Włączanie funkcji dodawania treści tłumaczonych przez widzów i zarządzanie nimi

Społeczność widzów może dodawać do Twoich filmów tytuły, opisy i napisy. W ten sposób pomoże Ci dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Jeśli masz już napisy w oryginalnym języku filmu, Twoi fani mogą je przetłumaczyć, dzięki czemu film stanie się dostępny dla międzynarodowego grona odbiorców.

Gdy treści od społeczności zostaną przesłane, będziesz mieć możliwość zarządzania nimi – przeglądania, edytowania, publikowania, zgłaszania i odrzucania. Treści przesyłane przez użytkowników mogą też być sprawdzane przez samą społeczność i automatycznie publikowane, gdy zbierze się odpowiednia liczba ocen.

Zasubskrybuj kanał TeamYouTube, aby otrzymywać najnowsze informacje, wskazówki i pomoc.

Włączanie i wyłączanie możliwości tłumaczenia filmów przez widzów

Zanim Twoja społeczność będzie mogła przesyłać tytuły, opisy lub napisy, musisz włączyć funkcję tłumaczenia treści przez widzów. Możesz to zrobić w wybranych filmach lub wybrać jako ustawienie domyślne we wszystkich filmach na swoim kanale.Dowiedz się, jak fani tworzą i sprawdzają napisy do Twoich filmów.

Uwaga: jeśli tworzenie napisów przez społeczność jest włączone, musisz ręcznie sprawdzić utworzone napisy, zanim będzie można je opublikować.

Włączanie możliwości tłumaczenia we wszystkich filmach

Wykonaj te czynności, aby włączyć możliwość tłumaczenia treści przez widzów we wszystkich filmach. Pamiętaj, że ta zmiana spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień zastosowanych do poszczególnych filmów.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Transkrypcje.
 3. U góry wybierz Społeczność.
 4. Wybierz Włącz.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Studia twórców

Opcję tłumaczenia treści przez widzów możesz łatwo włączyć lub wyłączyć, bezpośrednio otwierając swoje konto lub wykonując opisane niżej czynności.

Uwaga: wykonanie tej instrukcji włączania/wyłączania opcji tłumaczenia treści przez widzów spowoduje zastosowanie zmienionych ustawień do wszystkich filmów. Wcześniejsze ustawienia poszczególnych filmów zostaną zresetowane. Nadal możesz wyłączyć tę funkcję w poszczególnych filmach.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe a potem Studio twórców.
 2. Po lewej stronie kliknij Tłumaczenia i transkrypcje a potem Treści tłumaczone przez widzów.
 3. Kliknij Włącz we wszystkich filmach. Jeśli nie widzisz tej opcji, kliknij Ustawienia Settings w prawym górnym rogu, a potem Włącz we wszystkich filmach.Wcześniej może być konieczne wybranie domyślnego języka kanału.

Aby wyłączyć tę funkcję we wszystkich filmach, kliknij Ustawienia Settings a potem Wyłączwe wszystkich filmach.

Włączanie lub wyłączanie w konkretnym filmie
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu, który chcesz edytować.
 4. W menu po lewej stronie wybierz Transkrypcje.
 5. Jeśli język filmu nie został jeszcze wybrany, zrób to teraz.
 6. Zaznacz pole Treści tłumaczone przez widzów i wybierz Włączone w tym filmie lub Wyłączone w tym filmie.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Studia twórców

 1. Otwórz Menedżera filmów.
 2. Kliknij Edytuj obok filmu, w którym chcesz włączyć tworzenie napisów przez fanów.
 3. Kliknij kartę Ustawienia zaawansowane pod filmem.
 4. W sekcji „Treści tłumaczone przez widzów” wybierz opcję Pozwalaj widzom dodawać przetłumaczone tytuły, opisy i napisy.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Aby wyłączyć tę funkcję, odznacz opcję Pozwalaj widzom dodawać przetłumaczone tytuły, opisy i napisy przy wybranym filmie.

Włączanie lub wyłączanie w grupie wybranych filmów
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Zaznacz pola wyboru obok filmów, które chcesz edytować.
 4. Wybierz Edytuj, a potem Treści tłumaczone przez widzów.
 5. Wybierz, czy mają być Włączone czy Wyłączone, i kliknij Aktualizuj filmy.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Studia twórców

 1. Otwórz Menedżera filmów.
 2. Zaznacz pola wyboru obok filmów, które chcesz edytować.
 3. U góry strony kliknij Działania a potem Więcej działańa potem Treści tłumaczone przez widzów.
 4. Wybierz Pozwalaj widzom dodawać przetłumaczone tytuły, opisy i napisy.
 5. Kliknij Prześlij.
 
Kiedy włączysz przesyłanie napisów przez użytkowników, pamiętaj, aby poinformować widzów, że mogą pomóc w tłumaczeniu filmów oraz weryfikowaniu takich tłumaczeń.

Zarządzanie treściami tłumaczonymi przez widzów

Przesłane transkrypcje lub tłumaczenia przechodzą proces sprawdzania. YouTube sprawdza, czy nie zawierają spamu ani nieodpowiednich treści, a właściciel kanału i jego społeczność zgłaszają swoje uwagi.

Gdy przetłumaczonych treści zbierze się wystarczająco dużo, społeczność zostanie poproszona o pomoc w ich sprawdzeniu.Po sprawdzeniu treści możesz je opublikować i wyświetlać w swoich filmach.

Pamiętaj, by dokładnie sprawdzać, zmieniać, zgłaszać lub odrzucać treści przed ich opublikowaniem. Możesz też edytować lub usuwać treści, które zostały już udostępnione.

Uwaga: jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta, w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców i wykonaj te czynności.
 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i wybierz Studio twórców.
 2. W panelu po lewej stronie kliknij Tłumaczenia i transkrypcje a potem Treści tłumaczone przez widzów.
 3. W tym miejscu możesz zarządzać jeszcze niezweryfikowanymi napisami i je zatwierdzać.

  Aby wyświetlić jeszcze niezweryfikowane tłumaczenia, otwórz kartę W trakcie sprawdzania i wybierz Sprawdź obok elementu, którym chcesz zarządzać.

  • Zatwierdzanie i publikowanie przesłanych tłumaczeń: u góry strony wybierz Opublikuj.
  • Edytowanie przesłanych tłumaczeń: wszelkie poprawki możesz wprowadzać w polu poniżej tłumaczenia. Wybierz Wyjdź, aby zapisać tłumaczenie jako kopię roboczą, lub Opublikuj, aby je zatwierdzić.
  • Zgłaszanie spamu lub nadużycia: wybierz Zgłoś.
  • Proszenie społeczności o wprowadzenie poprawek: na dole strony wybierz Wymagają dopracowania.
  Usuwanie lub edytowanie opublikowanych treści

  Otwórz kartę Opublikowane i wybierz Wyświetl obok treści, którymi chcesz zarządzać.

  • Edytowanie przesłanych tłumaczeń: wybierz Edytuj. Wprowadź zmiany i wybierz Opublikuj zmiany.
  • Usuwanie przesłanych napisów: wybierz Działania a potem Usuń.
  • Usuwanie przesłanych tłumaczeń tytułu i opisu: znajdź swój film w Menedżerze filmów. Kliknij Edytuj a potem Informacje i ustawieniaa potem Tłumaczenia i wybierz Usuń obok wybranego języka.
Wskazówka: jeśli tłumaczenia są w języku, którego nie znasz, sprawdź je za pomocą Tłumacza Google. Umożliwi Ci to przetłumaczenie na język wyjściowy treści, które zostały przesłane przez społeczność.

Zamieszczanie informacji o współtwórcach

Kiedy zezwalasz społeczności na przesyłanie przetłumaczonych treści do kanału lub filmów, w opisie filmu automatycznie publikujemy listę najbardziej aktywnych współautorów.Informacja ta pojawi się tylko pod warunkiem, że dana osoba ma własny kanał w YouTube i nie zrezygnowała z takiej formy wyróżnienia.

 • Wyświetlanych jest pięciu najbardziej aktywnych użytkowników dla danego języka. Pojawiają się oni według wkładu, jaki wnieśli do opublikowanej wersji.
 • Lista współtwórców jest widoczna w przetłumaczonych wersjach opisu filmu (jeśli są dostępne).

Listę współtwórców można również zobaczyć na karcie Napisy obok wersji, do której zostało dodane ich tłumaczenie.

Pamiętaj, że obecnie tylko współtwórcy napisów są wyróżniani w ten sposób.

Uwaga: pamiętaj o sprawdzeniu jakości treści tłumaczonych przez widzów, zanim zostaną one opublikowane w Twoim filmie. Dowiedz się, jak zarządzać spamem w treściach tłumaczonych przez widzów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?