie
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu, który chcesz edytować.
 4. W menu po lewej stronie wybierz Napisy.
 5. Jeśli język filmu nie został jeszcze wybrany, zrób to teraz.
 6. Zaznacz pole Treści tłumaczone przez widzów i wybierz Włączone w tym filmie lub Wyłączone w tym filmie.
Włączanie lub wyłączanie w grupie wybranych filmów
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Zaznacz pola wyboru obok filmów, które chcesz edytować.
 4. Wybierz Edytuj, a potem Treści tłumaczone przez widzów.
 5. Wybierz, czy mają być Włączone czy Wyłączone, i kliknij Aktualizuj filmy.
 
Kiedy włączysz przesyłanie napisów przez użytkowników, pamiętaj, aby poinformować widzów, że mogą pomóc w tłumaczeniu filmów oraz weryfikowaniu takich tłumaczeń.

Zarządzanie treściami tłumaczonymi przez widzów

Przesłane transkrypcje lub tłumaczenia przechodzą proces sprawdzania. YouTube sprawdza, czy nie zawierają spamu ani nieodpowiednich treści, a właściciel kanału i jego społeczność zgłaszają swoje uwagi.

Gdy przetłumaczonych treści zbierze się wystarczająco dużo, społeczność zostanie poproszona o pomoc w ich sprawdzeniu.Po sprawdzeniu treści możesz je opublikować i wyświetlać w swoich filmach.

Pamiętaj, by dokładnie sprawdzać, zmieniać, zgłaszać lub odrzucać treści przed ich opublikowaniem. Możesz też edytować lub usuwać treści, które zostały już udostępnione.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Napisy.
 3. Wybierz kartę Społeczność.
 4. Oto czynności, które możesz wykonać:

Zarządzanie jeszcze niezweryfikowanymi napisami i zatwierdzanie ich

Aby wyświetlić jeszcze niezweryfikowane tłumaczenia, kliknij „W trakcie sprawdzania” przy odpowiednim języku pod kolumną „Napisy”.

 • Zatwierdzanie i publikowanie przesłanych tłumaczeń: u góry strony wybierz Opublikuj.
 • Edytowanie przesłanych tłumaczeń: kliknij tekst i wprowadź potrzebne zmiany.Zostaną one automatycznie zapisane, gdy klikniesz poza polem z edytowanym tekstem.Wybierz Opublikuj, aby zatwierdzić tłumaczenie.
 • Zgłaszanie spamu lub nadużycia: wybierz Zgłoś.
 • Proszenie społeczności o wprowadzenie poprawek: u góry strony wybierz Wymagają dopracowania.
Usuwanie lub edytowanie opublikowanych treści

Aby wyświetlić opublikowane treści, kliknij „Opublikowane” przy odpowiednim języku pod kolumną „Napisy”.

 • Edytowanie przesłanych tłumaczeń: kliknij tekst i wprowadź potrzebne zmiany. Zostaną one automatycznie zapisane, gdy klikniesz poza polem z edytowanym tekstem. Wybierz Opublikuj, aby zatwierdzić tłumaczenie.
 • Usuwanie przesłanych napisów: kliknij X po prawej stronie przesłanego tłumaczenia.
 • Usuwanie przesłanych tłumaczeń tytułu i opisu: znajdź swój film w Menedżerze filmów. Kliknij Edytuj a potem Informacje i ustawienia a potem Tłumaczenia i wybierz Usuń  obok wybranego języka.
Wskazówka: jeśli tłumaczenia są w języku, którego nie znasz, sprawdź je za pomocą Tłumacza Google. Umożliwi Ci to przetłumaczenie na język wyjściowy treści, które zostały przesłane przez społeczność.

Zamieszczanie informacji o współtwórcach

Kiedy zezwalasz społeczności na przesyłanie przetłumaczonych treści do kanału lub filmów, w opisie filmu automatycznie publikujemy listę najbardziej aktywnych współautorów.Informacja ta pojawi się tylko pod warunkiem, że dana osoba ma własny kanał w YouTube i nie zrezygnowała z takiej formy wyróżnienia.

 • Wyświetlanych jest 5 najbardziej aktywnych użytkowników dla danego języka. Pojawiają się oni według wkładu, jaki wnieśli do opublikowanej wersji.
 • Lista współtwórców jest widoczna w przetłumaczonych wersjach opisu filmu (jeśli są dostępne).

Listę współtwórców można również zobaczyć na karcie Napisy obok wersji, do której zostało dodane ich tłumaczenie.

Pamiętaj, że obecnie tylko współtwórcy napisów są wyróżniani w ten sposób.

Uwaga: pamiętaj o sprawdzeniu jakości treści tłumaczonych przez widzów, zanim zostaną one opublikowane w Twoim filmie. Dowiedz się, jak zarządzać spamem w treściach tłumaczonych przez widzów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?