Počet odberateľov

Počet odberateľov ukazuje, koľko ľudí sa prihlásilo na odber vášho kanála na YouTube. Presný počet odberateľov sa zobrazuje v Štúdiu YouTube.

Počet odberateľov uvedený na hlavnom paneli Štúdia YouTube a v mobilnej aplikácii Štúdio YouTube sa aktualizuje takmer v reálnom čase.

Verejne uvádzaný počet odberateľov

Vášmu publiku sa bude zobrazovať iba skrátená verzia počtu odberateľov. Verejne uvádzaný počet odberateľov sa skracuje podľa počtu odberateľov vášho kanála.

Ak máte… verejne zobrazený počet odberateľov sa bude aktualizovať pri získaní:
menej ako 1 000 odberateľov 1 nového odberateľa
1 000 až 9 999 odberateľov 10 nových odberateľov
10 000 až 99 999 odberateľov 100 nových odberateľov
100 000 až 999 999 odberateľov 1 000 nových odberateľov
1 000 000 až 9 999 999 odberateľov 10 000 nových odberateľov
10 000 000 až 99 999 999 odberateľov 100 000 nových odberateľov
100 000 000 až 999 999 999 odberateľov 1 000 000 nových odberateľov

 

Podľa nasledujúcej tabuľky zistíte, ako bude vyzerať verejné zobrazenie počtu odberateľov.

Ak máte napríklad… verejne zobrazený počet odberateľov je: Ďalší verejne zobrazený počet odberateľov bude:
123 odberateľov 123 124
1 234 odberateľov 1,23 tis. 1,24 tis.
12 345 odberateľov 12,3 tis. 12,4 tis.
123 456 odberateľov 123 tis. 124 tis.
1 234 567 odberateľov 1,23 mil. 1,24 mil.
12 345 678 odberateľov 12,3 mil. 12,4 mil.
123 456 789 odberateľov 123 mil. 124 mil.

Odstraňovanie zrušených účtov a nepravých odberateľov

  • Zrušené účty: účty, ktoré zrušili samotní používatelia alebo YouTube z dôvodu porušenia pravidiel.
  • Nepraví odberatelia: odberatelia získaní umelým spôsobom, ako napríklad odberatelia zakúpení prostredníctvom služieb tretích strán.

Pravidelne overujeme legitímnosť účtov a akcií vo vašom kanáli na YouTube. Ide o súčasť procesu zabezpečenia našich webových metrík pred spamom, zneužívaním a započítaním zrušených účtov, aby YouTube aj naďalej všetkým ponúkal férové podmienky.

Je dôležité, aby počet odberateľov zodpovedal skutočnosti a vy ste tak mali istotu, že ak počet odberateľov rastie, je to preto, lebo rastie komunita skutočných fanúšikov, ktorí vás budú pravidelne sledovať a podporovať.

Zrušené účty a odberatelia označení ako spam sa nezarátajú do celkového počtu odberateľov. Nezobrazia sa ani v zozname odberateľov. Keďže tieto akcie sú umelé, ich odstránenie neovplyvní zhliadnutia ani celkovú dobu pozerania.

Prečítajte si viac o tom, prečo sa počet odberateľov môže meniť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?