Thay đổi kích thước của trình phát video

Khi bạn dùng YouTube trên máy tính, kích thước của trình phát video sẽ tự động điều chỉnh theo không gian trong cửa sổ trình duyệt.

Nếu muốn tự thay đổi kích thước của trình phát, bạn chỉ cần điều chỉnh kích thước của trình duyệt. Bạn cũng có thể chọn nút Chế độ rạp chiếu phim ở góc dưới cùng của trình phát để xem video trong trình phát lớn mà không cần chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nếu muốn xem video trong trình phát nhỏ hơn, bạn có thể chọn nút Trình phát thu nhỏ .

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?