Ta reda på hur många prenumeranter du har

Antalet prenumeranter visar hur många som har registrerat sig för att kunna följa din YouTube-kanal. Du kan se antalet prenumeranter i realtid och ökningen över tid i YouTube Analytics. Du får ett e-postmeddelande och ser en gratulationsanimering i YouTube Studio när du når följande milstolpar:

 • 100 prenumeranter
 • 500 prenumeranter
 • 1 000 prenumeranter
 • 10 000 prenumeranter
 • 100 000 prenumeranter
 • 1 000 000 prenumeranter.
 • 10 000 000 prenumeranter
 • 100 000 000 prenumeranter

Hitta antalet prenumeranter

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Analytics i menyn till vänster.
 3. På fliken Översikt hittar du kortet Realtid.
 4. Klicka på Se antal i realtid så ser du antalet prenumeranter över tid.

Förstå hur antalet prenumeranter fungerar

Dina tittare ser bara en förenklad version av antalet prenumeranter. Antalet prenumeranter förkortas beroende på hur många prenumeranter kanalen har.

Om du har … uppdateras antalet prenumeranter vid:
färre än 1 000 prenumeranter 1 ny prenumerant
1 000–9 999 prenumeranter 10 nya prenumeranter
10 000–99 999 prenumeranter 100 nya prenumeranter
100 000–999 999 prenumeranter 1 000 nya prenumeranter
1 000 000–9 999 999 prenumeranter 10 000 nya prenumeranter
10 000 000–99 999 999 prenumeranter 100 000 nya prenumeranter
100 000 000–999 999 999 prenumeranter 1 000 000 nya prenumeranter

 

I tabellen nedan finns information om hur antalet prenumeranter visas.

Om du till exempel har blir antalet prenumeranter: Nästa antal prenumeranter blir:
123 prenumeranter 123 124
1 234 prenumeranter 1,23 tn 1,24 tn
12 345 prenumeranter 12,3 tn 12,4 tn
123 456 prenumeranter 123 tn 124 tn
1 234 567 prenumeranter 1,23 mn 1,24 mn
12 345 678 prenumeranter 12,3 mn 12,4 mn
123 456 789 prenumeranter 123 mn 124 mn

Ta bort avslutade konton och prenumeranter som skickar spam

 • Avslutade konton: Konton som har avslutats antingen av användaren eller av YouTube på grund av en policyöverträdelse.
 • Spamprenumeranter: Prenumeranter du har fått på konstgjord väg, till exempel genom att köpa prenumeranter via en tredjepartstjänst.

Vi verifierar regelbundet konton och åtgärder på din YouTube-kanal. Vi kan även korrigera webbplatsstatistik i YouTube Analytics för att åtgärda konsekvensproblem för olika källor. Med de här processerna ser vi till att YouTube är en rättvis plattform och att webbplatsstatistiken inte påverkas av spam, trakasserier och avslutade konton.

Det är viktigt att antalet prenumeranter är korrekt för att se till att din publik byggs upp på ett organiskt sätt. Avslutade konton och prenumeranter som identifieras som spam räknas inte in i det totala antalet prenumeranter. De visas heller inte i prenumerantlistan och påverkar varken antal visningar eller visningstid.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?