Slå på og administrer bidrag fra brukerne

Seerne dine kan legge til titler, beskrivelser og teksting i videoene dine og dermed hjelpe deg med å nå ut til et større publikum. Hvis du har lagt til teksting på videoens språk, kan brukerne sende inn oversettelsene sine for å hjelpe deg med å få større global rekkevidde.

Du kan administrere innsendt innhold ved å evaluere, redigere, publisere, rapportere eller avvise det. Seerne kan også evaluere innholdet, og det publiseres automatisk når det er evaluert og godkjent mange nok ganger.

Abonner på TeamYouTube-kanalen for å få siste nytt, tips og hjelp.

Slå bidrag fra brukerne av eller på

For at seerne dine skal få muligheten til å sende inn titler, beskrivelser eller teksting, må du slå på funksjonen for bidrag fra brukerne. Du kan slå på bidrag fra brukerne for utvalgte videoer eller gjøre det til standardinnstilling for alle videoer på kanalen din.Finn ut hvordan fansen kan sende inn og evaluere denne typen innhold for videoene dine.

Merk: Hvis du har slått på brukerteksting, må du gjennomgå tekstingen manuelt før den kan publiseres.

Slå på bidrag for alle videoer

Følg fremgangsmåten nedenfor for å slå på bidrag fra brukerne for alle videoer. Merk at denne endringen tilbakestiller eventuelle innstillinger du har valgt for enkeltvideoer.

 1. Logg på YouTube Skaperstudio.
 2. Velg Transkripsjoner på menyen til venstre.
 3. Velg Fellesskap øverst.
 4. Velg Slå på.

Veiledning for den klassiske versjonen av Skaperstudio

Du kan slå bidrag fra brukerne av eller på med ett klikk direkte fra kontoen din eller ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

Merk: Hvis du følger denne fremgangsmåten for å slå bidrag fra brukerne av eller på, endres innstillingen for alle videoene dine. Eventuelle innstillinger du har valgt for enkeltvideoer, tilbakestilles. Du kan fortsatt slå av innstillingen for enkeltvideoer.

 1. Klikk på profilbildet ditt etterfulgt av Skaperstudio.
 2. Til venstre klikker du på Oversettelser og transkripsjoner etterfulgt av Bidrag fra brukerne.
 3. Klikk på Slå på for alle videoer. Hvis du ikke ser dette alternativet, klikker du på Innstillinger Settings øverst til høyre og deretter Slå på for alle videoer.Det kan hende du må angi et standardspråk for kanalen din først.

Hvis du vil slå av denne funksjonen for alle videoene, klikker du på Innstillinger Settings etterfulgt av Slå av for alle videoer.

Slå av eller på for enkeltvideoer
 1. Logg på YouTube Skaperstudio.
 2. Velg Videoer på menyen til venstre.
 3. Klikk på tittelen eller miniatyrbildet til videoen du vil endre innstillingen for.
 4. Velg Transkripsjoner på menyen til venstre.
 5. Hvis du ikke allerede har gjort det, angir du språket for videoen.
 6. Gå til Bidrag fra brukerne-boksen, og velg enten På for denne videoen eller Av for denne videoen.

Veiledning for den klassiske versjonen av Skaperstudio

 1. Gå til Videobehandler.
 2. Klikk på Rediger ved siden av videoen du vil tillate bidrag fra brukerne for.
 3. Velg Avanserte innstillinger-fanen under videoen.
 4. Under «Bidrag fra brukerne» velger du La seerne bidra med oversettelser av teksting, titler og beskrivelser.
 5. Klikk på Lagre endringene.

Du kan slå av denne funksjonen ved å fjerne merket i boksen ved siden av La seerne bidra med oversettelser av teksting, titler og beskrivelser for videoer du ikke vil at fansen skal kunne bidra til.

Slå av eller på for en gruppe utvalgte videoer
 1. Logg på YouTube Skaperstudio.
 2. Velg Videoer på menyen til venstre.
 3. Merk av i boksene ved siden av videoene du vil endre innstillingene for.
 4. Velg Rediger og deretter Bidrag fra brukerne.
 5. Velg å slå funksjonen av eller på, og velg deretter Oppdater videoene.

Veiledning for den klassiske versjonen av Skaperstudio

 1. Gå til Videobehandler.
 2. Merk av i boksene ved siden av videoene du vil endre innstillingene for.
 3. Øverst på siden klikker du på Handlinger etterfulgt av Flere handlinger etterfulgt av Bidrag fra brukerne.
 4. Velg La seerne bidra med oversettelser av teksting, titler og beskrivelser.
 5. Velg Send inn.
 

Administrer bidrag fra brukerne

Når transkripsjoner eller oversettelser sendes inn, går innholdet gjennom en evalueringsprosess. YouTube kontrollerer om bidragene inneholder nettsøppel eller upassende innhold, og tar imot innspill fra deg og seerne dine.

Når tilstrekkelig mange bidrag er lagt til, blir brukerne bedt om å hjelpe til med å evaluere dem.Når bidragene er evaluert, kan du publisere dem i videoene dine.

Vær nøye med å evaluere, redigere, rapportere eller avvise innhold før publisering. Du kan også redigere eller slette innhold som er publisert.

Merk: Hvis du bruker betaversjonen av YouTube Skaperstudio, må du velge Eldre versjon i menyen til venstre for å følge denne fremgangsmåten.
 1. Klikk på profilbildet ditt øverst til høyre og deretter på Skaperstudio.
 2. I panelet til venstre klikker du på Oversettelser og transkripsjoner etterfulgt av Bidrag fra brukerne.
 3. Du kan utføre følgende handlinger: Administrer og godkjenn pågående bidrag

  For å se pågående bidrag går du til Under evaluering-fanen og velger Gjennomgå ved siden av elementet du vil administrere.

  • Godkjenn og publiser bidrag: Velg Publiser øverst på siden.
  • Rediger bidraget: Gjør eventuelle rettelser i boksen under bidraget. Velg Avslutt for å lagre utkast eller Publiser for å godkjenne dem.
  • Rapportér nettsøppel eller misbruk: Velg Rapportér.
  • Be seerne dine om å gjøre forbedringer: Velg Må jobbes mer med nederst på siden.
  Fjern eller rediger publisert innhold

  Gå til Publisert-fanen, og velg Se ved siden av sporet du vil administrere.

  • Rediger bidrag: Velg Rediger. Utfør endringene dine, og velg Publiser endringene.
  • Slett bidrag til teksting: Velg Handlinger etterfulgt av Slett.
  • Slett bidrag til titler og beskrivelser: Finn videoen i Videobehandler. Velg Rediger etterfulgt av Informasjon og innstillinger etterfulgt av Oversettelser, og velg Slett  ved siden av det aktuelle språket.
Tips: Hvis oversettelsene er på et språk du ikke kan, kan du merke av for Google Oversetter. Dette oversetter oversettelsesbidrag fra brukerfellesskapet tilbake til originalspråket.

Anerkjenn bidragsyterne

Når du tillater bidrag fra brukerne på kanalen din eller i videoene dine, publiserer vi automatisk navnene på toppbidragsyterne i videoens beskrivelse.Bidragsyterne kan bare få anerkjennelse hvis de har en YouTube-kanal og ikke har valgt bort å motta anerkjennelser.

 • De fem toppbidragsyterne for hvert språk vises, og de rangeres etter bidragene sine i den publiserte versjonen.
 • Listen over bidragsytere vises i oversatte versjoner av videobeskrivelsen (hvis dette er aktuelt).

Du kan også se listen over bidragsytere på Teksting-fanen ved siden av den versjonen de har bidratt til.

Merk at du foreløpig bare kan anerkjenne bidragsytere til teksting på denne måten.

Merk: Husk å sjekke kvaliteten på bidragene fra brukerne før du legger dem ut i videoen din. Finn ut hvordan du administrerer nettsøppel i bidrag fra brukerne.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?