Antal prenumeranter

Antalet prenumeranter visar hur många som har registrerat sig för att kunna följa din YouTube-kanal. Du kan se det exakta antalet prenumeranter i YouTube Studio.

Antal prenumeranter i översikten i YouTube Studio och i YouTube Studio-mobilappar uppdateras nästan i realtid.

Förstå det offentliga antalet prenumeranter

Dina tittare ser bara en förenklad version av antalet prenumeranter. Det här offentliga antalet prenumeranter förkortas beroende på hur många prenumeranter kanalen har.

Om du har … uppdateras det offentliga antalet prenumeranter vid:
färre än 1 000 prenumeranter 1 ny prenumerant
1 000 till 9 999 prenumeranter 10 nya prenumeranter
10 000 till 99 999 prenumeranter 100 nya prenumeranter
100 000 till 999 999 prenumeranter 1 000 nya prenumeranter
1 000 000 till 9 999 999 prenumeranter 10 000 new nya prenumeranter
10 000 000 till 99 999 999 prenumeranter 100 000 nya prenumeranter
100 000 000 till 999 999 999 prenumeranter 1 000 000 nya prenumeranter

 

I tabellen nedan finns information om hur antalet prenumeranter visas offentligt.

Om du till exempel har är det offentliga antalet prenumeranter: Nästa offentliga antal prenumeranter blir:
123 prenumeranter 123 124
1 234 prenumeranter 1,23 tn 1,24 tn
12 345 prenumeranter 12,3 tn 12,4 tn
123 456 prenumeranter 123 tn 124 tn
1 234 567 prenumeranter 1,23 mn 1,24 mn
12 345 678 prenumeranter 12,3 mn 12,4 mn
123 456 789 prenumeranter 123 mn 124 mn

Ta bort avslutade konton och prenumeranter som skickar spam

  • Avslutade konton: Det här är konton som har avslutats antingen av användaren eller av YouTube på grund av policyöverträdelse.
  • Spamprenumeranter: Prenumeranter du har fått på konstgjord väg, till exempel genom att köpa prenumeranter via en tredjepartstjänst.

Vi verifierar regelbundet konton och åtgärder på din YouTube-kanal. Det är en del i vår process för att se till YouTube är en rättvis plattform och att webbplatsstatistiken inte påverkas av spam, trakasserier och avslutade konton.

Det är viktigt att siffrorna inte påverkas av felaktiga faktorer. Vi vill att ett ökat antal prenumeranter ska tyda på att du har skapat en community för riktiga fans som fortsätter att titta på dina videor och stötta dig.

Avslutade konton och prenumeranter som identifieras som spam räknas inte in i det totala antalet prenumeranter eller visningar. De visas inte heller i prenumerantlistan. Eftersom det här är konstgjorda åtgärder påverkar inte borttagningen visningar eller tittartid.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?