Zobrazení počtu odběratelů

Počet odběratelů uvádí, kolik lidí se přihlásilo k odběru a sledování vašeho kanálu YouTube.

Veřejný údaj o počtu odběratelů

Přesný údaj o počtu odběratelů najdete ve Studiu YouTube beta; vaši diváci ale mají k dispozici pouze zkrácené zobrazení tohoto počtu. Zkrácená veřejně zobrazovaná verze tohoto údaje závisí na tom, kolik odběratelů váš kanál má. Následující tabulka uvádí, jak se budou veřejně zobrazovat různé údaje.

Máte-li… pak se veřejně zobrazovaný počet odběratelů změní, když vám přibude…
do 1 000 odběratelů 1 odběratel
1 000 až 9 999 odběratelů 100 odběratelů
10 000 až 999 999 odběratelů 1 000 odběratelů
1 000 000 až 9 999 999 odběratelů 100 000 odběratelů
10 000 000 odběratelů nebo více 1 000 000 odběratelů


Pokud máte například 9999 odběratelů, veřejně zobrazovaný údaj bude 9,9 tis. Jakmile dosáhnete počtu 10 000 odběratelů, veřejně zobrazovaný údaj bude 10 tis. Následující tabulka uvádí příklady zkrácených verzí různých údajů o počtu odběratelů.

Příklad počtu odběratelů Příklad zkráceného údaje Příští aktualizace veřejného údaje proběhne při dosažení počtu
756 756 757 odběratelů (757)
8 756 8,7 tis. 8 800 odběratelů (8,8 tis.)
13 521 13 tis. 14 000 odběratelů (14 tis.)
4 112 396 4,1 mil. 4 200 000 odběratelů (4,2 mil.)
51 789 232 51 mil. 52 000 000 odběratelů (52 mil.)
Poznámka: Počet odběratelů zobrazovaný na hlavním panelu verze beta Studia YouTube a mobilních aplikací Studia YouTube je aktualizován téměř v reálném čase. Počet odběratelů zobrazovaný v klasickém Studiu pro autory může být zpožděn o 24 až 48 hodin.

Odstranění uzavřených účtů a spamových odběratelů

  • Uzavřené účty: Jedná se o účty, které buď uzavřel uživatel, nebo byly ukončeny společností YouTube z důvodu porušení zásad.
  • Spamoví odběratelé: Odběratelé získaní uměle, například odběratelé zakoupení prostřednictvím třetí strany.

Věrohodnost účtů a činnost na vašem kanálu YouTube pravidelně ověřujeme. Je to běžná součást procesů, jimiž chráníme naše metriky proti spamu, zneužívání a uzavřeným účtům, a staráme se tak o férovost prostředí YouTube pro všechny uživatele.

Počet odběratelů musí odpovídat realitě, protože jen tak si můžete být jisti, že jeho růst znamená, že doopravdy vytváříte komunitu skutečných fanoušků, kteří vás budou chtít sledovat a podporovat.

Uzavřené účty a odběratelé, kteří jsou vyhodnoceni jako spam, se do celkového počtu odběratelů a zhlédnutí nezapočítávají. Nezobrazí se ani ve vašem seznamu odběratelů. Jelikož se jedná o umělé akce, nemá jejich odstranění vliv na počty zhlédnutí nebo dobu sledování.

Podívejte se, co může být příčinou různých změn v počtech odběratelů.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?