Slå på og administrer bidrag fra brukerne

Seerne dine kan legge til titler, beskrivelser og teksting i videoene dine og dermed hjelpe deg med å nå ut til et større publikum. Hvis du har lagt til teksting på videoens språk, kan brukerne sende inn oversettelsene sine for å hjelpe deg med å få større global rekkevidde.

Du kan administrere innsendt innhold ved å evaluere, redigere, publisere, rapportere eller avvise det. Seerfellesskapet ditt kan også evaluere innholdet, og det publiseres automatisk når det er evaluert mange nok ganger.

Abonner på TeamYouTube-kanalen for å få siste nytt, tips og hjelp.

Slå bidrag fra brukerne av eller på

For at seerne dine skal få muligheten til å sende inn titler, beskrivelser eller teksting, må du slå på funksjonen for bidrag fra brukerne. Du kan slå på bidrag fra brukerne for utvalgte videoer eller gjøre det til standardinnstilling for alle videoer på kanalen din.Finn ut hvordan fansen kan sende inn og evaluere denne typen innhold for videoene dine.

Merk: Hvis du har slått på brukerteksting, må du gjennomgå tekstingen manuelt før den kan publiseres.

Slå på bidrag for alle videoer

Følg fremgangsmåten nedenfor for å slå på bidrag fra brukerne for alle videoer. Merk at denne endringen innebærer at eventuelle innstillinger du har valgt for enkeltvideoer, tilbakestilles. 

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Undertekster på menyen til venstre.
 3. Velg Fellesskap øverst.
 4. Velg Slå på.
Slå av eller på for enkeltvideoer
 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Videoer på menyen til venstre.
 3. Klikk på tittelen eller miniatyrbildet til videoen du vil endre innstillingen for.
 4. Velg Undertekster på menyen til venstre.
 5. Hvis du ikke allerede har gjort det, angir du språket for videoen.
 6. Gå til Bidrag fra brukerne-boksen, og velg enten På for denne videoen eller Av for denne videoen.
Slå av eller på for en gruppe utvalgte videoer
 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Videoer på menyen til venstre.
 3. Merk av i boksene ved siden av videoene du vil endre innstillingene for.
 4. Velg Rediger og deretter Bidrag fra brukerne.
 5. Velg å slå funksjonen av eller , og velg deretter Oppdater videoene.
 

Administrer bidrag fra brukerne

Når transkripsjoner eller oversettelser sendes inn, går innholdet gjennom en evalueringsprosess. YouTube kontrollerer om bidragene inneholder nettsøppel eller upassende innhold, og tar imot innspill fra deg og seerne dine.

Når tilstrekkelig mange bidrag er lagt til, blir brukerne bedt om å hjelpe til med å evaluere dem.Når bidragene er evaluert, kan du publisere dem i videoene dine.

Vær nøye med å evaluere, redigere, rapportere eller avvise innhold før publisering. Du kan også redigere eller slette innhold som er publisert.

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Undertekster på menyen til venstre.
 3. Velg Fellesskap-fanen.
 4. Du kan gjøre følgende:

Administrer og godkjenn pågående bidrag

Klikk på «Under evaluering» for et språk i «Undertekster»-kolonnen for å se pågående bidrag.

 • Godkjenn og publiser bidrag: Velg Publiser øverst på siden.
 • Rediger bidrag: Klikk på teksten og utfør endringene. Endringene lagres automatisk når du klikker utenfor tekstingen du har redigert. Velg Publiser for å godkjenne bidraget.
 • Rapportér nettsøppel eller trakassering: Velg Rapportér.
 • Be brukerne om å gjøre forbedringer: Velg Må jobbes mer med øverst på siden.
Fjern eller rediger publisert innhold

Klikk på «Publisert» for et språk under «Undertekster»-kolonnen for å se publisert innhold.

 • Rediger bidrag: Klikk på teksten og utfør endringene. Endringene lagres automatisk når du klikker utenfor tekstingen du har redigert. Velg Publiser for å godkjenne bidraget.
 • Slett bidrag til teksting: Klikk på X til høyre for bidraget.
 • Slett bidrag til titler og beskrivelser: Finn videoen i Videobehandler. Velg Rediger etterfulgt av Informasjon og innstillinger etterfulgt av Oversettelser, og velg Slett  ved siden av det aktuelle språket.
Tips: Hvis oversettelsene er på et språk du ikke kan, kan du bruke Google Oversetter for å finne ut hva det står. Dette oversetter oversettelsesbidrag fra brukerfellesskapet tilbake til originalspråket.

Anerkjenn bidragsyterne

Når du tillater bidrag fra brukerne på kanalen din eller i videoene dine, publiserer vi automatisk navnene på toppbidragsyterne i videoens beskrivelse. Bidragsyterne kan bare få anerkjennelse hvis de har en YouTube-kanal og ikke har valgt bort å motta anerkjennelser.

 • De fem største bidragsyterne for hvert språk vises, rangert etter bidragene sine i den publiserte versjonen.
 • Listen over bidragsytere vises i oversatte versjoner av videobeskrivelsen (hvis dette er aktuelt).

Du kan også se listen over bidragsytere under Teksting-fanen ved siden av den versjonen de har bidratt til.

Merk at du foreløpig bare kan anerkjenne bidragsytere til teksting på denne måten.

Merk: Husk å sjekke kvaliteten på bidragene fra brukerne før du legger dem ut i videoen din. Finn ut hvordan du administrerer nettsøppel i bidrag fra brukerne.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?